facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEMS 10/2022 , AI a Business Intelligence

Robotická procesní automatizace v Česku dozrává

Viktória Lukáčová Bracjunová


Jedním z nejrychleji rostoucích segmentů softwarového trhu je robotická automatizace procesů (RPA). Rozvoj této oblasti podle odborníků navíc ani v příštích letech nebude zpomalovat a očekává se další růst. Organizace si na RPA stále více cení možnosti automatizovat rutinní lidské úkoly, které se týkají zpracování dat. Stejně to vidí i české podniky.


Automatizace robotických procesů byla v začátcích neodmyslitelně spojena s (na dnešní poměry) primitivními aplikacemi pro snímání obrazovky a softwarem automatizující pracovní postupy. Jak šel čas, RPA se rozvinulo v celopodnikový megatrend, který staví automatizaci do centra digitálních obchodních strategií.

RPA součástí celopodnikové strategie

Jak se zrychluje svět, zrychluje se i vývoj technologií a techniky používané k akceleraci podnikových procesů. Podle společnosti Gartner zaznamenal trh s RPA v roce 2021 nárůst tržeb o 31 % a v tomto odvětví dosáhl celkové hodnoty 2,4 miliardy USD. Pro srovnání, celosvětový trh se softwarem ve stejné době zaznamenal 16% růst. V letošním roce podle dostupných informací má být tempo ještě rychlejší.

RPA se rychle vyvíjí a pod zkratkou ukrývá pojem, který ji již ne zcela přesně vystihuje. Automatizace robotických procesů se totiž vydává na další etapu. Dochází k jejímu přerodu v celopodnikovou automatizační strategii. Dříve se RPA zaměřovala výhradně na automatizaci back office v oblastech, jako jsou finance, nyní se stala katalyzátorem transformace celého podniku pro mnoho firem. Už se nezaměřuje pouze na hledání úspor nákladů ve finančních a dalších odděleních, ale v současnosti se posunula nad rámec působnosti finančního ředitele.

Automatizace je jasným dlouhodobým trendem

Automatizace dnes pomáhá řešit nejen nedostatek pracovních sil, ale optimalizuje environmentální a sociální oblasti, a stejně tak přispívá k podnikové správě, řízení dodavatelského řetězce, a pomáhá s inflačními výzvami a zlepšuje alokaci kapitálu. Například v případě řešení dnešních problémů dodavatelských řetězců přispívá nejen k jeho vývoji, ale také k řízení zásob, stanovení priorit, párování cen a dalším složitým a časově náročným procesům. Kombinace RPA a strojového učení totiž pomáhá manažerům zkrátit čas ke zhodnocení a optimalizaci rozhodnutí.

Začlenění RPA do podnikových softwarových systémů nebo do širšího systému inteligentní automatizace je jasným dlouhodobým trendem, protože je v zájmu prosperity podniků budovat heterogenní automatizační strukturu. Podle výzkumné a poradenské firmy Forrester jen v letošním roce 5 % společností z žebříčku Fortune 500 přijme automatizační strukturu, která povede k transformaci podnikání založeného na automatizaci.

Jak je na tom RPA v ČR?

Z našich průzkumů jasně vyplývá, že i české podniky se v současné době čím dál více zajímají o RPA. Tuzemsko je na tom také lépe než Slovensko. Může za to fakt, že firmy v ČR chtějí mít více pod kontrolou své náklady a šetřit. V této oblasti jsou přitom více zběhlé společnosti spadající do finančního sektoru, a potom také ty z telekomunikací, retailu a e-commerce. O poznání hůře jsou na tom subjekty z oblasti distribuce a průmyslu. Ani nemocnice na tom s automatizací nejsou moc dobře. Těm se snažíme pomáhat, jak jen to jde. Často se nám ale stává, že nereagují ani na nabídku zavedení vybraného řešení zdarma. Bohužel jde o „zkostnatělou“ oblast, a proto je velmi těžké do ní proniknout. Přitom by RPA nemocnicím pomohlo s administrativou, fakturami, lidskými zdroji, či konkrétně například s nákupy pro nemocniční jídelnu, kdy zaměstnanci hledají ručně na webu produkty ve slevě a ověřují ceny u dodavatelů.

Pozitivní je, že celkem dobře rok od roku roste využití RPA ve státním sektoru. Na druhou stranu by zcela jistě mohlo růst mnohem rychleji. Státní sektor prozřel v době covidu a dnes se tak snaží dohánět promeškaná léta, jak jen to jde.

Co se týče soukromého sektoru, je mnohem těžší se dostat do kor­po­rát­ní­ho prostředí, kde již nějaké automatizační procesy používají, než do malých a středních podniků. Jen pro představu, díky zavedení RPA ve skupině NAY (spadá do ní i řetězec Electroworld) není nutné každý rok v hlavní sezóně na konci roku nabírat 20 zaměstnanců a následně je zase propouštět, protože až 92 % procesů je automatizováno. Praxe také ukázala, že automatizace je velmi užitečný nástroj i pro centra sdílených služeb a byznys centra.

RPA v ČR v číslech

  • 60 až 80 % operativních nákladů se dá díky automatizaci ušetřit;
  • domluvení zakázky trvá klidně půl roku či rok. Teprve poté následuje fáze vyjednávání, kdy firmy zvažují, zda proces zahájit a kolik na něj mohou uvolnit financí;
  • za zrušením případné implementace většinou stojí nedostatek financí, ale není to pravidlem;
  • nejrychlejší návratnost investice byla dva měsíce od nasaze­ní řešení. Průměrně to však bývá 6 měsíců až 1,5 roku.

Zajímavé poznatky

Obecně lze říci, že ženy působící v oblasti RPA konají lépe než muži. Nejde ani tak o programování, ale o domyšlení všech procesů a toho, co vše by se mohlo stát v případě jednotlivých scénářů. Firmy si přitom velmi často špatně domnívají, že v současné době digitalizují, ale realita je často jiná. Ve většině případů pro ně digitalizace podniku znamená využívání e-mailů a skenování objednávek do nějakého systému. Podobně jsou na tom i v případě futuristických pojmů, jako je umělá inteligence a strojové učení.

Na tomto místě je přitom vhodné si připomenout, že o zavedení, respektive používání RPA by neměli rozhodovat jen CEO nebo CIO. Většina požadavků totiž přichází „zdola“, tedy od zaměstnanců, se kterými jsme během plánování a implementace v kontaktu. Sbíráme od nich požadavky a návrhy. Například chatboti jsou výborné řešení pro zákaznicky orientované firmy, ale podniky je vždy ve finále osekají na úplné minimum a pak je to velmi znát. Proto se ve finále lze jen málokdy setkat s opravdu funkčním, dobrým chatbotem. Výzvou pro RPA v budoucnu je potom vytvářet komplikované věci, tedy automatizovat to, co se normálně a zdánlivě automatizovat nedá. A my to vítáme.

RPA versus bezpečnost

RPA technologie může být jedním z pomocníků umožňující automatizaci opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti, protože eliminuje lidské zásahy do privilegovaného zpracování dat a může monitorovat a upozorňovat na kybernetické útoky. Současně ovšem samotné RPA představuje kybernetickou hrozbu. V případě napadení firemní IT infrastruktury lze tuto technologii nejen ovládnout, ale RPA boty zneužít. Proto je důležité dodržovat zavedené postupy RPA implementace a v maximální míře eliminovat případné kybernetické hrozby.

Budoucnost RPA

Jasným trendem v případě RPA je outsourcing – firmy mají robota, který je u nich zaveden implementátorem a provozován prostřed­nic­tvím cloud computingu. Tím je zajištěna nejen bezpečnost dat, ale i provoz v klientském prostředí. Tento trend v následujícím období poroste. Navíc zaznamenáváme, že v případě automatizace procesů dochází ke spojování různých technologií do jedné inteligentní hyperautomatizace. Děje se tak díky automatickému zmapování procesů a řešení kombinace robot + člověk. Protože pracovní trh má velký problém a firmy často nemohou sehnat jakékoliv zaměstnance (až na výjimky se z firem vůbec nepropouští), jsme nyní rádi, že roboti zastanou práci až za několik zaměstnanců, ačkoliv dříve jsme se báli, že kvůli nim o práci přijdeme.

Kognitivní RPA

Kognitivní RPA rozšiřuje technologii robotické automatizace o umělou inteligenci a schopnosti strojového učení, jako je technologie pro zpracování přirozeného jazyka (NLP), optické rozpoznávání znaků (OCR), či hloubkové učení. Kognitivní RPA umožňuje podnikům automatizovat nejen opakující se úkoly založené na pravidlech, ale také přináší předpovědi a prognózy postavené na strukturovaných a nestrukturovaných datech.

V příštích letech bude RPA hodně užitečná v oblasti sledování konkurence, především konkurenčních webů, díky čemuž jejich sledováním bude možné přímo na stránkách firem měnit ceny za nabízené služby, ale i prodávané produkty v závislosti na aktuálních cenách konkurence – což je novinka.

Svět s obavami vyhlíží budoucnost – od neustálého přerušování dodavatelských řetězců přes inflaci až po hrozící recesi. Tyto faktory přitom budou rozhodující v případě investování do technologií. V případě, že organizace všech typů nemají dostatek financí na investování do složitých automatizačních nástrojů, díky RPA přitom mohou rychle převést manuálně vykonávané rutinní procesy k plně automatizovaným a zoptimalizovat tak své fungování za relativně nízké peníze. Tak budou moci i nadále těžit z nového normálu.

Viktória Bracjunová Viktória Bracjunová
Autorka článku je manažerkou oddělení automatizace a robotizace ve společnosti Soitron.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Mějte reálná očekávání a nepřeceňujte síly!

IT Systems 1-2/2024V prvním letošním vydání IT Systems narazíte hned několikrát na téma umělé inteligence. Nezajímá nás ovšem, jak hezké obrázky už dokáže AI vygenerovat. Zabýváme se raději uplatněním AI v oblasti e-commerce a logistiky. Podíváme se také, jak AI mění zákaznické linky a jak dokáže zvýšit produktivitu zaměstnanců a zrychlit interní procesy.