facebook
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
Tiskárna Brno (CCB)
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

IT Security

Informační bezpečnost, Antiviry, Antispyware, Firewally, VPN, IDS/IPS

clanky IT Security: články

Řešení pro správu firemní mobility

Řešení pro správu firemní mobility
Mobile Device Management (MDM) nebo také Enterprise Mobility Management (EMM) jsou pojmy, které jsou v oblasti IT užívány stále častěji. Označují totiž nástroje pro správu firemních mobilních zařízení, jejíž význam rychle roste. Zaměstnanci dnes pro svou práci běžně používají telefony a tablety, nejen firemní, ale často i svá vlastní zařízení. IT oddělení si nemůže dovolit ztratit nad těmito zařízeními kontrolu, a to nejen z důvodu bezpečnosti, ale také pro zajištění efektivní podpory pracovníků, jejich produktivity a mobility.
Mnoho firem zatím řeší správu firemní mobility částečně, pokud vůb... více »

Pojištění proti kybernetickým rizikům

Pojištění proti kybernetickým rizikům
S rostoucími počty kybernetických incidentů, úniků dat a nárůsty nákladů na nápravu se začínají firemní manažeři i v Česku mnohdy rozhlížet, jak hrozící riziko snížit pojištěním. Na západ od našich hranic se pojištění kybernetického rizika stává stále častěji součástí firemní strategie řízení a snižování rizik. Zatímco většina různých podnikání má pro různé druhy vlastnictví a činnosti obecná pojištění odpovědnosti, pro kybernetická rizika vznikla samostatná kategorie cyber pojištění. S enormním nárůstem kybernetických rizik je to v současné době nejrychleji rostoucí oblast podn... více »

Nařízení eIDAS přehledně a srozumitelně v 10 otázkách a odpovědích

Nařízení eIDAS přehledně a srozumitelně v 10 otázkách a odpovědích
V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení eIDAS a připravovaného zákona o službách vytvářejících důvěru vám přinášíme srozumitelné odpovědi na deset hlavních otázek, a jak toto nařízení může dopadnout na vaši společnost.
1. Jaké změny přináší eIDAS v oblasti elektronických podpisů? Nejvýznamnější změnou je zavedení tzv. kvalifikovaného elektronického podpisu, pro který je třeba vlastnit jednak tzv. kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis (certifikát vydaný některou z kvalifikovaných certifikačních autorit), ale nově též podpis vytvářet prostřednictvím tzv. bezpečného prost... více »

Přístupy k naplňování zákona o kyberbezpečnosti

Přístupy k naplňování zákona o kyberbezpečnosti
Zajímá vás, jak jsou v praxi naplňovány stanovy ZKB, zákona o kybernetické bezpečnosti? Diametrálně odlišně. Tento článek je pohledem komerční firmy, IT integrátora, který poskytuje i bezpečnostní služby, produkty a řešení pro několik ministerstev, desítky dalších významných úřadů, distribuční společnosti a jiné firmy, jichž se přímo či nepřímo dotýká ZKB.
ZKB pozvedl úroveň informační bezpečnosti Na začátek uvedu, že existenci zákona o kybernetické bezpečnosti hodnotíme vesměs kladně. Významně přispěl k navýšení bezpečnostního povědomí a „uvědomění“ ve státních úřadech. Často ... více »
akce

Ochrana dat na sdílených úložištích

Ochrana dat na sdílených úložištích
V současné turbulentní době je téma ochrany dat v elektronické podobě stále aktuálnější. Většina z vás si jistě přečetla celou řadu odborných článků, které se tématu ochrany dat věnují. Přesto bych se s vámi rád podělil o pohled na problematiku řešení ochrany dat na sdílených úložištích vycházející z našich praktických zkušeností. Možná totiž podobný problém řešíte i ve vaší organizaci.
Jak to často vypadá v praxi? Scénář je obvykle podobný tomuto. Data jsou ukládána z koncových stanic do sdílených adresářů a v těchto adresářích jsou taktéž z koncových stanic zpra... více »

Nebude eIDAS jen promarněnou příležitostí?

Nebude eIDAS jen promarněnou příležitostí?
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES označované jako nařízení eIDAS bylo publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 23. července 2014, vstoupilo v platnost 17. září 2014 a plně se používá ode dne 1. července 2016. Těch 21 a půl měsíce mezi vstupem v platnost a použitím bylo určeno (mimo jiné) na přípravu prováděcích právních předpisů a úpravu národních předpisů, aby byly v soul... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56
Ceník inzerce portálu SystemOnLine