facebook
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
Tiskárna Brno (CCB)
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

IT Security

Informační bezpečnost, Antiviry, Antispyware, Firewally, VPN, IDS/IPS

clanky IT Security: články

Sociální inženýrství

Sociální inženýrství
Bezpečnost informačních systémů není pouze záležitostí technickou, velmi významným prvkem bezpečnosti je i lidský prvek. Koneckonců i mezi správci IT panuje přesvědčení, že „největším bezpečnostním problémem je to cosi mezi židlí a klávesnicí“. Lidské chování je rozmanité a lidským chybám nejde vlastně úplně zabránit. Vždy je tedy nutno počítat se selhávajícím lidským faktorem.
Některým lidským selháním jde zabránit vhodným nastavením SW, snahou vyvinout SW tak, aby řadu chyb neumožnil, ale jsou situace, kdy nejde lidské hlouposti či naivitě technickými prostředky zabránit a toho využívá sociální inženýrství. Chceme-li se dozvědět z u... více »

Bezpečnost: komplexní a komplexnější

Už dávno se výkonnost a kvalita bezpečnostních řešení nehodnotí podle (beztak nevypovídajícího) počtu detekovaných virů nebo podle (beztak ovlivnitelných) získaných ocenění v různých soutěžích a kláních. Dnešní důraz je kladený na něco jiného: na komplexní zajištění bezpečnosti a na možnost ji řídit.
Jinými slovy: na to, jak je široký záběr té které aplikace. A především, jaké všechny úkoly je schopna řešit. Dnešní bezpečnost je nesmírně široká a asi jen málokdo má chuť ošetřovat ji osmi samostatnými programy. To je náročné na výpočetní výkon, kapacitu počítače, správu a údržbu, ekonomicky… Dále roste riziko přehlédnutí něčeho, data nejd... více »

Čipové karty

Čipové karty
S čipovou kartou v různých formách se většina z nás již setkala. V nejjednodušším případě se mohlo jednat třeba o předplacenou telefonní kartu s pamětí a pevnou logikou. Řada uživatelů platebních karet dnes z důvodu vyšší bezpečnosti přechází z karet s magnetickým proužkem na čipové karty a každý majitel mobilního telefonu běžně používá tzv. SIM kartu. Stále častěji se setkáváme i s použitím bezkontaktních čipových karet s radiovým přenosem, zejména v případě přístupových systémů budov, docházkových systémů, aplikací pro stravování a v hromadné dopravě. Čipová karta se stává nejen běžnou součástí našeho života, ale i prostředkem hojně využíva... více »

Technologie RFID a bezpečnost

Technologie RFID a bezpečnost
Technologie RFID se pomalu, ale v podstatě nezadržitelně dere na výsluní. Nicméně tato cesta není rovná a bez výmolů: mnoho otazníků způsobují třeba otázky bezpečnosti a soukromí.
Základní informace Předpokládáme, že mezi čtenáři nebude nikdo, kdy by zkratku RFID ještě neslyšel. Takže jen pro velmi základní seznámení: jde o zkratku z anglického termínu radio frequency identification (identifikace radiovou frekvencí), což je automatická identifikační a informační metoda. Je založena na dálkovém (bezkontaktním) získávání uložených dat. Data jsou uložena v tzv. RFID značkách (tags) nebo transpodérech. RFID značka je relativně jednoduchá... více »
akce

Vývoj webových aplikací

V dnešní době je obvyklé nahrazovat běžné aplikace, jejichž vývoj je relativně nákladný, odlehčenou variantou – aplikacemi s webovým rozhraním. Platforma pro psaní aplikací je to rozhodně lákavá. Jsou oblasti, ve kterých přinesla mnoho úspor a přispěla k významnému zlepšení efektivity práce. Jako příklad lze uvést četné redakční systémy určené pro správu a úpravu obsahu právě webových stránek nebo systémy pro monitorování dostupnosti. Na druhou stranu je tato platforma často brána jako všelék, který nemá problémy plnohodnotných aplikací, což rozhodně není a v dohledné době určitě nebude pravdou. Jako špatné příklady slouží například data-sha... více »

Rootkity

Rootkity
Prakticky všechny prognózy a analýzy v oblasti informační bezpečnosti se vzácně shodují: jedním z největších nebezpečí příštích let se stanou rootkity. (Ostatně, to byl i jeden ze závěrů studie společnosti Gartner, kterou jsme přinesli v čísle 11/2006.) A protože s nepřítelem, kterého známe, se bojuje lépe než s protivníkem neznámým, pojďme se na rootkity podívat detailněji.
Co je to rootkit? Rootkit je počítačový program (nebo skupina několika programů), který zásadním způsobem mění chod operačního systému a který slouží ke skrývání (sebe sama i dalších aplikací). Nejste z této definice příliš moudří? Ač je přesná a pravdivá, podsta... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56
Ceník inzerce portálu SystemOnLine