facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEMS 1-2/2024 , IT Security

5 klíčových funkcí dnešního MSP softwaru

Jozef Kačala


Prostředí MSP softwaru se rychle vyvíjí a nové technologie a poža­davky ovlivňují způsob poskytování MSP služeb. MSP software jako páteř IT infrastruktury MSP firem nejenže zefektivňuje každodenní provoz, ale také zajišťuje robustní zabezpečení, komplexní správu a flexibilní řešení, která mohou růst spolu s celou firmou. Jako klíčové se pro odlišení od MSP konkurence ukazují některé specifické funkce MSP softwaru.


Pochopení těchto funkcí a jejich přínosů je klíčové pro každého MSP, který chce nějak vyniknout na trhu. Podívejme se, jak přispívají k celkové efektivitě a agilitě provozu MSP firem, a na to, čím si MSP software dnes reálně získává své zákazníky.

1. Pokročilé bezpečnostní výstrahy

Pokročilé bezpečnostní výstrahy fungují jako systém včasného varování v portfoliu MSP služeb. Poskytují upozornění v reálném čase na neobvyklé aktivity nebo zranitelnosti v síti, což MSP poskytovatelům umožňuje rychle reagovat a zmírnit rizika.

Účinné systémy bezpečnostních výstrah nabízejí komplexní a přesné monitorování, které dokáže identifikovat řadu anomálií, od neobvyklého chování uživatelů až po podezřelé vzorce síťového provozu. Taková úroveň přehledu je pro MSP nezbytná, aby si udrželi náskok před útočníky a zajistili ochranu vlastní infrastruktury i infrastruktury svých klientů.

2. Flexibilní možnosti fakturace

V odvětví, kde se potřeby klientů mohou značně lišit, je možnost přizpůsobit fakturaci rozsahu poskytovaných služeb klíčová. Tato flexibilita nejen vyhovuje různorodým požadavkům klientů, ale také zajišťuje, že MSP mohou nabízet konkurenceschopné, na míru šité balíčky služeb.

Díky inovativnímu modelu Pay-Per-Scan umožňuje například nedávno uvedenému GFI LanGuard MSP přizpůsobit náklady na konkrétní využití. To představuje významnou výhodu zejména při řešení problémů s různě velkými klienty a jejich potřebami. Tím, že účtuje pouze za počet provedených skenů, zajišťuje MSP poskytovatelům nákladově efektivní provoz, neúčtuje poplatky za nevyužité služby a optimalizuje tak finanční efektivitu.

3. Komplexní reporting

Komplexní reporting umožňuje poskytovatelům řízených služeb přijímat rozhodnutí postavená na datech, optimalizovat provoz a prezentovat dodanou hodnotu svým klientům nabídkou transparentních a podrobných reportů. Reportingové funkce v MSP softwaru navíc pomáhají poskytovatelům splnit regulatorní požadavky a poskytují snadný způsob dokumentace shody s předpisy a bezpečnostních opatření.

Komplexní reporty hrají v komunikaci s klienty klíčovou roli. Nabídkou jasných a stručných reportů mohou MSP u svých klientů posílit důvěru a transparentnost a prokázat efektivitu svých služeb a hodnotu, kterou přinášejí. Tato úroveň komunikace je klíčová pro budování dlouhodobých vztahů s klienty a budování pověsti spolehlivosti a profesionality.

4. Flexibilita nasazení

Flexibilita nasazení je důležitou funkcí MSP řešení, která dovoluje poskytovatelům řízených služeb přizpůsobit svou IT infrastrukturu různým prostředím a potřebám klientů. Flexibilita je klíčová zejména tam, kde je nutno se přizpůsobovat různým objemům služeb, komplexnostem a specifickým požadavkům různých klientů.

Aby vyhovovalo různým potřebám MSP, mělo by poskytovat několik možností nasazení včetně softwaru, hardwarového boxu nebo virtuálního zařízení. Tato škála možností umožňuje MSP vybrat nejvhodnější model nasazení pro každého klienta, ať už jde o malou firmu vyžadující jednoduché nastavení, nebo o větší podnik, který potřebuje robustnější a škálovatelné řešení.

5. Centralizovaná správa

Centralizovaná správa umožňuje poskytovatelům MSP proaktivně monitorovat jejich IT prostředí, rychle identifikovat a řešit potenciální problémy dříve, než eskalují. Tato úroveň dohledu je zásadní pro udržení vysoké kvality služeb a zajištění spokojenosti klientů. Jedná se o nepostradatelnou funkci softwaru MSP, která hraje zásadní roli při zjednodušování komplexnosti správy více klientů a služeb. Centralizace nejenže zvyšuje provozní efektivitu, ale také poskytuje MSP komplexní přehled o celém prostředí jejich služeb.

Souhrnně lze říci, že centralizovaná správa a monitoring, jejichž příkladem je GFI AppManager, je více než jen nástrojem pro zjednodušení práce. Je to strategický přínos, který MSP poskytovatelům poskytuje lepší kontrolu, efektivitu a přehled, což jim dovoluje poskytovat ucelené služby a udržet si konkurenční výhodu na MSP trhu.

Jozef Kačala Jozef Kačala
Vicepresident of Global Sales Engineering společnosti GFI Software.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Jak si vedou české firmy v kybernetické bezpečnosti

Praktické zkušenosti z oblasti etického hackingu a penetračního testování

Komplexní zabezpečení pod­ni­ko­vé infrastruktury, počínaje výpočetními systémy přes úložná řešení, až po komunikační linky není jednoduchá záležitost. S větší či menší úspěšností se o to snaží každá organizace.