facebook
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

IT Security

Informační bezpečnost, Antiviry, Antispyware, Firewally, VPN, IDS/IPS

clanky IT Security: články

Je data loss prevention opravdová prevence?

Je data loss prevention opravdová prevence?
Pokud zvažujete nasazení data loss prevention (DLP) řešení, přečtěte si následující článek. Ušetříte si spoustu času, nervů a zbytečných nákladů. Dozvíte se, jaké DLP vybrat a jak je to se skutečnou prevencí při ochraně citlivých firemních informací.
DLP software řeší problematiku úniku dat kvůli pochybení lidského faktoru. Zajišťuje, aby k citlivým informacím měli přístup pouze legitimní uživatelé a aby tito uživatelé využívali svěřená data pouze požadovaným – společnosti prospěšným – způsobem. Pokud zaměstnanec, ať už omylem, nebo úmyslně, zpřístupní citlivá data třetím osobám (například ztrátou přenosného disku, chybou při zpracování... více »

Mobilní komunikace ohrožuje bezpečnost podniků

Jednejte dříve, než bude pozdě

Mobilní komunikace ohrožuje bezpečnost podniků
O Titaniku si lidé také mysleli, že je nepotopitelný. Přesvědčení o jeho technické dokonalosti a bezpečnosti zhatila náhlá srážka s ledovcem. Moderní podniky a jejich bezpečnostní opatření jsou podobně vnímány jako nezranitelné. Je to ale vždy do prvního incidentu. I když firma funguje měsíce bez nehody, může být její bezpečnost nenadále narušena.
Jednou z vážných hrozeb pro podnikovou bezpečnost se v současné době stávají mobilní zařízení. Samozřejmě ne kvůli jejich technologiím nebo mobilní komunikaci, ale tak jak už to bývá, kvůli způsobům, jakým jsou ve firmách využívány a zabezpečovány. I když se mobilní telefony stávají běžnými kon... více »

Bezpečnost ve světě Web 2.0

Bezpečnost ve světě Web 2.0
Sociální sítě a aplikace Web 2.0 jsou v podnicích všudypřítomné a od základů mění způsob, jakým na internetu pracujeme. Zároveň se ale stávají novými vstupními body pro hrozby z internetu, porušování pravidel a ztrátu dat. Tradiční technologie jako antivirus, hodnocení reputace webových stránek či filtrace URL adres už nestačí a organizace hledají komplexní přístup k bezpečnosti, který by jim umožnil nejen snížit počet hrozeb, ale i nároky na správu bezpečnostních řešení a zjednodušil nastavování bezpečnostních pravidel.
Výdaje na technologie Web 2.0 porostou V mnoha firmách sociální sítě a Web 2.0 aplikace již neslouží jen pro osobní p... více »

Hrozby pro bezpečnost webových aplikací a serverů

Hrozby pro bezpečnost webových aplikací a serverů
V současnosti jsou již téměř všechny podnikové aplikace řešeny na bázi klient/server, a když klient, tak samozřejmě webový. Výhody jsou jasné – zaměstnanci i zákazníci mají odkudkoli okamžitý přístup ke svým datům. Společně se stále větším otevíráním firemních aplikací směrem do internetu je však třeba mít krom použitelnosti, funkcí a dostupnosti na zřeteli také bezpečnost. Možností, kterak lze tyto aplikace ohrozit, existuje nespočet. Stejné riziko padá i na servery, které tyto aplikace poskytují.
Hrozby pro webové aplikace Téměř sedmdesát procent útoků je provedeno na aplikační vrstvu. Toho by si měli být vědomi vývojáři a architekti ... více »
akce

Ochrana před ztrátou dat – systémy DLP

Ochrana před ztrátou dat – systémy DLP
Ochrana před ztrátou dat (data loss prevention, DLP) je termín z oblasti informační bezpečnosti, který představuje systémy schopné identifikovat, monitorovat a chránit data. A to při jejich použití (data in use), jako je například práce s daty na koncových stanicích, při přenosu (data in motion), kam spadá přenos dat síťovými prostředky, i dat v klidové podobě (data at rest), což znamená ochranu například na úložištích dat. Ochrana je realizována pomocí hloubkové kontroly obsah... více »

Evoluce systémů ochrany proti průnikům IPS

Systémy ochrany proti průnikům už nejsou, co bývaly

Evoluce systémů ochrany proti průnikům IPS
V minulosti systémy ochrany proti nedovoleným průnikům do sítě (Intrusion Prevension Systems – IPS) vyžadovaly specifické fyzické zařízení s dedikovanými bezpečnostními týmy, které byly zaměřeny pouze na ochranu sítě před narušením a útokem. Dnes se strategie IPS pohybuje směrem k integraci na úrovni softwarové aplikace do již existujících přístupových bran v rámci podnikové infrastruktury a jsou spravovány běžným administrativním týmem.
IPS systémy se vyvinuly na konci 90tých let minulého století k řešení nejasností v oblasti pasivního monitorování sítě a působili jako detekční systémy. Ranné IPS by se z dnešního hlediska daly označit z... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56
Ceník inzerce portálu SystemOnLine