facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEMS 1-2/2024 , IT Security

Člověka nelze zcela nahradit,

říká o automatizovaných penetrační testech Adam Paclt, generální ředitel APPSECAdam PacltS nástupem nové směrnice NIS2 je očekáváno výrazné navýšení poptávky po službách penetračního testování, které je nezbytnou součástí hodnocení odolnosti organizace vůči kybernetickým hrozbám. Pro penetrační testování ovšem budou chybět odborníci, a tak se naděje mnoha firem upínají k automatizovaným penetračním testům. Jenže jejich využití má své limity, říká Adam Paclt, generální ředitel APPSEC. Zeptali jsme se, kdy je tedy lepší ruční a kdy automatizovaný penetrační test. A nemohli jsme samozřejmě pominout ani dnes tolik diskutovaný vzestup využití umělé inteligence jak na straně útočníků, tak na straně obránců.


V čem spatřujete hlavní výhody a nevýhody ručních a automatizovaných penetračních testů?

Hodně záleží na tom, co se testuje. Pokud se jedná o penetrační test aplikací, je rozhodně správná cesta manuální testování. Automatizace takového testu je složitá. Pokud se ale jedná o testování infrastruktury, test zranitelností, případně s automatickou exploitací (tj. zneužití zranitenosti) pro ověření testu, pak se vyplácí automatizovaný test. Zejména pokud se jedná o infrastrukturu v řádu stovek až tisíců IP adres.

Do jaké míry se dá říct, že automatizované penetrační testy nevyžadují tak vysokou expertizu testerů jako ruční? A jak moc se lze spoléhat na strojové učení testovacích programů?

Automatizované testy jsou ve většině moderních systémů založené na algoritmech, které se cvičí z reálné práce fyzických hackerů nebo se vyvíjí na základě popsaných zranitelností. Alespoň tak to děláme v našem prostředí. Bez vstupu člověka minimálně v průběhu vývoje se rozhodně neobejdeme. Spolehlivost je vysoká. AI nespí, a pokud si zranitelnost správně vyhodnotí, nedělá chyby.

Jaké nároky naopak klade na testery automatizovaný penetrační test?

Automatizované testování představuje hlavně úsporu času a mož­nost úspor na straně lidských zdrojů. Jinak řečeno – to, co člověku trvá dny, otestujete pomocí automatizace za hodinu nebo dvě. Spustit testování zvládne kdokoli. Orientovat se v reportech a mít schopnost opravit chyby ve vlastní síti ale vyžaduje určité znalosti.

Je těžší vychovat si ručního testera, nebo toho, co řídí automatizované penetrační testy, a proč?

V rámci našeho interního testu to nerozlišujeme. Do týmu si nenabí­ráme členy, kteří by neměli k práci vztah a nezískali v minulosti zku­še­no­s­ti. Z pozice zákazníků jsou většinou operátory administrátoři a správci IT. Snažíme se je vzdělávat, pomáháme diskutovat nálezy a trávíme s nimi hodně času debatami o konkrétních opatřeních. Je ale pravda, že po čase nás nepotřebují, protože i díky interakci s námi a s naším produktem dokážou časem většinu věcí řešit sami.

Který typ penetračního testu je dražší a proč?

Manuální penetrační test bere více času člověka, automatizovaný více výpočetního výkonu a samozřejmě čas operátora. Výsledek máte rychleji, a hlavně jej můžete kdykoli opakovat se stejnými nebo změněnými vstupními parametry (na to může mít vliv i opakovaní OSINT analýzy). Automatizovaný test tedy může vycházet levněji, ale jeho hlavní přínos vidíme hlavně v tom, že je možné jej kdykoliv spustit znovu, výsledky dostat stejně rychle. V případě velkých infrastrukturních celků můžete brát v potaz změny (tj. přírůstky v infrastruktuře) apod.

Liší se nějak pravděpodobnost poškození systémů nebo dat u testovaných systémů, když se provádí ruční, nebo automatizovaný penetrační test?

Ne. S poškozením systémů problémy nebývají.

Do jaké míry se u automatizovaných penetračních testů využívá AI, pokud vůbec? A jak je to v takovém případě s bezpečností dat klienta?

Myslím, že AI je základ každé automatizované platformy. Obecně schopnost pojmout, vyhodnotit a zpracovat mnohem více informací a vstupů v reálném čase je hlavním přínosem.

Je AI v kyberbezpečnosti výhoda, nebo spíš riziko?

Záleží na tom, jaký nástroj a kdo využívá. Pokud neberu v potaz standardní využití strojového učení, jak jsem jej nastínil v našem případě v předchozích otázkách, tak jsou krásným příkladem i dnes populární LLM. Hackerské skupiny si vyvíjejí vlastní trénované modely obsahující informace o zranitelnostech, umožňující tvořit vlastní exploit skripty nebo schopné navrhnout vlastní phishing kampaň na míru. Příklady jsou WormGPT, DarkBard apod. Hlavním problémem je, že v podobných modelech nejsou integrovány přirozené pojistky proti zneužití, které například od začátku do svých produktů zabudovala OpenAI.

V rukách správce ale vlastní narrow trénovaný model umožní napří­klad mnohem lepší orientaci v aktuálních zranitelnostech a kontextu možnosti jejich zneužití. Doslova se stačí zeptat: „Kde mám aktuálně největší bezpečnostní problém?“ Jedním z průkopníků je například SentinelOne s produktem Purple AI, který je součástí jejich Singularity platform.

Jaké trendy očekáváte v oblasti penetračních testů v nejbližší budoucnosti?

Samozřejmě mnohem vyšší automatizaci i s cílem úspěšnější prevence proti útokům. Masivní nasazení umělé inteligence a neuronových sítí, a to i do bezpečnostních produktů určených pro menší firmy. Automatizují totiž i ti na druhé straně. Plošné útoky na komerční infrastrukturu se dnes neprovádějí ručně. Vždy se provede potřebná analytika cílů s využitím existujících datasetů (např. daty z platformy Shodan) a následně se využije botnet nebo vlastní infrastruktura k provádění samotných útoků. Obecně tedy platí, že pro automatizaci můžete být úspěšní, jen když nasadíte AI.

Foto: archiv APPSEC

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.