facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
K2 atmitec
IT SYSTEMS 1-2/2020 , Plánování a řízení výroby , Logistika

Holistický přístup k zásobování výroby

Ivo Procházka


SAP ČRInterní a externí logistika je ve výrobních firmách často zanedbaná. Při plánování a řízení výroby jde o okrajový proces, na který se příliš nepomýšlí. Zvláště dnes, kdy se ještě stále vyrábí v opojení z levné pracovní síly a levné koruny. Pokud však chce i v budoucnu výrobní podnik na mezinárodních trzích konkurovat, přizpůsobovat se různým požadavkům zákazníka a celkově zvýšit flexibilitu a efektivitu výroby, je těsná integrace logistiky do výrobních procesů nutností. Bez dobře fungující logistiky by ostatně výroba neměla z čeho vyrábět.


Shrňme si, co vše logistika zajišťuje:

 • Příjem materiálu pro zpracování zakázky od externích dodavatelů.
 • Koupi materiálů, které na skladě došly, ve spolupráci s nákupním oddělením.
 • Zásobování výrobních pracovišť materiálem ze skladu.
 • Příjem hotových výrobků a jejich expedici koncovým zákazníkům.
 • Kontrolu kvality, která se provádí v různých fázích výrobního procesu.

Ve výrobní firmě jsou logistické procesy dozorovány řízeným skladem (tzv. Warehouse Management), který je více méně integrovaný s podnikovým informačním systémem (ERP). Často ale chybí sjednocení s MES (Manufacturing Execution System) systémem, který řídí výrobu (v případě, že MES systém výrobní podnik vůbec provozuje).

WM interaguje s MES systémem a ERP při řízení toku materiálu podnikem v následujících oblastech:

 • Příprava materiálu (surový materiál nebo polotovary) pro výrobní pracoviště.
 • Sledování spotřeby materiálu ve výrobě a jeho průběžné doplňování, protože každý výrobní podnik má u výrobních linek omezené skladovací prostory. Důležitou informaci o okamžité spotřebě nebo stavu rozpracovanosti výroby poskytuje právě MES systém.
 • Do sledování spotřeby materiálu se zapojuje i ERP, který pravidelně porovnává materiál na skladě s jeho plánovanou spotřebou, která se odvíjí od evidovaných zakázek. ERP a MES rovněž koordinují tok materiálu výrobou s procesem plánování výroby tak, aby nedocházelo ke zbytečným prostojům. Jakékoliv změny ve výrobě MES přenese do ERP, které v reálném čase změní materiálová data a přeplánuje výrobu včetně jejího zásobování.
 • Příjem polotovarů z výroby do skladu rozpracované výroby a jejich vrácení do výroby.
 • Příjem hotového zboží na sklad finálních výrobků, balení a expedice zákazníkům.

Pro digitální výrobu v intencích Průmyslu 4.0 je integrace WM s MES systémem naprosto zásadní. MES systém monitoruje výrobní stroje, řídí samotnou výrobu a tak implicitně sleduje spotřebu materiálu na výrobních pracovištích a informuje o pohybu materiálu výrobou. MES systém je v ideální pozici informovat WM o spotřebě zboží v reálném čase tak, aby WM zboží začal buď zavčas vychystávat, nebo objednávat. Pokud je WM integrované se systémem řízení dopravy, začne WM okamžitě plánovat dopravní kapacity pro závoz materiálu do skladu nebo pro expedici hotových výrobků zákazníkovi.

Výrobní podniky, které sledují tok materiálu firmou v reálném čase, přesně ví, co se jim ve výrobě děje. Pokud mají informace o materiálové spotřebě, mohou okamžitě reagovat na nenadálé situace nebo jim rovnou předcházet. WM-MES integrace zprůhledňuje tok materiálu výrobou. Díky tomu mohu podniky odstranit různé neefektivity, předejít situacím, kdy výrobní pracoviště nemá z čeho vyrábět, zvyšovat produktivitu práce a v průběhu výroby kontrolovat kvalitu a omezit zmetky včasným zásahem.

MES si s WM vyměňují informace v následujících momentech výrobního procesu:

 • Dotaz na stav zásob materiálu ve skladě.
 • Hlášení spotřeby materiálu ve výrobním pracovišti, které vede k zahájení vychystávání materiálu ve skladě. Materiál pro výrobu může řízený sklad připravovat pro jednotlivou zakázku (kusová výroba), pro skupinu zakázek (sklad naráz vychystá stejný materiál pro vícero zakázek) nebo pro kanban.
 • Výrobní pracoviště je zpraveno, že zboží je ve skladu vychystané.
 • Sledování spotřeby materiálu ve výrobě a předání informace o spotřebě do skladu.
 • Naskladnění hotového zboží do skladu.

V případě, že vychystávat materiál individuálně pro každé pracoviště není efektivní, je možné materiál naskladnit na závozní zařízení, které si můžete představit jako vláček (route train). Pokročilé systémy WM pak materiál vychystávají do jednotlivých pozic ve vláčku, který následně rozveze zboží po výrobních pracovištích. Pokročilé WM je schopné vychystávat do jakékoliv pozice, může jít o celý vagónek, ale i o specifické místo ve vagónku. Podnik se sériovou výrobou, například automobilka, pomocí závozního zařízení efektivně zásobuje jednotlivá pracoviště na finální montážní lince, ve které se naráz montují různé modely. Kromě vychystávání materiálu do vláčku může podnik řídit řadu dalších parametrů jako trasu, a to v závislosti na směně, zastávky, odjezd ze skladu, příjezd na jednotlivá výrobní pracoviště atd.

Jedním z klíčových cílů výrobního podniku je efektivně řídit tok materiálu výrobou, aby výroba běžela bez prostojů v jednom společném taktu. Provázanost ERP-WM-MES je nezbytný předpoklad pro efektivní řízení nejenom toku materiálů, ale i pro rozpracovanou výrobu, množství zásob ve skladě a na pracovišti a dopravy mezi skladem a výrobou. Provázanost ERP-WM-MES je přirozený výsledek holistického přístupu k řízení výroby, ve kterém je vše provázané a navzájem se ovlivňuje. Ač se holistický přístup nejenom při řízení výroby se ve vyspělých trzích začíná prosazovat, v Česku je bohužel stále v plenkách.

Ivo Procházka Ivo Procházka
Autor článku je expertem v oblasti Digital Supply Chain & IoT ve společnosti SAP ČR.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -