facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
Tiskárna Brno (CCB)
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

IT právo

smlouvy, doménové právo, právní aspekty internetu, autorské právo, licence, odpovědnosti a delikty v IT, elektronický podpis, pracovní právo v IT

clanky IT právo: články

Jak se ČR připravuje na implementaci eIDAS

aneb Budoucnost elektronického podpisu v České republice

Jak se ČR připravuje na implementaci eIDAS
Zkratka eIDAS se používá pro Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, které bylo publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 23. července 2014. Toto nařízení se sice plně použije až ode dne 1. července 2016, ale díky jeho významu a rozsahu upravované oblasti je třeba se na něj začít připravovat již nyní. Proto lze bez nadsázky říci, že o tomto nařízení v následujících měsících ještě hodně a často uslyšíme.
Krok první - změny v legislat... více »

Nový kybernetický zákon zatím provází nejistota

Nikdo neví, na koho se vztahuje

Nový kybernetický zákon zatím provází nejistota
Zákon o kybernetické bezpečnosti, který platí od ledna 2015, konečně dostal tři dlouho očekávané vyhlášky. Přitom jedna z nich je zásadní a současně nejvíce problematická. Týká se významných informačních systémů a má upravovat, na koho se bude nová legislativa vztahovat. Znění této vyhlášky je natolik vágní, že si na tuto otázku dodnes neumí s jistou odpovědět mnozí zástupci soukromých firem a totéž platí u orgánů veřejné správy. První problém proto nastává už nyní na konci ledna, dokdy mají dotčené subjekty povinnost nahlásit vládnímu CERTu své kontaktní údaje i zodpovědnou osobu pro oblast kybernetick... více »

Změny v uplatňování DPH u elektronických služeb

od 1. ledna 2015

Změny v uplatňování DPH u elektronických služeb
Od 1. ledna letošního roku došlo k významným změnám při uplatňování daně z přidané hodnoty u elektronicky poskytovaných služeb, telekomunikačních služeb a služeb rozhlasového a televizního vysílání. Změna v uplatnění místa poskytnutí služby vyplývá z novelizace směrnice EU o společném systému DPH. Do české právní úpravy DPH byly tyto změny implementovány novelou zákona o DPH č. 196/2014 Sb.
Změna se týká subjektů, které poskytují tyto služby osobám nepovinným k dani do jiných států Evropské unie. Osobou nepovinnou k dani je dle zákona o dani z přidané hodnoty osoba, která n... více »

Neoprávněné užití softwaru ve firmách

Neoprávněné užití softwaru ve firmách
Neoprávněného užití softwaru ve firmě se dopouští ten, kdo užívá software bez příslušné licence. Formy nelegálního užití jsou různé, od překročení počtu licencí, přes stažení softwaru z nelegálních zdrojů až po porušení licenčních podmínek nedovoleným užitím ke komerčním účelům. K tomu dochází ať už s vědomím managementu firmy nebo bez jeho vědomí jednáním zaměstnanců. Poslední dobou se dokonce setkáváme se situací, kdy tzv. IČař (živnostník) přistupující do systému firmy užívá nelegálně pořízený software, čímž se odpovědnost přenáší právě na danou firmu. Následkem neoprávněného užití je pak zejména povinnost vydat bezdůvodné o... více »
akce

Odpovědnost za škodu v IT

Odpovědnost za škodu v IT
Odpovědnost za škodu je v IT vždy klíčovým tématem smluvní úpravy bez ohledu jestli jde o dodávky složitějších informačních systémů nebo poskytování cloudových služeb. Smlouva s ohledem na možnost odchýlit se v určitých limitech od zákonných ustanovení odpovědnosti za škodu může významně ochránit IT firmu dodávající softwarové řešení, resp. objednateli omezit šanci na uplatnění odpovědnosti. Z toho vyplývá i předběžná spornost této problematiky a nutnost hledat kompromis.
Na začátek škodu a odpovědnost za ni v IT lze vymezit takto: Předsmluvní odpovědnost za škodu (odpovědnost za neuzavřen... více »

Lze legálně napodobit funkcionalitu cizího softwaru?

Lze legálně napodobit funkcionalitu cizího softwaru?
Při podnikání v oblasti vývoje softwaru se stěží vyhnete problematice kopírování funkcionality či napodobování softwaru konkurenčním subjektem. Je obvyklé, že se na trhu setkáte s programy, které mají obdobné funkce a vzájemně si konkurují (např. Microsoft Word a OpenOffice Writer). Možná vás v takové chvíli napadla otázka z titulku článku. Je legální napodobit funkcionalitu cizího softwaru? Obecně lze říci, že ano, ale je přitom nutné pečlivě dodržovat určitá pravidla. Také bychom mohli dodat, jak kde. S danou problematikou totiž úzce souvisí otázka softwarových patentů, které Evropská unie již dříve odmítl... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
Ceník inzerce portálu SystemOnLine