facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
Tiskárna Brno (CCB)
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

IT právo

smlouvy, doménové právo, právní aspekty internetu, autorské právo, licence, odpovědnosti a delikty v IT, elektronický podpis, pracovní právo v IT

clanky IT právo: články

Co si firma (ne)musí nechat líbit na internetu

Co si firma (ne)musí nechat líbit na internetu
Prostředí internetu se stalo v mnoha oblastech podnikání nejdůležitějším komunikačním kanálem. Umožňuje oslovit takřka neomezené množství potenciálních zákazníků nebo partnerů. Stejně účinně však může být použit za účelem získání neoprávněné konkurenční výhody nebo pošpinění konkurence. Novou dimenzi pak vnesly do tohoto prostředí sociální sítě. Tento článek se bude věnovat vybraným problémům komunikace v prostředí internetu a sociálních sítí. Ukážeme rovněž možnou právní obranu proti protiprávnímu jednání v prostředí internetu. Často totiž jednotliví uživatelé zapomínají na jednoduchou zásadu: co je protiprávní „off-line“, je protiprávní rov... více »

Kontrola švarcsystému v IT firmách

Jak se mu v praxi vyhnout

Kontrola švarcsystému v IT firmách
Od nového roku naše advokátní kancelář řeší téměř každý týden problematiku švarcsystému v IT firmách. Příčinou toho je zvýšená aktivita inspektorátů práce a jejich kontrol v této oblasti, a zejména vysoké sankce hrozící za výkon činnosti v rámci švarcsystému. Co je to švarcsystém a jaké jsou jeho podmínky naplnění, bylo uvedeno v článku Švarcsystém v IT firmách a vysílání zaměstnanců k zákazníkům (IT Systems 3/2012). V následujícím textu je pozornost věnována způsobu výkonu inspekce práce a také možnostem, jak švarcsystém ve firmě eliminovat.
Postup inspekce práce Podle dostupných informací a prohlášení Ministra práce a sociálních věcí,... více »

Vybraná úskalí uzavírání smluv typu SaaS

Právní aspekty IT služeb typu cloud computing

Vybraná úskalí uzavírání smluv typu SaaS
Tento článek je obecně věnován vybraným právním aspektům služeb typu SaaS (software as a service). Některé pasáže článku pak odkazují na smluvní úpravu konkrétní služby Microsoft Office 365 (dále jen Office 365), která je nabízena formou předplacených služeb poskytovaných v tzv. cloudu. Tyto služby může jejich objednatel začít užívat na základě přímého vztahu se společností Microsoft, popřípadě uzavřít službu s lokálním, například českým partnerem, který má postavení dodavatele cloudových služeb a provádí příslušná nastavení nutná k jejich aktivaci, dodá příslušný hardware a software, pokud je to nutné, a obvykle nabízí i další doplňkové služ... více »

Švarcsystém v IT firmách

a vysílání jejich zaměstnanců k zákazníkům

Švarcsystém v IT firmách
Od nového roku v IT firmách a u jejich zákazníků panuje velká nejistota plynoucí z úpravy zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti. Je běžnou praxí, že se ve větších či menších IT firmách využívají služby samostatných podnikatelů (tzv. OSVČ, ičařů, živnostníků). S touto praktikou se lze setkat zejména při využívání služeb analytiků, testerů, programátorů či servisních techniků, a to jak ve prospěch samotné IT firmy, tak ve prospěch jejích zákazníků. Dalším častým způsobem výkonu činnosti IT firem je vysílání vlastních zaměstnanců k zákazníkům, ať už krátkodobě či dlouhodobě. Obou uvedených způsobů fungování se od 1. ledna 2012 významně dotkla ... více »
akce

Praktické postřehy ze sjednávání smlouvy o zajištění IT formou služby

Praktické postřehy ze sjednávání smlouvy o zajištění IT formou služby
Nazvat tento článek případovou studií by asi bylo nadnesené. Nicméně bych se chtěl se čtenáři podělit o několik postřehů při sjednávání dosti komplikované smlouvy týkající se oblasti označované jako cloud computing. Na základě uvedené smlouvy došlo k převodu kompletní IT infrastruktury objednatele (hardwaru i softwaru) do datového centra provozovatele, ovšem na rozdíl od „obyčejného“ hostingu bude jeho provozovatel zajišťovat komplexní správu softwaru na něm provozovaného. Objednatel bude užívat tuto infrastrukturu jako službu (IaaS), přitom časem bude stále větší část IT infrastruktury ve vlastnictví objednatele nahrazována hardwarem i softw... více »

Migrační smlouva v rámci přechodu na cloud computing

Migrační smlouva v rámci přechodu na cloud computing
Migrační smlouva představuje v souvislosti s poskytováním IT služeb formou cloud computingu velmi zásadní dokument. Samozřejmě, že migrace dat může být v případě menších uživatelů cloudových služeb podřazena pod hlavní smlouvu o poskytování IT služeb (SaaS). Nicméně u přenosů většího objemu dat, či dokonce softwaru do cloudu je již namístě uvažovat o samostatné úpravě v podobě migrační smlouvy.
Migrace představuje první fázi v rámci přechodu na cloudové řešení poskytování softwarových služeb a nelze ji v žádném případě podceňovat. Jakákoliv ztráta dat by byla pro uživatele velmi problematická a stejně tak i prodlení s přenosem dat v náva... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
Ceník inzerce portálu SystemOnLine