facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
Gopas - ManDay.it
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

IT právo

smlouvy, doménové právo, právní aspekty internetu, autorské právo, licence, odpovědnosti a delikty v IT, elektronický podpis, pracovní právo v IT

clanky IT právo: články

Nekalé podnikání bývalých zaměstnanců

Nekalé podnikání bývalých zaměstnanců
V oblasti IT podnikání se lze setkat se situací, kdy bývalí zaměstnanci začali podnikat ve stejném oboru jako jejich bývalý zaměstnavatel, nastoupili ke konkurenční firmě, nebo si ji sami či prostřednictvím třetí osoby založili. Samozřejmě nelze automaticky předpokládat, že takoví zaměstnanci zneužívají know-how a obchodní tajemství svého bývalého zaměstnavatele nebo se dopouštějí nekalé soutěže. V opačném případě je nutné postupovat dostatečně razantně a rychle, aby ztráty byly co nejnižší.
... více »
POINT.X

Nedostatky a rizika smluv o vytvoření a implementaci softwaru

Nedostatky a rizika smluv o vytvoření a implementaci softwaru
Ve své praxi se setkáváme velmi často s velkými nedostatky smluv, jejichž předmětem je vývoj softwaru a jeho následná implementace. Tyto nedostatky plynou zejména z absence právní úpravy takového typu smluv v právních předpisech a z nedostatečné zkušenosti v oblasti práva informačních technologií. Uvádím zde pouze základní nedostatky a rizika či doporučenou úpravu ve smlouvách a jsem si vědom toho, že nelze popsat všechny aspekty smluv o vývoji a implementaci softwaru.
Typ smlouvy Základní nedostatky plynou ze skutečnosti, že na vytvoření a dodání softwaru je používána v právní praxi klasická smlouva o dílo. Taková smlouva je upravena o... více »

Právní aspekty smluv na implementaci IS

Právní aspekty smluv na implementaci IS
Kvalitní smlouva je jednou z klíčových podmínek úspěšné realizace jakéhokoliv IT projektu. A i když strany někdy přistupují k jednáním o smlouvě s pocitem, že bez ohledu na její obsah přece vždy budou muset konkrétní věc vyřešit tzv. lidsky, dlouhodobá praxe ukazuje, že v životě IT projektu jsou momenty, kdy se poctivá příprava smlouvy skutečně vyplatí.
Smlouva se jako základ projektů při dodávkách podnikových informačních systémů nebo služeb často stáv&aacut... více »
POINT.X

Praktické rady v oblasti autorskoprávní ochrany softwaru

Praktické rady v oblasti autorskoprávní ochrany softwaru
Zvláštní povaha softwaru se projevuje v řadě specifik, včetně jeho právní ochrany. Software může být v mnohých případech považován za autorské dílo, a z tohoto důvodu se na něj vztahují zákonná pravidla upravující nakládání s autorskými díly (zákon č. 121/2000 Sb.). Zvláštní povaha autorskoprávní ochrany softwaru může mít poměrně velký vliv na jeho využití v praxi. Otázky ochrany softwaru se proto dot&yac... více »
akce

Důvěryhodný elektronický dokument

Důvěryhodný elektronický dokument
Elektronizace výměny informací, kterou umožnil technologický rozvoj uplynulých dvaceti let, přinesla do fungování soukromých i veřejných organizací převratné změny při práci s dokumenty. Podobně jako po masovém zavedení psacího stroje znamenalo zavedení elektronických dokumentů především významné zrychlení jejich vytváření a změnu způsobu jejich zasílání a archivace.
Stejně jako v případě dokumentu papírového je v určitých případech nutné u elektronického dokumentu zajistit takové vlastnosti, které poskytnou jeho dlouhodobé uchování v autentické podobě, tj. bude zajištěna jeho obsahová a časová původnost, jež bude prokazatelně ověři... více »

GDPR

Je váš web připravený na GDPR?

GDPR
Jak už jistě víte, GDPR je nové nařízení Evropské unie, které se zaměřuje na oblast ochrany osobních údajů. Vejde v platnost už příští rok v květnu. Pokud o svých zákaznících na webu shromažďujete data a využíváte je pro marketingové kampaně, týká se i vás. Co vše byste měli do května stihnout, aby byl váš web s novou normou v souladu a vy se tak mohli vyhnout zbytečné pokutě?
Celý článek ... GDPR v kontextu s HR systémy Dopady GDPR v oblasti HR systémů jsou vymezeny tím, že prakticky veškeré zpracovávané informace mají charakter osobních údajů, ale současně je ... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
Ceník inzerce portálu SystemOnLine