facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
Gopas - ManDay.it
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

IT právo

smlouvy, doménové právo, právní aspekty internetu, autorské právo, licence, odpovědnosti a delikty v IT, elektronický podpis, pracovní právo v IT

clanky IT právo: články

Nová legislativa EU o kyberbezpečnosti a ochraně dat

Nová legislativa EU o kyberbezpečnosti a ochraně dat
Do konce roku 2017 by měly vstoupit v platnost dva nové právní předpisy EU, které upravují informační bezpečnost a ochranu dat. Zásadním způsobem ovlivní, jak organizace v členských státech EU řeší svou ochranu a jak reportují narušení bezpečnosti a ztrátu dat. Jde o Kyberbezpečnostní směrnici o bezpečnosti sítí a informací (Network and Information Security, NIS) a Nařízení o obecné ochraně údajů (General Data Protection Regulation, GDPR). Tyto předpisy mají nějakým způsobem zasáhnout prakticky všechny organizace v rámci EU bez ohledu na jejich velikost. Stanoví nový standa... více »
POINT.X

Escrow a navazující služby

aneb Úschova zdrojového kódu software při obchodních transakcích

Escrow a navazující služby
V souvislosti s rozmachem IT služeb a mohutným rozvojem společností zabývajících se vývojem software je v posledních letech stále aktuálnější otázka poskytování zdrojových kódů a nakládání s nimi nejen z hlediska ochrany autorského práva, ale rovněž z hlediska jejich poskytnutí a uchování.
Stále obvyklejším řešením pro dosažení vyváženého stavu mezi zájmy výrobců software a jejich klienty je úschova zdrojového kódu u třetí strany, která je výhodná pro obě strany. Z pohledu výrobce se především jedná o ochranu jeho vlastního know-how, ve druhé řadě je však pro... více »

Smlouva je základ, nejen v IT

Smlouva je základ, nejen v IT
V prostředí byznysu se nikdy nevyplatí spoléhat na gentlemanské dohody – celý projekt je třeba ošetřit smluvně, aby byly na straně dodavatele i zákazníka v plném souladu očekávání a skutečné výstupy.
Každá smlouva na celý IT projekt, konkrétní produkt (dodávku softwaru, informačního systému atd.) či službu má v zásadě dvě hlavní součásti: specifikaci plnění a obecné smluvní podmínky týkající se spolupráce dodavatele a zákazníka, plateb a dalších náležitostí transakce. V obou případech lze z pohledu dodavatele i zákazníka udělat mnoho chyb. My se zaměříme na l... více »
POINT.X

Právní zajištění cloudových služeb a velkých dat

Právní zajištění cloudových služeb a velkých dat
Cloud computing a velká data jsou v dnešním světě stále častěji skloňovanými pojmy. Firmy se zajímají o využívání cloudových služeb, které by zefektivnily jejich podnikání a zredukovaly náklady spojené s vybudováním a provozem vlastní IT infrastruktury. Velká data zase otevírají nové obzory pro podnikání a jeho prosperitu z pohledu predikování spotřebitelského chování, optimalizace procesů a v mnoha dalších ohledech. Je ovšem třeba mít na zřeteli, že s těmito novými technologiemi se váží také určitá rizika a s nimi i nutnost ochrany a právního zajištění.
více »
akce

Využití open source v rámci komerčního softwaru

Využití open source v rámci komerčního softwaru
Vývoj vlastního komerčně distribuovaného softwaru (dále jen „komerční software“) nevylučuje využití svobodného softwaru (Free software) či softwaru s otevřeným zdrojovým kódem (Open source), a to ani jako nástroje k vývoji komerčního softwaru, ani jako součásti komerčního softwaru. Dochází-li však k využití uvedených typů softwaru k vytvoření odvozených programů či k jejich spojení s nově vytvořeným programem, je velmi důležité znát typ licence, po nimiž jsou šířeny a tyto IT firma nabyla.
Definice Free software a Open source software Free software (svobodný software) je postaven na... více »

Konec režimu bezpečného přístavu

pro osobní údaje občanů EU na území USA

Konec režimu bezpečného přístavu
Nebývá zvykem, aby se rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie (SDEU) objevovala v periodickém tisku. Rozsudek SDEU ve věci předávání osobních údajů občanů EU na území USA si však cestu do sdělovacích prostředků našel oprávněně. Rozhodnutí má totiž bezprostřední dopad na podnikání a fungování nejen amerických internetových gigantů, jakou jsou Facebook nebo Google, v Evropě.
Oblasti ochrany osobních údajů se v posledních letech dostává zvýšené pozornosti nejen odborné veřejnosti a politiků. Můžeme vzpomenout na dřívější zásadní rozhodnutí SDEU (C–293/12), kterým byl v EU zrušen právní ... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
Ceník inzerce portálu SystemOnLine