facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
Tiskárna Brno (CCB)
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

IT právo

smlouvy, doménové právo, právní aspekty internetu, autorské právo, licence, odpovědnosti a delikty v IT, elektronický podpis, pracovní právo v IT

clanky IT právo: články

Tvorba internetových stránek z pohledu práva

aneb Smlouva o vytváření internetových stránek

Tvorba internetových stránek z pohledu práva
Tvorba internetové prezentace a její obsah by z pohledu právní jistoty měly podléhat určitým pravidlům. Nicméně v praxi tomu tak většinou nebývá a právní ochrana objednatele internetových stránek je velmi podceňována. Podceňována však není pouze tvorba stránek, ale i jejich následný provoz, zejména pak odstraňování vad redakčního systému či jejich upgrade (funkcí či redesign). Takový stav je zárodkem mnoha rizik, kterých se lze při zachování určitých minimálních právních standardů do značné míry vyvarovat.
Základní problémy tvorby internetových stránek pramení z nedostatečné úpravy součinnosti, z chybějících termínů zakotvených pod sankc... více »

Právní aspekty cloud computingu

Právní aspekty cloud computingu
Fenomén tzv. cloud computingu již naplno zasáhnul i Českou republiku a mnoho zákazníků touží těžit z výhod, které tento způsob poskytování IT služeb nabízí, nicméně valná většina z nich se obává o bezpečnost svých dat, které leží někde „v oblacích“. Podstatou cloudcomputingových služeb je sdílené využívání IT technologií více uživateli za účelem efektivní utilizace výpočetního výkonu a aplikací. Tato kostrbatá definice je jen vyjádřením principu, že uživatel platí pouze za to, co spotřeboval. Daní za tuto flexibilitu je, že uživatel služby nemá plně pod kontrolou technologie, které jsou k poskytování služeb využívány, může se proto cítit méně... více »

Vady v IT

a právní aspekty kvality tvorby a implementace softwaru

Vady v IT
Problematika vad zboží nebo věcí zhotovených na základě smlouvy o dílo je poměrně rozšířená a existuje k ní řada rozhodnutí soudů. To však neplatí o oblasti informačních technologií, zejména v oblasti tvorby a implementace softwaru nebo celých informačních systémů. Tento článek bude věnován vybraným oblastem této problematiky právě se zaměřením na software. S ohledem na rozsah článku v něm nebude pojednáno o tzv. právních vadách, tedy případech, kdy je předmět plnění zatížen právem třetí osoby. Rovněž se v článku předpokládá, že jde o vztahy mezi podnikateli, na které se použije obchodní zákoník.
Dále v textu bude užíván termín software,... více »

Specifika předání díla v IT

Specifika předání díla v IT
Ať už je předmětem smlouvy vytvoření počítačového programu či databáze (dále softwaru) zhotovitelem na objednávku, nebo dochází k implementaci již hotového systémového či aplikačního softwaru, užije se na tento vztah smluvní typ smlouvy o dílo. Jak vyplyne z textu tohoto článku, smluvní strany by měly věnovat zvýšenou pozornost úpravě i samotné realizaci předání softwaru, případně jiného sjednaného plnění.
Předání díla dle obchodního zákoníku Obchodní zákoník ukládá zhotoviteli, aby ve smlouvě specifikované dílo „provedl“, což v našem případě představuje jeho zhotovení a následnou implementaci, popřípadě pouze jeho implementaci. Pod poj... více »
akce

Právní otázky kolem poskytování podnikových aplikací formou služby

Právní otázky kolem poskytování podnikových aplikací formou služby
Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře se základními úskalími užívání podnikových aplikací formou služby. S rozvojem fenoménu cloud computingu se v „oblacích“ můžeme setkat s různými službami – počínaje prostým pronájmem výpočetní kapacity až po sofistikované podnikové aplikace provozované formou privátního či veřejného cloudu, obvykle označované jako software as a service či zkráceně SaaS.
V první řadě je třeba si vysvětlit, co se pod pojmem SaaS vlastně rozumí, abychom dokázali snáze odhalit partikulární odlišnosti od obvyklého užívání softwaru. Pod pojmem SaaS rozumíme model nasazení softwaru, kdy dochází k hostingu aplikace provozov... více »

Ochrana doménových jmen prostřednictvím ochranné známky

Ochrana doménových jmen prostřednictvím ochranné známky
Pro mnoho subjektů podnikajících na internetu tvoří doménové jméno nesmírně cenný majetek a klíč k úspěchu u zákazníků. Dobře známé doménové jméno je schopno spotřebitele orientovat na přeplněném trhu služeb nabízených na internetu tím správným směrem, tedy k majiteli domény. Z právního hlediska je doménu nutno považovat za tzv. jinou majetkovou hodnotu, dle ust. § 5 odst. 1 obchodního zákoníku náležející k podniku a sloužící podnikateli k provozování tohoto podniku.
Význam domén a jejich vztah k ochranným známkám Spolu s důležitostí, kterou v dnešní době domény pro podnikání (ale i pro nevýdělečnou činnost) mají, neustále narůstá počet... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
Ceník inzerce portálu SystemOnLine