facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
Gopas - ManDay.it
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

IT právo

smlouvy, doménové právo, právní aspekty internetu, autorské právo, licence, odpovědnosti a delikty v IT, elektronický podpis, pracovní právo v IT

clanky IT právo: články

Přinese nařízení ePrivacy vyšší ochranu osobních údajů?

Přinese nařízení ePrivacy vyšší ochranu osobních údajů?
Evropská Komise předložila na začátku letošního roku k dalšímu projednávání téměř finální návrh nařízení o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích, neboli také zkráceně nařízení o soukromí a elektronických komunikacích (ePrivacy Regulation). Předpokládá se, že se předmětný návrh nařízení stane nedílnou a významnou součástí nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které zásadním způsobem změní praxi ve zpracovávání osobních údajů. Platnost obou uvedených nařízení v rámci celé Evropské unie se očekává dne 25. května 2018. Nicméně i přesto,... více »
POINT.X

IT právo ve smluvní praxi (3. část)

Servisní smlouvy z pohledu objednatele

IT právo ve smluvní praxi (3. část)
V předchozím díle seriálu byly do větších podrobností představeny implementační smlouvy. Právě na implementaci nového informačního systému (software) obvykle následně navazuje období, ve kterém dochází k optimalizaci daného software, odstraňování jeho chyb a zahajování jeho běžného provozování, což se málokdy obejde bez zapojení tvůrce takového software. Z toho důvodu dochází zpravidla již s uzavřením implementační smlouvy (ne však vždy) k uzavření servisní smlouvy, jejímž účelem je podpora, údržba či další rozvoj implementovaného software. Obdobně jako implementační smlouvy nejsou servisní smlouvy... více »

Předsmluvní odpovědnost v IT (2. část): Povinnost řádně informovat

Předsmluvní odpovědnost v IT (2. část): Povinnost řádně informovat
V minulém díle jsme si vysvětlili obsah předsmluvní informační povinnosti, která v oblasti IT dopadá zejména na dodavatele IT řešení. Porušení informační povinnosti může vést až k odstoupení od smlouvy, přestože bylo dodáno řešení splňující technické parametry sjednané ve smlouvě.
Kde jsou limity informační povinnosti? Při výkladu předsmluvní informační povinnosti nelze zapomínat na pojem „odborník“ (viz první díl tohoto článku) a rovněž na pojem „slabší smluvní strana“. Slabší smluvní stranou může být i podnikatel ve vztahu vůči jinému podnikateli, který vůči němu „zneužil kvalitu odbor... více »
POINT.X

IT právo v praxi 4. část - Servisní a implementační smlouvy z pohledu dodavatele

IT právo v praxi 4. část - Servisní a implementační smlouvy z pohledu dodavatele
V předchozích dvou dílech seriálu jsme blíže rozebírali implementační a servisní smlouvy z pohledu objednatelů. Jednotlivé informace a postřehy dříve uvedené jsou jistě do značné míry využitelné i pro dodavatele IT řešení. Proto si v tomto článku dovolíme zmínit pouze ty aspekty implementačních a servisních smluv, které nebyly rozebírány v předchozích dílech seriálu, ale mohou být významné pro dodavatele IT řešení.
Vymezení předmětu a analýza Jak bylo opakovaně zdůrazňováno, vymezení předmětu smlouvy je velmi významné pro objednatele, aby skutečně dostal to, co si objednal. O t... více »
akce IT právo: Konference, semináře, školení, ...
akce

IT právo ve smluvní praxi (2. část)

Implementační smlouvy z pohledu objednatele

IT právo ve smluvní praxi (2. část)
Implementační smlouvy jsou jedním z nejběžnějších druhů IT smluv uzavíraných vždy v případě, že má dojít k vytvoření anebo dodání a implementaci počítačového programu (software) na hardware objednatele anebo na hardware dodaný spolu se software. Implementační smlouvy nejsou samostatným smluvním typem v právním smyslu, naopak jsou často velmi komplexním právním vztahem složeným obvykle ze smlouvy o dílo, licenční smlouvy, nepojmenovaných smluvních vztahů, jako je například doložka o zachování mlčenlivosti, a nezřídka také například i kupní smlouvy, příkazu nebo zprostředkování (nákup licen... více »

Síťová neutralita

Síťová neutralita
Do nedávné doby nebyla síťová neutralita výslovně upravena v žádném právním předpisu. Přitom některé případy v minulosti ukázaly potřebu její úpravy právem. Situace se změnila s přijetím nařízení Evropské unie 2015/2120/EU (zabývající se síťovou neutralitou a roamingem, dále jen „nařízení“) přinášející různé nové povinnosti, zejména pro poskytovatele internetového připojení (nařízení je přímo závazné jako zákon).
Samotný proces přijímání uvedeného nařízení byl značně problematický, především kvůli rozsahu připomínek ze strany operátorů a poskytovatelů připojení k internetu. Původně měla Evropská ko... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
Ceník inzerce portálu SystemOnLine