facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEMS 5/2022 , IT právo

Advokátní a notářské služby konečně procházejí digitalizací

Společnost s ručením omezeným už lze založit zcela online

Jaroslav Menčík


Činnost advokátů a notářů významně přispívá k zachování společenského řádu a právní jistoty podnikatelů i běžných občanů. Ke změnám zákonné regulace jejich služeb se proto musí přistupovat s určitou mírou opatrnosti. Z tohoto důvodu se bohužel právě na tyto profese při snaze o digitalizaci ekonomiky dostává jako na jedny z posledních. Nyní se však zdá, že zákonodárce zaregistroval příchod 21. století, a notářské a advokátní služby tak čekají výrazné změny.


Novela notářského řádu umožňuje založit firmu zcela online

Novela notářského řádu účinná od 1. září 2021 znamenala významný krok ve snaze digitalizovat státní správu. Notáři díky ní mohou velkou část právních listin sepisovat v elektronické podobě. Prokázání totožnosti účastníků je přitom možné i na dálku prostřednictvím videokonference. Účastníkům stačí doložit uznávaný elektronický podpis a notář má pouze povinnost identifikovat je prostřednictvím dokladu totožnosti.

V praxi to znamená, že nyní lze založit společnost s ručením ome­ze­ným zcela online, což výrazně usnadní celý proces. Zjednoduší se tím rovněž administrativa při právních jednáních společnosti, jakým je např. rozhodnutí valné hromady. Tato změna se zatím týká pouze obchodněprávních záležitostí, právní jednání spojená například s dě­dic­tvím stále spadají pod dosavadní režim, který digitalizaci nefandí.

Novela zároveň zřídila sbírku dokumentů a evidenci ověřených podpisů. Ty slouží komukoli, kdo si chce ověřit pravost notářského zápisu či ověřeného podpisu. Tato změna přináší u nás dosud nevídanou úroveň transparentnosti a posouvá nás blíže k právnímu prostředí západní a severní Evropy, kde je přístup k ověřeným podpisům již řadu let standardem.

I advokáti se dočkají digitalizace

Na velké změny se aktuálně mohou těšit také advokátní služby. Jednu z podstatných pravomocí advokáta představuje prohlášení o pravosti podpisu. Zákon advokátovi již řadu let svěřuje právo prohlásit podpis učiněný v jeho přítomnosti za pravý. Tím se nahrazuje nutnost úředního ověření daného podpisu, které lze jinak obstarat u notáře či v CzechPointu. Příkladem smlouvy, která vyžaduje úředně ověřený podpis, je smlouva o převodu podílu. Pokud mají strany po ruce advokáta, nemusí čekat ve frontě na poště – stačí ho požádat o prohlášení o pravosti podpisu.

Od 1. července 2022 se tato pravomoc advokáta rozšiřuje. Novela zákona totiž umožní prohlásit za platný i elektronický podpis. To znamená, že není nutné advokáta navštěvovat osobně, vše lze provést online. Možnost ověřit podpis bez nutnosti navštěvovat advokáta, notáře nebo CzechPoint a vyřešit veškeré ověřování online výrazně šetří nejen čas, ale i finanční prostředky.

Digitalizace se začíná vkrádat i do českých věznic

Již v roce 2020 spustila Vězeňská služba ČR spolu s Českou advokátní komorou pilotní projekt videonávštěv obviněných s jejich obhájci. Projekt cílí na zefektivnění zajištění práva na obhajobu a eliminaci bezpečnostních incidentů. Tato iniciativa byla užitečná i díky svému načasování. Přišla totiž v době vypuknutí covidové epidemie a pomohla omezit přenos nákazy do prostorů věznic. Je však nutné dodat, že v digitalizaci justice má česká legislativa stále značné mezery. Hovoří se například o využití online telekomunikačních prostředků k propojení lidí ve výkonu trestu s jejich blízkými a o digitalizaci soudního jednání.

Třebaže výše uvedené změny jsou pouze začátek ve snaze digitalizovat advokátní a notářské služby, znamenají důležité a praktické kroky, za které je třeba zákonodárce pochválit. Tyto a případně další legislativní změny v oblasti digitalizace advokátních a notářských služeb ušetří spoustu práce nejen podnikatelům, ale také advokátům a notářům, omezí zbytečné cestování a sníží náklady klientů za právní služby.

Příště se zaměříme na digitalizaci soudnictví.

Jaroslav Menčík Jaroslav Menčík
Autor článku je partnerem a advokátem v MAVERICKS.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.