facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
K2 atmitec

IT právo

smlouvy, doménové právo, právní aspekty internetu, autorské právo, licence, odpovědnosti a delikty v IT, elektronický podpis, pracovní právo v IT

clanky IT právo: články
IT SYSTEMS 1-2/2013, 12. 3. 2013

Odpovědnost za ztrátu dat v cloudu

Odpovědnost za ztrátu dat v cloudu
Každý uživatel služeb cloud computingu či jakékoliv formy outsourcingu IT (dále také jen softwarové nebo cloudové služby) nebo hostingu, ať už firma nebo jedinec, řeší vedle bezpečnosti dat také otázku odpovědnosti za jejich ztrátu. Ztráta dat...
IT řešení pro veřejný sektor a zdravotnictví, 2. 1. 2013

Pravidla elektronické komunikace v rámci Evropské unie

Pravidla elektronické komunikace v rámci Evropské unie
V červnu letošního roku byl dokončen návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním trhu (dále jen nařízení). V současné době probíhá jeho schvalování v...
IT SYSTEMS 12/2012, 22. 12. 2012

Co si firma (ne)musí nechat líbit na internetu

Co si firma (ne)musí nechat líbit na internetu
Prostředí internetu se stalo v mnoha oblastech podnikání nejdůležitějším komunikačním kanálem. Umožňuje oslovit takřka neomezené množství potenciálních zákazníků nebo partnerů. Stejně účinně však může být použit za účelem získání neoprávněné...
Axis Talk 2021
IT SYSTEMS 7-8/2012, 5. 10. 2012

Kontrola švarcsystému v IT firmách

Jak se mu v praxi vyhnout

Kontrola švarcsystému v IT firmách
Od nového roku naše advokátní kancelář řeší téměř každý týden problematiku švarcsystému v IT firmách. Příčinou toho je zvýšená aktivita inspektorátů práce a jejich kontrol v této oblasti, a zejména vysoké sankce hrozící za výkon činnosti v rámci...
IT SYSTEMS 4/2012, 11. 5. 2012

Vybraná úskalí uzavírání smluv typu SaaS

Právní aspekty IT služeb typu cloud computing

Vybraná úskalí uzavírání smluv typu SaaS
Tento článek je obecně věnován vybraným právním aspektům služeb typu SaaS (software as a service). Některé pasáže článku pak odkazují na smluvní úpravu konkrétní služby Microsoft Office 365 (dále jen Office 365), která je nabízena formou předplacených...
akce
IT SYSTEMS 3/2012, 26. 3. 2012

Švarcsystém v IT firmách

a vysílání jejich zaměstnanců k zákazníkům

Švarcsystém v IT firmách
Od nového roku v IT firmách a u jejich zákazníků panuje velká nejistota plynoucí z úpravy zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti. Je běžnou praxí, že se ve větších či menších IT firmách využívají služby samostatných podnikatelů (tzv. OSVČ,...
IT SYSTEMS 11/2011, 15. 12. 2011

Praktické postřehy ze sjednávání smlouvy o zajištění IT formou služby

Praktické postřehy ze sjednávání smlouvy o zajištění IT formou služby
Nazvat tento článek případovou studií by asi bylo nadnesené. Nicméně bych se chtěl se čtenáři podělit o několik postřehů při sjednávání dosti komplikované smlouvy týkající se oblasti označované jako cloud computing. Na základě uvedené smlouvy...
IT SYSTEMS 10/2011, 13. 11. 2011

Migrační smlouva v rámci přechodu na cloud computing

Migrační smlouva v rámci přechodu na cloud computing
Migrační smlouva představuje v souvislosti s poskytováním IT služeb formou cloud computingu velmi zásadní dokument. Samozřejmě, že migrace dat může být v případě menších uživatelů cloudových služeb podřazena pod hlavní smlouvu o poskytování...
IT SYSTEMS 7-8/2011, 6. 9. 2011

Tvorba internetových stránek z pohledu práva

aneb Smlouva o vytváření internetových stránek

Tvorba internetových stránek z pohledu práva
Tvorba internetové prezentace a její obsah by z pohledu právní jistoty měly podléhat určitým pravidlům. Nicméně v praxi tomu tak většinou nebývá a právní ochrana objednatele internetových stránek je velmi podceňována. Podceňována však není pouze...
IT SYSTEMS 7-8/2011, 4. 9. 2011

Právní aspekty cloud computingu

Právní aspekty cloud computingu
Fenomén tzv. cloud computingu již naplno zasáhnul i Českou republiku a mnoho zákazníků touží těžit z výhod, které tento způsob poskytování IT služeb nabízí, nicméně valná většina z nich se obává o bezpečnost svých dat, které leží někde „v oblacích“....
 
Další stránky tematické sekce: 123456789101112
Ceník inzerce portálu SystemOnLine
Helios
- inzerce -