facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

IT právo

smlouvy, doménové právo, právní aspekty internetu, autorské právo, licence, odpovědnosti a delikty v IT, elektronický podpis, pracovní právo v IT

clanky IT právo: články

Právní regulace Big data

Právní regulace Big data
Termínem Big data nenazýváme konkrétní objem dat ve smyslu jednotek datové kapacity (terabyte, petabyte), ale objem dat, který překračuje velikost, rozmanitost, rychlost změny a zpracování, která je běžná v  jednotlivých oborech činnosti a pro kterou byla dříve ICT prostředí navrhována.
Velký objem dat není pro informatiky novou skutečností, tento trend však byl akcelerován technologickým rozvojem, který vede k novým nárokům na zpracování dat. Atributy spojované s termínem Big data souvisí zejména s novými zdroji rozmanitých datových struktur označovaných jako variabilita dat, která nás nutí hledat nové meto... více »

Změny v úpravě IT smluv podle nového občanského zákoníku

Změny v úpravě IT smluv podle nového občanského zákoníku
1. ledna 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník (NOZ), který představuje nejdramatičtější a nejrozsáhlejší legislativní změnu za posledních více než dvacet let. Článek v minulém čísle se zabýval uzavíráním smluv a užívání formulářových smluv či obchodních podmínek. V tomto článku proberu vybrané změny provedené NOZ, které se mohou dotknout výkladu smluv, jež budou podle NOZ uzavřeny, bez ohledu na to, zda jde o smlouvy s jednorázovým plněním (smlouva o dílo, implementační smlouva), nebo o dlouhodobé kontrakty (poskytování servisní podpory, outsourcingové služby). Text uvedený kurzívou v uvozovk... více »

Sjednávání smluv v IT podle nového občanského zákoníku

Sjednávání smluv v IT podle nového občanského zákoníku
Už 1. ledna 2014 nabude účinnosti nový občanský zákoník (NOZ), který představuje nejdramatičtější a nejrozsáhlejší legislativní změnu za posledních více než dvacet let. NOZ mimo jiné ruší také stávající občanský, ale také obchodní zákoník. Přijetí NOZ proto vyvolává řadu diskusí a otázek. Tento článek by měl být shrnutím alespoň těch základních změn, které se týkají samotného uzavírání smluv a užívání formulářových smluv či obchodních podmínek, protože i v této oblasti dochází ke značným změnám a NOZ klade mnohem větší nároky na bdělost smluvních stran.
Smlouvy uzavřené před účinností NOZ Co se stane se sml... více »

Interní předpisy firmy ve vztahu k užívání IT

Interní předpisy firmy ve vztahu k užívání IT
Každá firma se potýká ve své praxi s rizikem, které představují zaměstnanci disponující počítači a pohybující se na internetu. V praxi se často setkáváme s problémy, kdy zaměstnanci porušují pracovněprávní předpisy, obchodní zákoník či autorský zákon.
Jde zejména o následující způsoby jednání: zaměstnanec tráví pracovní dobu soukromými aktivitami na internetu, zaměstnanec se mstí zaměstnavateli udáním na nelegální software protipirátské alianci či policii, zaměstnanec realizuje vlastní konkurenční podnikání a komunikuje své zakázky prostřednictvím počítače zaměstnavatele, zaměstnanec má přístup k&#... více »
akce

Odpovědnost za ztrátu dat v cloudu

Odpovědnost za ztrátu dat v cloudu
Každý uživatel služeb cloud computingu či jakékoliv formy outsourcingu IT (dále také jen softwarové nebo cloudové služby) nebo hostingu, ať už firma nebo jedinec, řeší vedle bezpečnosti dat také otázku odpovědnosti za jejich ztrátu. Ztráta dat může způsobit uživateli značné škody, a proto je třeba při sjednávání hostingu dbát zvlášť zvýšené opatrnosti. Následující článek se bude věnovat pouze ztrátě dat na straně poskytovatele hostingu či softwarových služeb, nikoliv v důsledku ztráty při přenosu dat z datového centra k uživateli.
Odpovědnost poskytovatele Odpovědnost za škodu může vzniknout v důsledku ztráty dat způsobené jak úmyslně (... více »

Pravidla elektronické komunikace v rámci Evropské unie

Pravidla elektronické komunikace v rámci Evropské unie
V červnu letošního roku byl dokončen návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním trhu (dále jen nařízení). V současné době probíhá jeho schvalování v jednotlivých členských státech s předpokládanou účinností v první polovině příštího roku. Pojďme se tedy podívat, jaké změny přináší v rámci elektronické identifikace a v souvisejících oblastech.
Jakých oblastí se nařízení dotýká? Dokument stanoví právní rámec pro elektronické podpisy, elektronické značky, elektronická časová razítka, elektronické dokumenty, elektronické doručování a ověřování webov... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
Ceník inzerce portálu SystemOnLine