facebook LinkedIN LinkedIN - follow

IT Security

Informační bezpečnost, Antiviry, Antispyware, Firewally, VPN, IDS/IPS

clanky IT Security: články
IT SYSTEMS 10/2023, 6. 12. 2023 - Štěpán Bínek

5 příznaků toho, že organizace potřebuje vylepšit kybernetickou bezpečnost

5 příznaků toho, že organizace potřebuje vylepšit kybernetickou bezpečnost
Modernizace kybernetické bez­peč­nos­ti je stále důležitější kvůli rychle se měnícímu prostředí hrozeb. Zastaralá opatření a postupy mohou způsobit, že organizace budou zra­ni­tel­něj­ší. Objek­tiv­ním vyhod­no­ce­ním strategie kybernetické...
  

- Inzerce -

Nové povinnosti pro organizace v oblasti kybernetické bezpečnosti se blíží

S mnoha změnami přichází evrop­ská směrnice NIS2. Jejím prostřed­nictvím unie reaguje na růst digitalizace a zavádí nová opatření na ochranu důležité infrastruktury členských států. Počet organizací v ČR, které jsou podle aktuálního zákona o kybernetické bezpečnosti povinny se jím řídit, výrazně vzroste. A to z několika stovek na vyšší jednotky tisíců.

IT SYSTEMS 10/2023, 30. 11. 2023 - -anect-

Nedostatek testerů můžou vyřešit automatické nástroje, které pomůžou především menším firmám

Nedostatek testerů můžou vyřešit automatické nástroje, které pomůžou především menším firmám
Kybernetická bezpečnost je dnes velkým tématem, kterému se věnují firmy napříč všemi obory a velikost­mi. Rozvoj nových technologií totiž započal mezi firmami a útočníky nové kybernetické závody ve zbrojení. Společnosti investují milionové částky...
IT SYSTEMS 10/2023, 28. 11. 2023

NIS2 zvýší poptávku po penetračních testech, pro které budou chybět kapacity

NIS2 zvýší poptávku po penetračních testech, pro které budou chybět kapacity
S nástupem nové směr­ni­ce NIS2, která nabu­de účin­nos­ti 17. října 2024, se oče­ká­vá význam­ný posun v oblas­ti kyber­ne­tic­ké bez­peč­nos­ti. Jedním z předpokláda­ných důsledků bude skokové navýšení poptávky po službách penetračního testování...
IT SYSTEMS 10/2023, 16. 11. 2023 - Vladimíra Tesková

Proaktivní přístup ke kybernetické bezpečnosti

Proaktivní přístup ke kybernetické bezpečnosti
Kybernetická bezpečnost je klí­čo­vým aspektem moderního digi­tál­ní­ho světa. Zahrnuje ochranu systémů, sítí a programů před digitálním po­ško­ze­ním a neoprávněným pří­stu­pem. Tato oblast se vyvíjí stejně rych­le jako technologie samotná,...
IT SYSTEMS 9/2023, 31. 10. 2023 - Rosa Guntripová

Studie o stavu zabezpečení edge computingu

Studie o stavu zabezpečení edge computingu
Edge computing se z tech­no­lo­gie dru­ho­řa­dé­ho významu v několika málo odvětvích stal význam­nou pří­le­ži­tos­tí pro podniky napříč obory, které potřebují rozprostřít výpočetní výkon na různá místa ve světě. Edge computing zkracuje dobu...
IT SYSTEMS 9/2023, 25. 10. 2023 - Edwin Weijdema

S ransomwarem se podniky musí naučit žít

Nečekejte, že se vám ransomware vyhne, budujte svoji odolnost

S ransomwarem se podniky musí naučit žít
Podle studie Veeam Data Protection Trends Report 2023 bylo loni ale­spoň jednou zasaženo ransom­wa­ro­vým útokem plných 85 % organiza­cí. Vzhledem k tomu, že těmito úto­ky trpí téměř všechny organizace, je zřejmé, že tento problém je v...
IT SYSTEMS 7-8/2023, 5. 10. 2023

I na flash disku mohou být vaše data v bezpečí díky šifrování

I na flash disku mohou být vaše data v bezpečí díky šifrování
I v době všudypřítomných clou­dových služeb jsou pro přenos dat stále velmi populární flash disky. Mnoho uživatelů tak nosí desítky gigabajtů dat na klíčích, v kapsách nebo kabelkách. Ne každý si však položí otázku: Jsou moje data...
  

- Inzerce -

Phishingové e-maily jsou věrohodnější než kdy dříve. Co s tím?

Phishing není žádnou novinkou. Tato taktika sociálního inženýr­ství se mezi nástroji útočníků objevuje již desítky let a podle nejnovějších výzkumů si udržuje první příčku mezi způsoby doru­čo­vá­ní ransomwaru. O efektivitě phishingu přitom existuje mnoho exaktně doložených údajů.

IT SYSTEMS 7-8/2023, 2. 10. 2023 - Jan Tomíšek, Jan Hrbek

Směrnice NIS2 přichází do Česka:

Jste připraveni?

Směrnice NIS2 přichází do Česka:
Národní úřad pro kyber­ne­tic­kou a infor­mač­ní veřej­nost („NÚKIB“) v červnu zve­řej­nil návrh nového zákona o kyber­ne­tic­ké bez­peč­nos­ti, který předložil do mezi­re­zort­ní­ho připomínkového řízení. Nový zákon je implementací evropské...
akce IT Security: Konference, semináře, školení, ...
akce
IT SYSTEMS 7-8/2023, 26. 9. 2023 - Peter Roth

Jak proaktivně zvýšit kybernetickou odolnost podniku pomocí SIEM

Jak proaktivně zvýšit kybernetickou odolnost podniku pomocí SIEM
Kybernetické bezpečnostní hrozby jsou sofistikovanější a častější. Podniky musí přistupovat k proaktivním opatřením k zajištění své infrastruktury a digitálních aktiv. Řešení SIEM nabízí komplexní přístup ke kybernetické bezpečnosti od monitorování...
  

- Inzerce -

Pravá digitalizace není jen elektronizace „papírových“ procesů

IT Systems 11/2023V aktuálním vydání IT Systems se zabýváme digitální transformací odvětví, která se bezprostředně týkají každého z nás. Všichni můžeme takříkajíc z první ruky zhodnotit, jak digitalizace mění bankovnictví, pojišťovnictví, státní správu a veřejný sektor. A vidíme, jak rozdílným tempem uvedená odvětví v digitalizaci postupují.

IT SYSTEMS 7-8/2023, 21. 9. 2023 - Jozef Kačala

Specializované služby jsou klíčem k úspěchu MSP poskytovatelů

Specializované služby jsou klíčem k úspěchu MSP poskytovatelů
V posledních několika letech dochází k nárůstu počtu malých a středních podniků (SMB), které využívají kybernetickou bezpečnost jako službu namísto pořizování a správy vlastní bezpečnostní infrastruktury. To je stále větší příležitost pro poskytovatele...
 
Ceník inzerce portálu SystemOnLine