facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEMS 10/2023 , IT Security

5 příznaků toho, že organizace potřebuje vylepšit kybernetickou bezpečnost

Štěpán Bínek


Modernizace kybernetické bez­peč­nos­ti je stále důležitější kvůli rychle se měnícímu prostředí hrozeb. Zastaralá opatření a postupy mohou způsobit, že organizace budou zra­ni­tel­něj­ší. Objek­tiv­ním vyhod­no­ce­ním strategie kybernetické bezpečnosti lze snáze odhalit oblasti, které je třeba zlepšit, aby bylo možné reagovat na nové hrozby, posílit schopnosti reakce na incidenty a chránit cenná data.


Společnost Acronis identifikovala pět příznaků, které poskytovatelům MSP služeb signalizují, že jejich zákazníci by měli vylepšit svou kybernetickou ochranu.

Příznak č. 1: Zastaralý software a hardware

Zastaralá zařízení a software představují významné bezpečnostní riziko, protože jejich zranitelnost je útočníkům dobře známa. Bez pravidelných aktualizací a bezpečnostních záplat se systémy klientů stávají náchylné ke zneužití kyberzločinci. Aktualizace na nejnovější hardware a software je nezbytná pro odstranění těchto známých zranitelností a posílení obranné infrastruktury vašeho MSP. Vývojáři a výrobci neustále monitorují své nabídky a vytvářejí aktualizace a záplaty, které řeší bezpečnostní mezery a zvyšují ochranu dat. Tato vylepšení obvykle zahrnují kritické opravy, které řeší známé slabiny a chrání před novými hrozbami. Záplatování známých zranitelností zmenšuje útočnou plochu dostupnou kyberzločincům a ztěžuje jim zneužití IT infrastruktury.

Příznak č. 2: Neschopnost identifikovat nové hrozby

Hackeři neustále upravují taktiky, aby obešli obvykle využívané bez­peč­nost­ní zábrany. Používají pokročilé techniky, jako je polymorfní malware, zero-day exploity a bezsouborové útoky, takže pro starší bezpečnostní řešení je stále obtížnější tyto hrozby odhalit či zmírnit.

Umělá inteligence (AI) a strojové učení (ML) stojí v čele pokročilých řešení pro detekci a prevenci hrozeb. Tyto technologie dokáží analyzovat obrovské množství dat a identifikovat vzory, anomálie a indikátory kompromitace, které mohou zůstat tradičními systémy založenými na pravidlech nepovšimnuty. Tím, že se tato pokročilá řešení neustále učí z nových hrozeb a měnících se technik útoků, v průběhu času se přizpůsobují a zlepšují schopnosti detekce. AI/ML také dokáže odhalit, identifikovat a zablokovat sofistikované útoky v reálném čase, aby se minimalizovaly potenciální škody.

Příznak č. 3: Nedostatečná schopnost reakce na incidenty

Každá firma musí mít plán reakce, aby mohla účinně zmírnit, popř. zotavit se z pokusů o hackerský útok. Ucelený plán by měl zahrnovat detekci, zamezení šíření, eliminaci a obnovu. Pokud tyto procesy nejsou dobře definovány a začleněny do komplexní strategie kybernetické bezpečnosti MSP, mohou členové týmu (a zákazníci) čelit značným problémům při reakci na bezpečnostní incidenty a zotavení z nich. Urychlit a zefektivnit detekce incidentů a reakce na ně a zkrátit dobu potřebnou k identifikaci a potlačení hrozeb mohou automatizační nástroje. Tyto technologie mohou také pomáhat při shromažďování a analýze dat a poskytovat cenné informace o povaze a rozsahu útoku, což významně zvyšuje úsilí MSP o nápravu.

Příznak č. 4: Nedodržování zákonných požadavků

Dodržování oborových předpisů a zákonů na ochranu dat je pro IT ekosystém zcela zásadní. Ignorování těchto směrnic může mít pro MSP a jejich klienty závažné právní a finanční důsledky. Pokud současná řešení kybernetické ochrany neobsahují následující prvky, je nejvyšší čas provést změnu:

  • Robustní šifrování dat. Tato opatření chrání citlivé informace v klidovém stavu i při přenosu a minimalizují riziko jejich vystavení neoprávněným osobám.
  • Řízení přístupu. Omezení aplikací pouze na schválené pracovníky snižuje pravděpodobnost narušení a ztráty dat.
  • Auditní záznamy. Podrobné systémové záznamy pomáhají MSP monitorovat akce uživatelů, odhalovat podezřelé aktivity a prokazovat soulad s regulačními požadavky.

Příznak č. 5: Nedostatečné školení a informovanost zaměstnanců

Lidé jsou často nejslabším článkem obrany kybernetické bezpečnosti v organizaci. Společnost Verizon v roce 2022 uvedla, že 82 % případů narušení bezpečnosti dat bylo způsobeno lidským faktorem – od obětí phishingových útoků a ztráty zařízení až po chybné zaslání citlivých informací nesprávné osobě. I při zavedení pokročilých technologických řešení může nedostatek řádného vzdělávání zaměstnanců způsobit, že klienti a členové vlastního týmu budou zranitelní vůči kybernetickým útokům. Důsledné školení o tom, jak rozpoznat a nahlásit podezřelé e-maily a postupy bezpečného prohlížení, je zásadní, stejně jako pokyny, jak se vyhnout klikání na škodlivé odkazy a porozumění technikám sociálního inženýrství. Každý koncový uživatel musí také dodržovat protokoly bezpečných hesel. Tyto kroky pomohou proměnit zaměstnance z hrozby na aktivní součást kybernetické ochrany.

Štěpán Bínek Štěpán Bínek
Autor je manažerem prodeje cloudových řešení Acronis ve společnosti ZEBRA SYSTEMS.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Mějte reálná očekávání a nepřeceňujte síly!

IT Systems 1-2/2024V prvním letošním vydání IT Systems narazíte hned několikrát na téma umělé inteligence. Nezajímá nás ovšem, jak hezké obrázky už dokáže AI vygenerovat. Zabýváme se raději uplatněním AI v oblasti e-commerce a logistiky. Podíváme se také, jak AI mění zákaznické linky a jak dokáže zvýšit produktivitu zaměstnanců a zrychlit interní procesy.