facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu

Logistika

Řízení dodavatelských řetězců - SCM, řízení skladů, RFID, traceabilita, EDI

clanky Logistika: články
IT SYSTEMS 7-8/2023, 5. 9. 2023 - Marek Štěpán

Využití umělé inteligence je cestou k efektivnější a udržitelnější logistice

Využití umělé inteligence je cestou k efektivnější a udržitelnější logistice
Udržitelnost je dnes často využíva­ným „zaklínad­lem“ praktic­ky ve všech sférách života i podni­ká­ní. Touha chovat se envi­ron­men­tál­ně zod­po­věd­ně a šetřit tak přírodu i město samo­zřej­mě pro­stu­pu­je i svět maloobchodu a s ním spjaté...
  

- Inzerce -

Data-Informace-Inovace

IT Systems 9/2023Aktuální vydání IT Systems se prakticky skládá ze dvou časopisů, protože jeho součástí je druhé letošní číslo magazínu CAD. Jde o titul specializovaný na problematiku IT řešení pro celý životní cyklus produktů od návrhu a konstrukce, přes digitalizaci výroby až po zákaznický servis. Jeho hlavním tématem je význam optimalizace v předvýrobních etapách a vytvoření digitálního vlákna pro efektivní sdílení dat napříč firmou.

Digitalizace logistiky, 10. 8. 2023 - Zdeněk Mikeš

Jak se nákup a dodavatelské řetězce přizpůsobují nové realitě?

Jak se nákup a dodavatelské řetězce přizpůsobují nové realitě?
Covid, válka na Ukrajině, inflace. Manažeři logistiky a nákupu měli posledních pár let hodně napilno a z toho nejeden šedivý vlas. Kvůli těmto výzvám se změnilo i očekávání. Zatímco dříve bylo hlavním cílem zajistit interním stakeholderům dodávky...
Digitalizace logistiky, 8. 8. 2023 - Caleb Finch

Řízení dodavatelského řetězce

Co to vůbec je, jaký má význam a přínos?

Řízení dodavatelského řetězce
Řízení doda­va­tel­ské­ho řetězce (Supply Chain Management – SCM) je nezbyt­nou součástí každé ob­chod­ní stra­te­gie. Řízení doda­va­tel­ské­ho řetěz­ce před­sta­vu­je širo­kou oblast, která zahr­nu­je plá­no­vá­ní poptávky, správu zásob, logistiku,...
Digitalizace logistiky, 4. 8. 2023 - David Zeman

Inspirace pro české podniky

Britští výrobci posilují odolnost dodavatelských řetězců pomocí digitálních technologií

Inspirace pro české podniky
Není pochyb, že události posledních tří let zřejmě nejvíce ovlivnily oblast dodavatelských řetězců. Ať již se jednalo o nedostatek pracovní síly, pandemii, chybějící komponenty nebo válečný konflikt na Ukrajině, toto vše se pravidelně promítalo...
Digitalizace logistiky, 1. 8. 2023 - Petr Litavec

Fulfillmentová centra řeší problémy e-shopů se skladováním, ale k tomu potřebují specializované WMS

Fulfillmentová centra řeší problémy e-shopů se skladováním, ale k tomu potřebují specializované WMS
Skladování a logistika představu­je pro mnoho e-shopů zásadní překážku v jejich dalším růstu. Kam naskladnit více zboží? Kdo bude kompletovat objednávky? Jak vyjednat co nejnižší cenu s dopravcem? Jak se vypořádat s rostoucími cenami skladových...
Digitalizace logistiky, 25. 7. 2023 - Miroslav Králík

Jak vybrat a nasadit řízený sklad (WMS) krok za krokem

Jak vybrat a nasadit řízený sklad (WMS) krok za krokem
Řízený sklad neboli WMS je firemní systém, který zrychluje vyskladňo­vá­ní zboží, zpřehledňuje evidenci i pohyb zásob, mini­ma­li­zu­je chybo­vost sklad­ní­ků nebo auto­ma­ti­zu­je mnohé skladové procesy. I proto počet firem s WMS za poslední...
Digitalizace logistiky, 21. 7. 2023 - Kateřina Černá Sládková

5 hlavních přínosů WMS

5 hlavních přínosů WMS
Stále více firem využívá moder­ních softwarových řešení k digi­talizaci svého skladového řízení. Bylo by ale chybou na systémy pro řízení skladů (WMS) nahlížet pouze jako na způ­sob, jak svůj sklad zbavit tužky a papíru. WMS totiž dokáže pomoci...
  

- Inzerce -

Automatizace logistiky a regálových skladů od partnerských firem M.A.S. Automation a Compas automatizace

Potřeba zlepšit logistické proce­sy v továrnách dlouho nebyla investiční prioritou oproti investi­cím do rozvoje výroby a automa­ti­za­ce výrobních procesů. I když logistické procesy z pohledu štíhlé výroby nepřináší přímo hodnotu do výrobku, má zlepšení intra-logistických procesů zásadní vliv na výkon továrny.

Digitalizace logistiky, 18. 7. 2023 - Maxim Kovář

Digitalizace reverzní logistiky by dnes již měla být standardem

Digitalizace reverzní logistiky by dnes již měla být standardem
Vratková logistika je v oblasti e-​commerce stále častěji diskutova­ným tématem. Data našich klientů mluví v tomto směru jasně – vrace­jící se zákazníci tvoří v průměru více než 30 % celkových příjmů obchod­níka. Tyto příjmy jsou...
akce Logistika: Konference, semináře, školení, ...
akce
Digitalizace logistiky, 11. 7. 2023

Trendy v klíčových oblastech interní logistiky

Trendy v klíčových oblastech interní logistiky
Hlavním trendem interní logistiky je v současnosti jednoznačně automatizace skladů. Podle nedávné studie Trendy v české logistice 2022, kterou realizovalo oborové sdružení SKLAD, chce do pěti let částečně automatizovat 95 % oslovených firem...
  

- Inzerce -

Jak zvládnout řízení skladů a intralogistiky s využitím ERP systému

Dnešní trh je rychlý a konkurenč­ní, což klade vysoké nároky na efektivitu a produktivitu všech procesů ve firmě. Správně nastavená informační podpora skladových procesů je jedním z klíčových faktorů pro zajištění fungující interní logistiky. Ta totiž umožňuje firmě rychle a spolehlivě dodávat zboží zákazníkům a současně minimalizovat náklady na skladování a expedici.

IT SYSTEMS 4/2023, 22. 5. 2023 - Rasmus Smet Jensen

Pět klíčových trendů v robotické automatizaci v roce 2023

Pět klíčových trendů v robotické automatizaci v roce 2023
Automatizace postavená na autonomních mobilních robotech (AMR) představuje pro velký počet společností významný potenciál jak zvýšit svou efektivitu. Tito autonomní pomocníci mohou navýšit kapacitu skladu, zlepšit pracovní prostředí a uvolnit...
 
Další stránky tematické sekce: 12345678910111213141516171819202122
Ceník inzerce portálu SystemOnLine