facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Partneři webu
Compas automatizace

Veřejný sektor a zdravotnictví

clanky Veřejný sektor a zdravotnictví: články

Systémy PACS z hlediska databázových informačních systémů

Systémy PACS z hlediska databázových informačních systémů
Systémy PACS (picture archiving and communicating system) používané ve zdravotnictví vystupují zpravidla jako subsystém nemocničního informačního systému. Pro PACS je typická práce s velkými objemy dat. Tato objemově náročná data jsou generována...
  

- Inzerce -

Městský úřad Valašského Meziříčí nasadil

moderní řešení finanční kontroly


GordicValašské Meziříčí vypsalo na jaře roku 2011 výběrové řízení na dodávku informačního systému ERP. Město nakonec vybralo řešení postavené na informačním systému GINIS od společnosti Gordic. Součástí dodávky byly také webové služby pro integraci vybraných stávajících aplikací. Nový informační systém nedovolí provést žádné úkony, které by nebyly plánovány a schváleny. Schvalování bude navíc v řadě případů probíhat pouze elektronicky, což významně zefektivní tento každodenní proces.

„Informační systémy veřejné správy čekají příští rok významné změny,“

říká Jaromír Řezáč, generální ředitel společnosti Gordic

„Informační systémy veřejné správy čekají příští rok významné změny,“
Společnost Gordic je předním partnerem státní správy a samosprávy v oblasti vývoje a dodávek IT. Jaký je současný stav e-governmentu a projektu datových schránek? Které trendy ovlivňují vývoj informačních systémů a na jaké změny ve státní správě...

Aktuální výzvy IT ve veřejném sektoru

Aktuální výzvy IT ve veřejném sektoru
Začátkem listopadu se v Londýně sešli odborníci společnosti Hewlett-Packard se zástupci úřadů, univerzit a výzkumné agentury IDC. V panelové diskusi debatovali o aktuálních výzvách modernizace IT ve veřejném sektoru, především pak o možnostech...

IS ve veřejné a státní správě

Bez cloudu se do budoucna neobejdeme

IS ve veřejné a státní správě
Technologie mají moc vylepšovat bezpečnost, kvalitu a efektivitu poskytování veřejných služeb. Pokud si vezmeme princip státních a veřejných služeb, nejde v podstatě o nic jiného než o výměnu specifických informací mezi poskytovateli služeb...

Ergonomie videokonferencí je často důležitější než technické parametry

Ergonomie videokonferencí je často důležitější než technické parametry
Ergonomie ovládání a používání videokonferencí je až překvapivě opomíjeným tématem. Přitom právě to, jakým způsobem se videokonferenční zařízení ovládá a jaké možnosti a funkce nabízí, má bezprostřední vliv na celkovou užitnou hodnotu daného...

Jak si vybrat nový klinický informační systém?

Jak si vybrat nový klinický informační systém?
Dle průzkumu „ICT ve velkých nemocnicích“ časopisu CIO Business World dosáhlo roku 2008 dvacet dva největších nemocnic a nemocničních holdingů v ČR výnosů ve výši osmdesát miliard, což je přibližně třetina celkových nákladů na zdravotnictví...

eHealth – nový trend informatiky ve zdravotnictví

eHealth – nový trend informatiky ve zdravotnictví
Obor zdravotnictví je, pokud jde o informační systémy, specifický. Používá se zde řada jednoúčelových systémů, které spolu často nejsou kompatibilní a mohou je využívat vždy pouze určitá zdravotnická pracoviště. Novým směrem v používání informačních...
  

- Inzerce -

Stapro certifikovalo svůj Laboratorní produkt OpenLIMS na kompatibilitu s Windows 7

Laboratorní informační manažerský systém OpenLIMS společnosti STAPRO s. r. o. byl úspěšný v testování kompatibility s Windows 7 a získal logo Microsoftu - Kompatibilní s Windows 7. Z hlediska vývoje je tento fakt dokladem, že architektura produktu sleduje nejnovější trendy operačních systémů, zabezpečení a kvality software.

Správně nastavený informační systém ušetří průměrné nemocnici desítky milionů ročně

Správně nastavený informační systém ušetří průměrné nemocnici desítky milionů ročně
„Nejlepší informační systém je ten, o němž ani nevíte, že to je informační systém.“ Bonmot zdravotníků nejlépe vystihuje požadavky lékařů a sester na roli počítačů v péči o pacienty. Přes počáteční nedůvěru a místy i averzi se elektronické systémy...
akce

Lidé, obce, informace

Lidé, obce, informace
Elektronická komunikace proniká v posledních letech do všech oblastí našeho života. Logicky tedy nemůže zůstat stranou ani oblast veřejné správy a samosprávy. Zde dochází k zavádění technologií a procesů, jejichž cílem je zrychlit, zefektivnit...
  

- Inzerce -

Stapro zavedlo a certifikovalo nový systém ISO 20000-1

Společnost Stapro úspěšně prošla certifikačním auditem nového systému managementu služeb v IT a získala tak certifikaci dle normy ČSN ISO/IEC 20000-1:2006. Díky nově zavedenému systému managementu služeb v IT můžeme svým zákazníkům garantovat smluvně stanovené parametry služeb dle jejich potřeb.

Moderní analýza medicínských dat

Moderní analýza medicínských dat
Statistická analýza dat umožňuje odpovídat na otázky týkající se pochopení světa kolem nás. Statistické metody jsou součástí každého výzkumu. Objevují se všude tam, kde je potřeba něco zhodnotit, posoudit nebo vyvodit závěry s požadovanou přesností,...
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
Ceník inzerce portálu SystemOnLine