facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Veřejný sektor a zdravotnictví

clanky Veřejný sektor a zdravotnictví: články

Proč u nás ještě nemáme eHealth?

Elektronizace českého zdravotnictví stále čeká na svou šanci

Proč u nás ještě nemáme eHealth?
Elektronizace zdravotnictví je globálním trendem, který řeší většina vyspělých zemí, a jednotlivé koncepty se liší víceméně v technických detailech. Všem ale přináší jasné výhody pro pacienty, lékaře i celý systém zdravotnictví. Je to nejlepší cesta ke zlepšení kvality poskytování zdravotní péče občanům. Jako národní projekt transformace zdravotnictví není důležitý z hlediska technologií nebo procesů, ale z pohledu potřebných informací – jejich formy, uložení, dostupnosti a využití. Kromě kvalitnější léčby pacientů přináší i úspory ve zdravotnickém systému a pohodlí pro uživatele, kt... více »

Otevřená data a software ve veřejné správě

Otevřená data a software ve veřejné správě
Organizace World Wide Web Foundation zveřejnila stav otevřenosti dat ve světě v roce 2015. Česko si v žebříčku zemí Open Data Barometer oproti předchozímu roku poměrně výrazně pohoršilo – ze 17. příčky kleslo na 26. Přesto ale zůstává druhé mezi zeměmi bývalého socialistického bloku, před ním je pouze Estonsko. Žebříček otevřenosti dat se počítá tak, že se berou v úvahu tři kritéria: ochota otevírat data, implementace a praktické dopady (každé je složeno z podrobnějších kritérií – například u implementace se hodnotí formáty, licence, dostupnost dat atd.). Na první místě žebříčku je nyní Velká ... více »
  

- Inzerce -

Stapro zavedlo a certifikovalo nový systém ISO 20000-1

Společnost Stapro úspěšně prošla certifikačním auditem nového systému managementu služeb v IT a získala tak certifikaci dle normy ČSN ISO/IEC 20000-1:2006. Díky nově zavedenému systému managementu služeb v IT můžeme svým zákazníkům garantovat smluvně stanovené parametry služeb dle jejich potřeb.

Elektronizace úřadů šetří čas úředníkům i občanům

Elektronizace úřadů šetří čas úředníkům i občanům
Jakékoli úsilí vynaložené na výzkum, vývoj a uplatnění nástrojů spořících čas je pokládáno za chvályhodné a prospěšné. Do kategorie opatření, která významnou měrou šetří čas úředníkům i občanům, bezpochyby spadají všechny prvky elektronizace úřadů. Dnes již téměř nenajdeme města, která by neužívala více či méně sofistikovaný informační systém s větší či menší mírou provázanosti jednotlivých agend. Vývoj spěje jednoznačně ke zcela bezpapírovému úřednímu styku.
Technologické dějiny lidstva lze charakterizovat jako systematické úsilí směřující k úspoře času. Významné osobnosti od s... více »

eGC aneb Cloud pro státní správu v ČR

eGC aneb Cloud pro státní správu v ČR
Jedním z přístupů, jak umožnit veřejnému sektoru začít využívat cloudové služby, je schválení národní strategie cloud computingu a na základě této strategie zahájit budování a využívání cloudových služeb. Pro pořádek uveďme, že dalším používaným přístupem v evropském měřítku je využívání cloudových služeb (poskytovaných na základě lokálních či regionálních iniciativ) a to bez schválené národní strategie.
Česká republika zvolila první variantu. Jedním z podnětů bylo schválení „Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy“ vládou ČR v listopadu 2015. Tato strategie popisuje nedostatky a... více »

Přístupy k naplňování zákona o kyberbezpečnosti

Přístupy k naplňování zákona o kyberbezpečnosti
Zajímá vás, jak jsou v praxi naplňovány stanovy ZKB, zákona o kybernetické bezpečnosti? Diametrálně odlišně. Tento článek je pohledem komerční firmy, IT integrátora, který poskytuje i bezpečnostní služby, produkty a řešení pro několik ministerstev, desítky dalších významných úřadů, distribuční společnosti a jiné firmy, jichž se přímo či nepřímo dotýká ZKB.
ZKB pozvedl úroveň informační bezpečnosti Na začátek uvedu, že existenci zákona o kybernetické bezpečnosti hodnotíme vesměs kladně. Významně přispěl k navýšení bezpečnostního povědomí a „uvědomění“ ve státních úřadech. Často ... více »
akce

G-cloud aneb Cloud pro státní správu

G-cloud aneb Cloud pro státní správu
Cloud Computing se během posledních let stal silně rozšířeným modelem v oblasti IT. Gartner odhaduje, že celosvětový trh se službami v oblasti veřejného cloudu sám o sobě dosáhne v roce 2016 výše 204 miliardy USD, což představuje roční nárůst o 16,5 %. Přičemž tato částka dokonce nezahrnuje ani privátní cloud, tj. interní aplikování cloudových technologií. Jaké faktory mají vliv na využití cloudových technologií v organizacích státní správy a co je v daném sektoru potřeba brát v úvahu?
Veřejný sektor a výhody cloudu Největší přínosy cloudových technologií, které mají ... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17
Ceník inzerce portálu SystemOnLine