facebook
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
AEC

Veřejný sektor a zdravotnictví

clanky Veřejný sektor a zdravotnictví: články

Sběr a analýza statistických údajů o zdravotnictví

Sběr a analýza statistických údajů o zdravotnictví
Máme-li být schopni správně něco řídit, potřebujeme mít správná data ve správný čas a být schopni je správně vyhodnotit. Na jednu stranu jednoduchý princip, ale se zvyšující se komplexností řízené organizace nabývá tato problematika na...
  

- Inzerce -

Elektronický podpis a obrazová dokumentace pacientů

OR-CZObrazová zdravotnická dokumentace je synonymem nejen pro klasické rentgenové snímky, ale i pro výsledky mnoha dalších moderních vyšetřovacích metod, jako magnetická rezonance, počítačová tomografie, angiografie, sonografie.

Datové schránky a základní registry

Důvody odlišného vývoje adopce dvou nástrojů českého e-governmentu

Datové schránky a základní registry
V rámci implementace informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě ČR bylo již realizováno mnoho projektů na celostátní, regionální i místní úrovni. Mezi nejvýznamnější projekty na celostátní úrovni patří kontaktní místa...

eHealth a informační bezpečnost

eHealth a informační bezpečnost
Elektronizace, tedy přesun většiny činností zajišťujících fungování vyspělé společnosti do kyberprostoru, se nevyhnula ani zdravotnictví. Není složité si v této oblasti informační technologie představit: od evidence čehokoliv, co se týká...

Cesta k chytřejšímu zdravotnictví vede přes moře dat

Cesta k chytřejšímu zdravotnictví vede přes moře dat
Přestože patříme k těm šťastnějším zemím, které se těší dostupnému zdravotnictví s řadou kvalifikovaných odborníků a slušnými měřitelnými výsledky, čelí tento sektor množství problémů. Ze všech stran se navíc ozývají kritické...

Jednotný ekonomický systém hlavního města Prahy

Jednotný ekonomický systém hlavního města Prahy
Ekonomický systém se značkou Gordic byl kontinuálně provozován a rozvíjen od roku 1994. Pokrývá požadavky zpracování účtování a rozpočtování Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP), městských částí, rozpočtových i příspěvkových...

Nejčastěji používané metody při analýze lékařských dat

Nejčastěji používané metody při analýze lékařských dat
Statistické studie jsou v medicíně nutností. Velmi malá část lékařů zpracovává svoje data bez pomoci odborníka, statistika. Vyhledáním jeho pomoci ovšem práce odvedená lékařem nekončí. Oba totiž mluví každý naprosto odlišným jazykem, proto...

Rozhovor: Petr Šuráň, CompuGroup Medical

Rozhovor: Petr Šuráň, CompuGroup Medical
Zřejmě v každé ordinaci dnes najdeme počítač. Využívání IT a elektronických zdravotnických agend přináší finanční úspory, zvýšení efektivity práce lékařů a celkově lepší péči o pacienty. Přesto koncepce rozvoje elektronického...
  

- Inzerce -

Tři P otevřených dat

Připravit, publikovat a atraktivní formou použít


GordicPojem otevřená data (OpenData) se stává důležitým tématem progresivních úřadů, které požadují, aby jejich informační systémy byly na tento nový standard poskytování informací připraveny.

Aktuální stav a perspektivy IT ve zdravotnictví

Aktuální stav a perspektivy IT ve zdravotnictví
Pokusů o elektronizaci českého zdravotnictví u nás proběhlo několik. Většinou šlo o velké projekty, které navzdory původním předpokladům nedopadly příliš úspěšně. A nejsme v tom sami. Různé podoby eHealth jsou více či...
akce

Kde a jak ušetřit v provozu veřejné správy

Kde a jak ušetřit v provozu veřejné správy
V polovině listopadu se v hotelu Artemis sešli zástupci veřejného sektoru, odborných dodavatelů a nezávislí odborníci, aby pod patronací ministra pro místní rozvoj diskutovali na téma facility management ve veřejné správě. Diskusní...
  

- Inzerce -

Majetek města aneb Víte o něm vše?

VeraZákon ukládá obcím pečovat o zachování a rozvoj svého majetku a tento majetek účelně a hospodárně využívat. Obce jsou vlastníky řady nemovitostí, které jsou spravovány nejen zřízenými, ale i externími organizacemi. Správci obecního majetku řeší problémy spojené s majetkem i jeho pronajímáním s podporou vlastních informačních systémů.

Rozhovor: Richard Currier, InterSystems

Rozhovor: Richard Currier, InterSystems
Richard Currier má za sebou třicet let zkušeností z technologického byznysu. Jako konzultant pracoval pro největší firmy v odvětví a vedl i vývoj komunikačního softwaru pro NASA. Nyní působí ve společnosti InterSystems, která...
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
Ceník inzerce portálu SystemOnLine