facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Partneři webu
Compas automatizace

Veřejný sektor a zdravotnictví

clanky Veřejný sektor a zdravotnictví: články

Bezpečnostní rizika IS veřejné správy a zdravotnictví

Bezpečnostní rizika IS veřejné správy a zdravotnictví
Informační bezpečnost již dávno není „garážová záležitost“, nestačí nainstalovat antivirový software a firewall proti průnikům z internetu. Bezpečnostní procesy by měly být a jsou v současných organizacích nastavovány v souladu s legislativou...
  

- Inzerce -

Konsolidovaný pohled na pacientská data

ve Fakultní nemocnici Brno


InterSystems, FN BrnoFakultní nemocnice Brno má přesně stanovená pravidla pro zajištění vysoké kvality poskytovaných služeb zohledňující nové vstupy a vývoj v oblasti zdravotní péče i možnosti realizace nejnovějších poznatků medicínského rozvoje. Aby bylo možné je dodržet, musela nemocnice přikročit ke kvalitní integraci jednotlivých nemocničních systémů, a to včetně zajištění podpory business intelligence. Mnohé informační systémy nemocnice byly před realizací propojení zcela izolované a výměna dat často představovala takřka neřešitelný problém. Vizí projektu Expertní NIS bylo tento stav změnit – jednotlivé systémy propojit a pomocí prostředků business intelligence umožnit analytické zpracování dat.

Zavádění business intelligence v nemocnici

Zavádění business intelligence v nemocnici
České nemocnice si budou muset v roce 2013 dále utáhnout opasky. Dle vyhlášky budou úhrady za zdravotní služby na úrovni 98 procent roku 2011. Kromě toho se zřejmě o jedno procento zvýší DPH a lékařské odbory připravují reprízu akce „Děkujeme,...

Legislativní překážky elektronického zdravotnictví

Legislativní překážky elektronického zdravotnictví
Informační technologie ve zdravotnictví prochází neustálými inovacemi a změnami, zvláště v posledních měsících tohoto roku. Dlouho medializovaný pojem elektronizace zdravotnictví totiž nabývá konkrétních podob. V souvislosti s rozvojem elektronizace...
  

- Inzerce -

Městský úřad Valašského Meziříčí nasadil

moderní řešení finanční kontroly


GordicValašské Meziříčí vypsalo na jaře roku 2011 výběrové řízení na dodávku informačního systému ERP. Město nakonec vybralo řešení postavené na informačním systému GINIS od společnosti Gordic. Součástí dodávky byly také webové služby pro integraci vybraných stávajících aplikací. Nový informační systém nedovolí provést žádné úkony, které by nebyly plánovány a schváleny. Schvalování bude navíc v řadě případů probíhat pouze elektronicky, což významně zefektivní tento každodenní proces.

Aktivní analýzou ke kvalitní péči

Strategická platforma pro informatiku ve zdravotnictví

Aktivní analýzou ke kvalitní péči
Říká se, že nejcennější jsou pro jakoukoli organizaci, nejen ve zdravotnictví, data. Toto tvrzení ovšem není zcela pravdivé, nejcennější jsou informace v datech ukryté. Jenže získat z dat ty správné informace není vůbec jednoduchá záležitost,...

Správa majetku v organizacích státní správy a samosprávy

Správa majetku v organizacích státní správy a samosprávy
Následující příspěvek je věnován správě majetku (facility managementu) ve spojení s veřejnými institucemi, konkrétně samosprávou měst, obcí a jimi zřizovaných organizací. Termíny správa a spravovat v kontextu facility managementu vyjadřují,...
  

- Inzerce -

Stapro certifikovalo svůj Laboratorní produkt OpenLIMS na kompatibilitu s Windows 7

Laboratorní informační manažerský systém OpenLIMS společnosti STAPRO s. r. o. byl úspěšný v testování kompatibility s Windows 7 a získal logo Microsoftu - Kompatibilní s Windows 7. Z hlediska vývoje je tento fakt dokladem, že architektura produktu sleduje nejnovější trendy operačních systémů, zabezpečení a kvality software.

Spisové služby a Národní digitální archiv

Spisové služby a Národní digitální archiv
Rozvoj používání elektronických dokumentů je nezanedbatelný už i ve veřejné správě. Ve vztahu soukromoprávních a veřejnoprávních subjektů, a zejména uvnitř veřejné správy je tento vzestup podnícen především komunikací prostřednictvím informačního...

Deset let českého eHealth

Analýza pracovní platformy Restart

Deset let českého eHealth
České zdravotnictví má více než dvacet zájmových skupin, které potřebují, nebo jsou zákonem nuceny, vzájemně spolupracovat. Společným cílem by měla být země se zdravými lidmi. Takovýto systém obsahuje značné množství dat, která musí být spravována...

Datová tržiště ve veřejné správě

Přinesou přehled a odhalí i prostor k úsporám

Datová tržiště ve veřejné správě
Není pochyb o tom, že primární funkce oborových ERP systémů se nemění: zajistit průkazné a přehledné vedení rozpočtu, podvojného účetnictví, správu závazků a pohledávek, vedení majetku, řízení lidských zdrojů a podobně. Požadavky na zajištění...
akce

Business intelligence pro nemocnice

Business intelligence pro nemocnice
Situaci ve zdravotnictví České republiky na začátku roku lze stručně popsat slovy „dobře už bylo“. VZP avizovala zpoždění plateb pro zdravotnická zařízení. Stoupá tlak na zrušení nevyužitých lůžek v akutní péči, což někde může vést až k úplnému...

Jak IT přispívá k optimalizaci nákladů ve veřejné správě?

Jak IT přispívá k optimalizaci nákladů ve veřejné správě?
Již počtrnácté se letos v listopadu konala Odborná konference pro veřejnou správu, tentokrát s podtitulem Optimalizace nákladů ve veřejné správě. Ve čtyřech odborných blocích její účastníci diskutovali o snižování nákladů na provoz veřejné správy...
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Ceník inzerce portálu SystemOnLine