facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
Tiskárna Brno (CCB)
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Veřejný sektor a zdravotnictví

clanky Veřejný sektor a zdravotnictví: články

Jak IT přispívá k optimalizaci nákladů ve veřejné správě?

Jak IT přispívá k optimalizaci nákladů ve veřejné správě?
Již počtrnácté se letos v listopadu konala Odborná konference pro veřejnou správu, tentokrát s podtitulem Optimalizace nákladů ve veřejné správě. Ve čtyřech odborných blocích její účastníci diskutovali o snižování nákladů na provoz veřejné správy i podpoře ze strany Evropské unie. Přednášející se mimo jiné věnovali zkušenostem s elektronickými aukcemi, sdruženým nákupem služeb a zboží i tomu, co přináší elektronizace agendy a komunikace a jaké jsou možnosti optimalizace nákladů v oblasti ICT.
Jak zaznělo ve vystoupeních prezentujících odborníků i v následných diskusích, typickými oblastmi, ve kterých dochází k největším neefektivitám a k... více »

Proč se zabývat cloudem ve státní správě?

Proč se zabývat cloudem ve státní správě?
Cloud je novým paradigmatem, vzorcem či modelem využívání a poskytování IT služeb prostřednictvím internetových technologií. Mění stávající zaběhnuté zvyklosti v IT a komerční sféra se díky němu stává pružnější v přijímání nových obchodních modelů. Cloud ovšem představuje výzvu také pro státní sféru, zejména v době, kdy se snaží o úspory nákladů a ukázněný rozpočet jak vláda ČR, tak i kraje, magistráty a další státní instituce.
Každý státní subjekt jedná podle zákona a příslušných pravidel. Čerpá-li peníze z evropských fondů na projekt, který se nachází v realizační části, není důvod, aby byl cloud v takovém projektu zahrnut již dnes. Dů... více »

Zajištění informační bezpečnosti

v podmínkách státní správy a samosprávy

Zajištění informační bezpečnosti
S postupující elektronizací státní správy a samosprávy (SSS) se významně zvyšuje také potřeba zabezpečení informačních systémů i informací samotných. Praktické řešení však není vždy jednoduché a zejména v oblasti SSS můžeme narazit na řadu specifik, která budování systémů řízení informační bezpečnosti znesnadňují. Pojďme se krátce zamyslet nad těmito specifiky a nad jedním z mnoha možných řešení, které nám může výrazně pomoci.
Co nás čeká a nemine? Pokud bude vše probíhat podle plánů ministerstva vnitra a dalších státních orgánů, které se podílí na jejich budování, budeme zde v polovině příštího roku mít, takříkajíc v plné síle, nové zák... více »

Kontaktním centrům ve státní správě chybí proaktivní přístup

Kontaktním centrům ve státní správě chybí proaktivní přístup
Při dotazech státním institucím často dochází k bludným hovorům. Neoblíbeným fenoménem je tzv. řetězová reakce přepojování, kdy je volající odkázán na schopnost zaměstnanců dané instituce, zda a jak rychle ho přepojí na osobu zodpovídající za příslušný úsek. Jeden zaměstnanec přepojuje hovor na druhého a tento postup se k nelibosti volajícího může zopakovat několikrát. Občané nevědí, na koho přesně se mají se svými specifickými dotazy obracet. Chybí databáze znalostí, která zaručí, že odpovědi na stejný dotaz budou vždy jednotné. V posledně jmenovaném pravděpodobně spočívá největší přidaná hodnota současných kontaktních center ve veřejné sprá... více »
akce

Řízení procesů ve veřejném sektoru

Řízení procesů ve veřejném sektoru
Téměř každý z nás slyšel nějaký vtip o úředníkovi, který mezi pitím kávy a čtením novin nestíhá pracovat. Zda jsou takové vtipy oprávněné, záleží člověk od člověka. Stejně jako téměř v každé firmě lze nalézt zaměstnance, jejichž výkonnost lze měřit spíše počtem přečtených článků na internetu než v dokončených projektech, tak i mezi úředníky lze nalézt svědomité pracovníky. Trnem v oku veřejnosti jsou dnes zprávy o špatném hospodaření úřadů či o aférách s úplatky, které se pravidelně objevují na stránkách denního tisku. Jednou z cest, jak přispět k řešení těchto problémů je zavedení softwaru pro řízení procesů.
S postupujícím rozvojem inf... více »

Systémy PACS z hlediska databázových informačních systémů

Systémy PACS z hlediska databázových informačních systémů
Systémy PACS (picture archiving and communicating system) používané ve zdravotnictví vystupují zpravidla jako subsystém nemocničního informačního systému. Pro PACS je typická práce s velkými objemy dat. Tato objemově náročná data jsou generována zpravidla ve specializovaných zařízeních, jako je CT (computed tomography), MR (magnetic resonance), XA (X-ray angiography) a další. Data vzniklá na těchto modalitách mohou pro jedno vyšetření pacienta dosahovat řádově až několika gigabytů.
PACS je v podstatě systém uchovávající obrazové informace vzniklé na digitálních zařízeních (modalitách) používaných ve zdravotnických zařízeních a pracujícíc... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17
Ceník inzerce portálu SystemOnLine