facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Veřejný sektor a zdravotnictví

clanky Veřejný sektor a zdravotnictví: články

„Informační systémy veřejné správy čekají příští rok významné změny,“

říká Jaromír Řezáč, generální ředitel společnosti Gordic

„Informační systémy veřejné správy čekají příští rok významné změny,“
Společnost Gordic je předním partnerem státní správy a samosprávy v oblasti vývoje a dodávek IT. Jaký je současný stav e-governmentu a projektu datových schránek? Které trendy ovlivňují vývoj informačních systémů a na jaké změny ve státní správě je třeba se příští rok připravit? Nejen na tyto otázky odpovídal ředitel společnosti Gordic Jaromír Řezáč.
IT projekty ve státní správě a samosprávě jsou často terčem kritiky, protože investované prostředky nelze porovnat se členy rovnice návratnosti investice, které známe z komerčního sektoru. Jaká jsou měřítka úspěšnosti projektu a návratnosti investice u IT projektů veřejném sektoru? Tyto pro... více »

Aktuální výzvy IT ve veřejném sektoru

Aktuální výzvy IT ve veřejném sektoru
Začátkem listopadu se v Londýně sešli odborníci společnosti Hewlett-Packard se zástupci úřadů, univerzit a výzkumné agentury IDC. V panelové diskusi debatovali o aktuálních výzvách modernizace IT ve veřejném sektoru, především pak o možnostech nasazení virtualizace a cloudu v době současné ekonomické krize. Podle diskutujících moderní technologie mění způsob poskytování IT služeb a mohou lidem přinést i lepší a spolehlivější služby. Tato modernizace však s sebou v krátkém období nese výdaje, které ji mohou brzdit. HP zároveň představilo výsledky průzkumu IDC a první implementaci řešení WorkPlace360G určené pro zdravotnické organizace.
Di... více »

IS ve veřejné a státní správě

Bez cloudu se do budoucna neobejdeme

IS ve veřejné a státní správě
Technologie mají moc vylepšovat bezpečnost, kvalitu a efektivitu poskytování veřejných služeb. Pokud si vezmeme princip státních a veřejných služeb, nejde v podstatě o nic jiného než o výměnu specifických informací mezi poskytovateli služeb a občany. Klíčem k efektivnímu poskytování státních a veřejných služeb jsou proto funkční, integrované informační systémy, které zvyšují produktivitu státní správy a kvalitu služeb občanům.
Zdravotnictví jako příklad Pojďme si ilustrovat vliv technologií na příkladu zdravotnického odvětví. Krizové momenty českého zdravotnictví, které jsme zažívali v minulých měsících, pramení mimo jiné také z pocitu ... více »

Ergonomie videokonferencí je často důležitější než technické parametry

Ergonomie videokonferencí je často důležitější než technické parametry
Ergonomie ovládání a používání videokonferencí je až překvapivě opomíjeným tématem. Přitom právě to, jakým způsobem se videokonferenční zařízení ovládá a jaké možnosti a funkce nabízí, má bezprostřední vliv na celkovou užitnou hodnotu daného řešení. Splnit primární účel videokonferenčního zařízení, a to nahradit osobní kontakt, totiž není vůbec tak jednoduché, jak by se mohlo zdát.
Proč je ergonomie důležitá Hlavní výhodou videokonferencí oproti telefonickým konferencím je jejich schopnost přenášet obraz. Tato zdánlivá banalita je důležitá zejména proto, že až 67 procent z celkového množství informací sdělených při mezilidské komunikaci... více »
akce

Jak si vybrat nový klinický informační systém?

Jak si vybrat nový klinický informační systém?
Dle průzkumu „ICT ve velkých nemocnicích“ časopisu CIO Business World dosáhlo roku 2008 dvacet dva největších nemocnic a nemocničních holdingů v ČR výnosů ve výši osmdesát miliard, což je přibližně třetina celkových nákladů na zdravotnictví v ČR. Tato zdravotnická zařízení vynakládají na IT ročně zhruba jednu miliardu korun, to znamená, že na jednu koncovou stanici vynakládají ve srovnání například s bankovním sektorem asi desetinu prostředků. Pozoruhodné je také další zjištění tohoto průzkumu: pouze jedna pětina nemocnic je spokojena se svým klinickým informačním systémem a jsou to ty nemocnice, které rozvíjejí a provozují tento systém „na m... více »

eHealth – nový trend informatiky ve zdravotnictví

eHealth – nový trend informatiky ve zdravotnictví
Obor zdravotnictví je, pokud jde o informační systémy, specifický. Používá se zde řada jednoúčelových systémů, které spolu často nejsou kompatibilní a mohou je využívat vždy pouze určitá zdravotnická pracoviště. Novým směrem v používání informačních technologií ve zdravotnictví je eHealth – elektronizace zdravotnictví. Jejím smyslem je především konsolidace stávajících systémů a maximální dlouhodobé využívání dostupných informací. Prostředkem eHealth jsou nejmodernější technologie, cílem pak zvýšení kvality péče o pacienty a podpora ekonomičtějšího, racionálnějšího a chytřejšího zdravotnictví.
Zdravotnictví používá informační technologie... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17
Ceník inzerce portálu SystemOnLine