facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Veřejný sektor a zdravotnictví

clanky Veřejný sektor a zdravotnictví: články

Jak si vede Česká republika v rozvoji Smart Cities?

Jak si vede Česká republika v rozvoji Smart Cities?
Rozvoj měst i obcí dnes naráží na nejrůznější úskalí. Města založená před stovkami let přestávají dispozičně stačit současným nárokům na dopravu, infrastrukturu i kvalitu života a životního prostředí. Jejich zásadní přestavba není možná, a tak se jako zatím jediné řešení jeví takzvaný udržitelný rozvoj a inteligentní řízení municipalit s využitím chytrých technologií, tedy koncept, který označujeme pojmem Smart Cities.
Organizátoři soutěže Chytrá radnice, v níž soutěží města a obce o to, které z nich nejlépe zavádí moderní technologie, dávají možnost hlasovat o jednotlivých... více »

Kvalifikovaná elektronická pečeť

Konec výjimky se blíží

Kvalifikovaná elektronická pečeť
Elektronická pečeť je prostředek, který dle evropského nařízení eIDAS a našeho Zákona o službách vytvářejících důvěru (ZoSVD) slouží k označení a prokázání původu a pravosti dokumentu. Elektronická pečeť říká, která právnická osoba je původcem a zároveň chrání obsah takto zapečetěného dokumentu.
Obdobně, jako pro elektronický podpis, jsou definovány úrovně důvěry i pro elektronickou pečeť. Nejvyšší úroveň „kvalifikované elektronické pečetě“ vyžaduje kvalifikovaný certifikát a jeho použití v kvalifikovaném prostředku. ZoSVD v paragrafu 8 říká, že pro určité situace je veřejnoprá... více »
  

- Inzerce -

Elektronický podpis a obrazová dokumentace pacientů

OR-CZObrazová zdravotnická dokumentace je synonymem nejen pro klasické rentgenové snímky, ale i pro výsledky mnoha dalších moderních vyšetřovacích metod, jako magnetická rezonance, počítačová tomografie, angiografie, sonografie.

Specifika řízení IT ve veřejném a státním sektoru

Specifika řízení IT ve veřejném a státním sektoru
Organizace ve veřejném a státním sektoru musí pružně reagovat na časté změny, přičemž je nutné, aby jejich chod byl transparentní a zároveň aby dodržoval zákonné termíny. Nezbytností je snadná dohledatelnost dokumentů, jednoduché a přehledné zajišťování poskytovaných služeb. A to bez informačních technologií není možné zvládnout. Výpadky informačních technologií komplikují práci úředníkům i zastupitelům a v konečném důsledku vyvolávají negativní reakce uživatelů, kvůli snížení komfortu využívání nabízené služby. Vyhovět politickému vedení, legislativě a přitom udržet architektonickou koncepci ... více »

Portál občana - Veřejná správa (nej)blíže občanovi

Portál občana - Veřejná správa (nej)blíže občanovi
Dlouhodobý trend vývoje veřejné správy jednoznačně směřuje k občanovi. I přesto, že pozorujeme kontinuální nárůst objemu jednotlivých agend i povinností orgánů státní správy i samosprávy, pozice občana ve styku s veřejnou správou je rok od roku komfortnější a snazší. Občan se postupně stal jejím „klientem“ – za své zaplacené daně chce více bezpečnosti, rychlejší a flexibilnější komunikaci právě s tím „svým“ úřadem, očekává snadná řešení a vnitřní chod úřadu ho v podstatě nezajímá. Očekává výsledek.
Na zasedání Vlády ČR byl v srpnu 2014 schválen jejím usnesení... více »
  

- Inzerce -

Tři P otevřených dat

Připravit, publikovat a atraktivní formou použít


GordicPojem otevřená data (OpenData) se stává důležitým tématem progresivních úřadů, které požadují, aby jejich informační systémy byly na tento nový standard poskytování informací připraveny.

Smart City je v ČR nastupujícím trendem

Smart City je v ČR nastupujícím trendem
Pojem Smart City (do češtiny překládán jako inteligentní či chytré město) je v odborných kruzích i napříč médii už poměrně dobře známý. Široká veřejnost o nově nastupujícím přístupu k rozvoji měst přesto většinou ještě neslyšela anebo neví, co přesně si pod termínem představit. Zjednodušeně řečeno, Smart City je vizí a zároveň postupem k rozvoji moderních měst po celém světě. Vyznačuje se integrací různých prvků komunikačních a výpočetních technologií. To vše se navíc dále propojuje s oblastí tzv. internetu věcí (v angličtině Internet of Things), tedy zařízeními, která jsou propojena internetem (napříkl... více »

Ohlédnutí za vývojem elektronizace veřejné správy

Ohlédnutí za vývojem elektronizace veřejné správy
Rok 2016 byl z pohledu elektronizace veřejné správy v České republice poměrně úrodný. Některé z novinek tohoto roku připomene tento příspěvek.
Vývoj v oblasti datových schránek Hned na začátku roku 2016 nabyla účinnosti druhá novelizace vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, která navýšila limit pro velikost jedné datové zprávy z 10 na 20 MB. Lze říci, že šlo o jednoznačnou reflexi rozvoje vysokorychlostního internetu v České republice. Na druhou stranu však stále zůstává omezení uložení datové z... více »
  

- Inzerce -

Majetek města aneb Víte o něm vše?

VeraZákon ukládá obcím pečovat o zachování a rozvoj svého majetku a tento majetek účelně a hospodárně využívat. Obce jsou vlastníky řady nemovitostí, které jsou spravovány nejen zřízenými, ale i externími organizacemi. Správci obecního majetku řeší problémy spojené s majetkem i jeho pronajímáním s podporou vlastních informačních systémů.

 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17
Ceník inzerce portálu SystemOnLine