facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Veřejný sektor a zdravotnictví

clanky Veřejný sektor a zdravotnictví: články

Aktivní analýzou ke kvalitní péči

Strategická platforma pro informatiku ve zdravotnictví

Aktivní analýzou ke kvalitní péči
Říká se, že nejcennější jsou pro jakoukoli organizaci, nejen ve zdravotnictví, data. Toto tvrzení ovšem není zcela pravdivé, nejcennější jsou informace v datech ukryté. Jenže získat z dat ty správné informace není vůbec jednoduchá záležitost, základní analytické postupy ve složitějších případech selhávají. Navíc je třeba dosáhnout toho, aby se informace dostávaly ve správný čas do správných rukou, a umožňovaly tak zodpovědnější rozhodování a dosahování kvalitnějších a finančně výhodnějších výsledků. Řešení odpovídající těmto požadavkům moderní doby je tzv. aktivní analýza.
Navzdory tomu, že jsou k dispozici tradiční nástroje pro podnikov... více »

Správa majetku v organizacích státní správy a samosprávy

Správa majetku v organizacích státní správy a samosprávy
Následující příspěvek je věnován správě majetku (facility managementu) ve spojení s veřejnými institucemi, konkrétně samosprávou měst, obcí a jimi zřizovaných organizací. Termíny správa a spravovat v kontextu facility managementu vyjadřují, že někdo má nějaký majetek, který obhospodařuje a měl by se o něho i starat. A že to není úkol nijak lehký!
Města, ač na první pohled vypadají jako kompaktní a celkem jasně vymezené jednotky, mají totiž neskutečně složitou vnitřní strukturu. Málokomu unikne složitá struktura městských úřadů, které se člení na nejrůznější odbory, do toho vstupují o. p. s. či s. r. o. organizace založené městem, nemluvě... více »

Spisové služby a Národní digitální archiv

Spisové služby a Národní digitální archiv
Rozvoj používání elektronických dokumentů je nezanedbatelný už i ve veřejné správě. Ve vztahu soukromoprávních a veřejnoprávních subjektů, a zejména uvnitř veřejné správy je tento vzestup podnícen především komunikací prostřednictvím informačního systému datových schránek. Stálé nedořešená je v této souvislosti problematika uchovávání elektronických dokumentů, která souvisí i s budování Národního digitálního archivu. Pro vlastní odbornou správu elektronických dokumentů jsou určeny elektronické systémy spisové služby, které musí splňovat celou řadu legislativně daných pravidel. Co nového se v této oblasti událo v letošním roce, rekapituluje te... více »

Deset let českého eHealth

Analýza pracovní platformy Restart

Deset let českého eHealth
České zdravotnictví má více než dvacet zájmových skupin, které potřebují, nebo jsou zákonem nuceny, vzájemně spolupracovat. Společným cílem by měla být země se zdravými lidmi. Takovýto systém obsahuje značné množství dat, která musí být spravována a řízena, tedy tvořena, kontrolována, sdílena, archivována, propojována a předávána dál. eHealth poskytuje nástroje pro tuto správu a řízení dat, mezi základní patří elektronická zdravotní dokumentace, ePreskripce a zdravotní registry. Analýza pracovní platformy Restart ukázala, že Česká republika tyto nástroje využívá v malé míře a na základě lokálních a dílčích koncepcí.
Jak jsme se sem dosta... více »
akce

Datová tržiště ve veřejné správě

Přinesou přehled a odhalí i prostor k úsporám

Datová tržiště ve veřejné správě
Není pochyb o tom, že primární funkce oborových ERP systémů se nemění: zajistit průkazné a přehledné vedení rozpočtu, podvojného účetnictví, správu závazků a pohledávek, vedení majetku, řízení lidských zdrojů a podobně. Požadavky na zajištění těchto funkcí se s ohledem na dynamiku doby, spravované objemy veřejných prostředků i stále rychleji se měnící legislativu neustále zvyšují. Lze očekávat, že se v čase napnutých rozpočtů více uplatní také nástroje pro efektivní finanční řízení, controlling a reporting. A také již poměrně dlouho známá a používaná technologie datových skladů.
Co je to datový sklad, není třeba příliš rozebírat. Jedná s... více »

Business intelligence pro nemocnice

Business intelligence pro nemocnice
Situaci ve zdravotnictví České republiky na začátku roku lze stručně popsat slovy „dobře už bylo“. VZP avizovala zpoždění plateb pro zdravotnická zařízení. Stoupá tlak na zrušení nevyužitých lůžek v akutní péči, což někde může vést až k úplnému zavření některých oddělení. Ministerstvo otvírá dveře platbám pomocí systému Diagnosis Related Groups (DRG), které mění zavedené paradigma paušálů, zajišťujících finanční stabilitu nemocnic. Fakultní nemocnice musejí hromadně přidat lékařům v důsledku akce Děkujeme, odcházíme. A konečně zvýšení DPH vrtá další díry do již tak napnutých rozpočtů.
Management nemocnic má pak v zásadě dvě možnosti, jak... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17
Ceník inzerce portálu SystemOnLine