facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
Tiskárna Brno (CCB)
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Veřejný sektor a zdravotnictví

clanky Veřejný sektor a zdravotnictví: články

Český úřad v britsko-slovenském cloudu

Český úřad v britsko-slovenském cloudu
V posledním zhruba půlroce proběhly ve využívání cloudových služeb ve veřejné správě změny nejen ve Velké Británii, která je považována za průkopníka v této oblasti, ale také v Česku a na Slovensku. Získat maximum informací o zkušenostech s budováním Government cloudu je velmi důležité s ohledem na to, že právě probíhá odborná diskuse o Národní strategii cloud computingu, kterou zpracovalo ministerstvo vnitra.
Britský G-Cloud ve své sedmé iteraci Zjednodušeně řečeno nabízejí v rámci G-Cloudu komerční poskytovatelé své IT služby orgánům veřejné správy a to pr... více »

Moderní technologie pro přesnou identifikaci ve zdravotnictví

Moderní technologie pro přesnou identifikaci ve zdravotnictví
Primárním úkolem každého zdravotnického zařízení je poskytovat zdravotní péči při splnění všech legislativou definovaných podmínek, včetně dodržení zásad řádného hospodaření. Současně si je drtivá většina lékařů, zdravotnického personálu i skutečných a potenciálních pacientů vědoma, že největší rizika velmi často souvisí s tzv. selháním lidského faktoru.
Smutnou pravdou je, že selhání lidského faktoru při poskytování zdravotní péče má vážné, a bohužel mnohdy i smrtelné, následky. Statistiky ukazují, že celosvětová míra chybovosti při poskytování péče je neuvěřitelných deset procent. Možná se to nemusí zdát m... více »

eIDAS v životě běžného smrtelníka

Komplexní svět eIDAS (4. díl)

eIDAS v životě běžného smrtelníka
Vítejte u posledního, bonusového, článku seriálu o nařízení eIDAS, v rámci kterého se díváme na nařízení eIDAS z nových úhlů pohledu a hledáme odpovědi na dosud nezodpovězené otázky související s tímto nařízením. V minulém díle jsme si popsali aktuální vývoj v oblasti eIDAS. Představili jsme si jednotlivé dodatečně vydané prováděcí akty a jejich dopady. Zjistili jsme, že vydáním prováděcích aktů Evropská komise splnila svůj díl práce a předala tak štafetu v budování této kritické oblasti jednotného digitálního trhu členským státům. Kompletní článek najdete pod názvem „eIDAS: EU ... více »

Rozvoj eHealth v ČR vázne

Rozvoj eHealth v ČR vázne
Systém zdravotní péče má velký prostor pro další vývoj a zlepšování. Významný krok kupředu na této cestě představuje elektronizace zdravotnictví. V České republice však tzv. eHealth není prioritním tématem na celostátní úrovni. Tým pro tvorbu národní strategie elektronické komunikace připravil v letošním roce základní koncepční materiál.
Pro porovnání stavu může sloužit příklad sousedního Slovenska, které je v tomto ohledu pokročilejší a snaží se elektronizaci zintenzivňovat a koordinovat. Do roku 2017 musí být do eHealth zapojeny všechny tamní nemocnice. Většina českých po... více »
akce

Problémy veřejných zakázek v IT (2. díl)

Servis softwaru a jeho úpravy, exkluzivita dodavatele, dělení IT zakázek

Problémy veřejných zakázek v IT (2. díl)
V minulé části miniseriálu o problémech veřejných zakázek v IT jsem se věnoval možnému pochybení zadavatele při definici požadavků na typ licence a pochybením při vymezení funkcí softwaru. Zmínil jsem se také o problematickém požadavku na neomezenou odpovědnost za škodu a upozornil jsem na řešení v podobě úschovy zdrojových kódů. Nyní se budu věnovat problematice zakázek na rozšíření stávajícího systému a zajištění servisní činnosti, tak jak je upravuje zákon o veřejných zakázkách. Z množství sporů v této oblasti, často silně medializovaných, je totiž zřejmé, že dodávk... více »

eIDAS: EU má splněno, štafetu přebírají členské státy

Komplexní svět eIDAS (3. díl)

eIDAS: EU má splněno, štafetu přebírají členské státy
Vítejte u třetího článku seriálu o nařízení eIDAS, v rámci kterého se díváme na nařízení eIDAS z nových úhlů pohledu a hledáme odpovědi na dosud nezodpovězené otázky související s tímto nařízením. V minulém díle jsme se podívali na historii a vznik nařízení eIDAS. Identifikovali jsme principiální nedostatky jeho předchůdce směrnice 1999/93/ES. Ukázali jsme si, jak bylo definováno zadání pro vytvoření nařízení eIDAS v rámci strategických cílů Evropské Unie a následně jsme se podívali na studii IAS 1, která obsah nařízení eIDAS fakticky vytvořila. Článek najdete pod názvem ... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17
Ceník inzerce portálu SystemOnLine