facebook
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Banky a finanční organizace

clanky Banky a finanční organizace: články

Data mining v bankách

není jen dolování dat z databází

Data mining v bankách
Data mining je jednotlivými sférami a obory lidské činnosti chápán různě. Výrazné odlišnosti bychom mohli najít například mezi akademickou a komerční sférou. Obě sice chápou data mining jako proces odhalování nových, skrytých a potenciálně důležitých informací, ale velký rozdíl je ve způsobu, jak s takovou informací nakládají. Komerční sféra klade velký důraz na akční využití získané znalosti v praxi a její aplikaci v rozhodovacím procesu. A čím dříve tím lépe. Data mining totiž pro komerční sféru znamená šetřit náklady a profitovat. Podobně se data mining diferencuje i oproti klasické statistice, kde výrazný podíl výstupů ve formě tabulek, g... více »

Manažerská konsolidace u finančních a investičních společností

Manažerská konsolidace u finančních a investičních společností
V dnešní době je vzhledem k vysoké proměnlivosti požadavků vlastníků společností a globálnímu propojení jednotlivých firem potřeba připravovat prostředí se zaměřením na podporu činností středního a vrcholového managementu. Proto je zcela nezbytné zaměřit se na vytvoření integrovaného řešení business intelligence (BI). To je z koncepčního hlediska nejvhodnější platformou pro homogenní vrstvu nad obvykle heterogenním prostředím základních provozních informačních systémů a slouží jako nástroj pro splnění požadavků na rychlou a efektivní konsolidaci u finančních a investičních společností.
Záměrem finančních a investičních společností je čas... více »

Fraud management

aneb Předcházení podvodům ve finančních institucích

Fraud management
Anglický termín fraud management dnes slýcháme častěji než jeho poněkud těžkopádný český ekvivalent řízení rizika podvodů. Slovo podvod většinou asociuje činnosti, jako jsou krádež, korupce, zpronevěra, praní špinavých peněz nebo vydírání. Právní definice podvodu se liší stát od státu, v České republice je podvod definován trestním zákoníkem. V rámci fraud managementu se ovšem této definice nedržíme striktně. Pojem podvod je zde používán v podstatně širším významu.
Oblastí, kde se setkáváme s podvody, je mnoho. Nejčastěji jde o případy podvodů spáchaných v pojišťovnách, bankách nebo ve společnostech mobilních operátorů. Běžné typy podvod... více »

Digitální zákazník je výzvou pro moderní banku

Digitální zákazník je výzvou pro moderní banku
Svět bankovnictví prochází transformací – a to nejen vlivem řady nových směrnic a nařízení určujících, jak má fungovat každý aspekt finančního a platebního trhu. Nejvíce však transformaci pohání pokračující nástup digitálních technologií, které mění způsob, jakým spotřebitelé komunikují navzájem i se svými bankami.
V pozadí transformace bankovnictví stojí změny v chování zákazníků, které si žádají nový přístup k on-line službám. Zákazníci očekávají dokonalé služby dostupné prostřednictvím různých kanálů, včetně mobilních. Jádrem transformace bankovnictví je proto nový koncept tzv. digitálního zákazníka. Úspěch znamená především porozumět... více »
akce

Fond pojištění vkladů (FPV) implementoval nový IS pro podporu výplaty náhrady vkladů,

který umožní vyplácet náhrady rychleji

Fond pojištění vkladů (FPV) implementoval nový IS pro podporu výplaty náhrady vkladů,
Podle novely zákona o bankách byla lhůta pro výplatu náhrad pojištěných vkladů od 31. prosince 2010 zkrácena z původních třech měsíců na dvacet pracovních dnů. K tomu, aby bylo něco podobného vůbec možné zajistit, musel Fond pojištění vkladů, který se u nás stará o výplaty náhrad vkladů ze zkrachovalých bank, vybudovat zcela nový informační systém. Ten výraznou část celého procesu zautomatizuje. Systém přitom pokrývá většinu možných scénářů, včetně případných možných chyb v záznamech.
K čemu je Fond pojištění vkladů Fond pojištění vkladů (FPV) vznikl v roce 1994 na základě zákona o bankách. Za dobu své existence vyplácel náhrady vkladů ... více »

webGarant – rozhraní pro klienty penzijního fondu

webGarant – rozhraní pro klienty penzijního fondu
Penzijní fond Komerční banky je třetím největším penzijním fondem v České republice. Pro kontakt a komunikaci se svými klienty používá obchodní síť poboček mateřské Komerční banky, síť obchodních zástupců, ale také moderní komunikaci přes internet. Penzijní fond se nespokojil s poskytováním obecných obchodních informací, ale pro aktivní a technicky zdatné klienty již od roku 2001 nabízí personifikovaný přístup k evidenci o smlouvě a osobnímu účtu klienta. V roce 2010 penzijní fond realizoval další významný krok ke zlepšení obsluhy svých klientů.
Penzijní fond Komerční banky provozoval od roku 2001 webovou aplikaci webGARANT určenou pro k... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Ceník inzerce portálu SystemOnLine