facebook
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Navisys

prazdny kosik Váš košík je prázdný.
  

Obsah IT Systems 3/2012

Objednat předplatné

Plné znění vybraných článků je k dispozici s časovým odstupem několika týdnů od tištěného vydání.
IT Systems 3/2012
arrow Tištěná podoba (včetně přílohy): 95 Kč 
 
 
arrow Elektronická podoba (včetně přílohy): 77 Kč 
 
Alza Media arrow 

Předplatné IT Systems
 

Ukázka aktuálního vydání (výběr 30 stran):

 

Zlepšování efektivity finanční organizace za pomocí optimalizace procesů

V době ekonomické recese mají společnosti stále stejný finanční cíl v podobě růstu. Finanční instituce mohou podpořit svůj růst získáním nových klientů či zvýšením provázanosti s klientem. Jedno ani druhé však není jednoduché, neboť klienti jsou vybíraví a dodatečné služby si klidně pořídí od jiné finanční instituce. Schválně, kolik z vás má kreditní kartu od jiné finanční instituce než domácí banky, tedy banky, kde má klient aktivní primární účet. Současně se získáváním nových klientů či zvýšením provázanosti s klientem se finanční instituce snaží optimalizovat své procesy. A to nejen aby snížily náklady, ale také aby změnily myšlení banky směrem ke klientovi a jeho potřebám. Takové snížení nákladů pak přispěje ke zvýšení zisku společnosti a lepší orientace na klienta ulehčí získávání klientů nových, popřípadě zvýší provázanost s klientem.

... celý článek >

Strana: 10

Fraud management

aneb Předcházení podvodům ve finančních institucích

Anglický termín fraud management dnes slýcháme častěji než jeho poněkud těžkopádný český ekvivalent řízení rizika podvodů. Slovo podvod většinou asociuje činnosti, jako jsou krádež, korupce, zpronevěra, praní špinavých peněz nebo vydírání. Právní definice podvodu se liší stát od státu, v České republice je podvod definován trestním zákoníkem. V rámci fraud managementu se ovšem této definice nedržíme striktně. Pojem podvod je zde používán v podstatně širším významu.

... celý článek >

Strana: 14

Business intelligence pro nemocnice

aquasoftSituaci ve zdravotnictví České republiky na začátku roku lze stručně popsat slovy „dobře už bylo“. VZP avizovala zpoždění plateb pro zdravotnická zařízení. Stoupá tlak na zrušení nevyužitých lůžek v akutní péči, což někde může vést až k úplnému zavření některých oddělení. Ministerstvo otvírá dveře platbám pomocí systému Diagnosis Related Groups (DRG), které mění zavedené paradigma paušálů, zajišťujících finanční stabilitu nemocnic. Fakultní nemocnice musejí hromadně přidat lékařům v důsledku akce Děkujeme, odcházíme. A konečně zvýšení DPH vrtá další díry do již tak napnutých rozpočtů.

... celý článek >

Strana: 22

Datová tržiště ve veřejné správě

Přinesou přehled a odhalí i prostor k úsporám

gordicNení pochyb o tom, že primární funkce oborových ERP systémů se nemění: zajistit průkazné a přehledné vedení rozpočtu, podvojného účetnictví, správu závazků a pohledávek, vedení majetku, řízení lidských zdrojů a podobně. Požadavky na zajištění těchto funkcí se s ohledem na dynamiku doby, spravované objemy veřejných prostředků i stále rychleji se měnící legislativu neustále zvyšují. Lze očekávat, že se v čase napnutých rozpočtů více uplatní také nástroje pro efektivní finanční řízení, controlling a reporting. A také již poměrně dlouho známá a používaná technologie datových skladů.

... celý článek >

Strana: 24

Customer intelligence

Nejspíše se vám již někdy stalo, že jste v jednom měsíci dostali od své banky tři obálky se třemi výpisy různých bankovních produktů. Přitom jste jeden zákazník a vaše banka veřejně hlásí, že jste pro ni největší prioritou. Proč tedy nedostanete jednu obálku a v ní jeden výpis, kde najdete všechno, co využíváte, a třeba i něco navíc – co by vás motivovalo koupit další produkty stejné banky?

... celý článek >


Strana: 30

Manažerské rozhodování s podporou teorie her

janouchS rostoucím tempem změn v ekonomice roste také potřeba rychlého a přesného rozhodování. Rychlé rozhodování není pro řadu manažerů žádný problém, problémem však může být jeho přesnost a spolehlivost, a to jak v krátkém, tak delším časovém horizontu. V rychle se měnících ekonomických, politických, klimatických a jiných podmínkách je rozhodování komplikovanější než dříve. Z tohoto důvodu jsou vytvářeny nejrůznější teorie, ze kterých pak vznikají rozhodovací metody a konkrétní techniky a programy pro podporu rozhodování.

... celý článek >

Strana: 34

Webová analytika

Webová analytika je v zahraničí, a v posledních letech i u nás stále častěji skloňovaný pojem. V našich končinách bývá ovšem tento termín často špatně nebo zjednodušeně interpretován. Obecně lze říci, že předmětem WA je sběr, měření, analýza, reporting a interpretace dat získaných z webu za účelem jejich dalšího využití.

... celý článek >


Strana: 36

Oborová a procesní řešení v ERP systémech

sodomkaV posledních letech se často mluví a píše o oborových řešeních. Mnoho ERP dodavatelů je používá v rámci konkurenčního boje jako vějičku na zákazníky. V řadě případů jde ale jen o marketingové proklamace, za nimiž nestojí kvalitní produkt. Článek popisuje, jak kategorie oborových a procesních řešení správně definovat a představuje několik typických příkladů.


Strana: 40

Švarcsystém v IT firmách

a vysílání jejich zaměstnanců k zákazníkům

Od nového roku v IT firmách a u jejich zákazníků panuje velká nejistota plynoucí z úpravy zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti. Je běžnou praxí, že se ve větších či menších IT firmách využívají služby samostatných podnikatelů (tzv. OSVČ, ičařů, živnostníků). S touto praktikou se lze setkat zejména při využívání služeb analytiků, testerů, programátorů či servisních techniků, a to jak ve prospěch samotné IT firmy, tak ve prospěch jejích zákazníků. Dalším častým způsobem výkonu činnosti IT firem je vysílání vlastních zaměstnanců k zákazníkům, ať už krátkodobě či dlouhodobě. Obou uvedených způsobů fungování se od 1. ledna 2012 významně dotkla novela obou uvedených zákonů. V čem spočívají tyto změny a co hrozí IT firmám, samotným živnostníkům a jejich zákazníkům, se pokusím objasnit v následujícím textu.

... celý článek >

Strana: 44

IT projekt v krizi

lacko Obecně je pojmem krize označována mimořádně složitá, obtížná a tísnivá situace, kdy je zásadně narušeno fungování běžných procesů a dochází k rozhodujícím změnám směrem k velmi špatné, až nebezpečné situaci. Na rozdíl od katastrofy, za kterou obvykle považujeme tu variantu pokračování vývoje, která přímo vyúsťuje ve zhroucení a destrukci systému (nebo ono zhroucení samo), kde už je lidské reflektování v podstatě omezeno jen na bezmocné přihlížení, krizový stav ještě nabízí šanci na zvrat pozitivním směrem, a tedy i možnost pokusit se o aktivní zásah.

... celý článek >

Strana: 50


arrow Cena za kus: 95 Kč (4.13 EUR)