google plus
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Podnikové portály

Portály patří k oblíbeným technologiím, na kterých staví společnosti svá řešení. Ta jsou vstupní branou...

1. až 5. díl >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Plánování a řízení výroby

APS, MES, Product management, PLM

clanky Plánování a řízení výroby: články

Systém operativního řízení výroby

COMES v potravinářství

Systém operativního řízení výroby
Tento článek se zabývá úspěšnou aplikací systému COMES pro řízení výrobní linky na výrobu čokoládových tyčinek Nuts. Aplikace byla realizována v rámci projektu komplexní modernizace výrobní linky, jehož součástí byla kromě opravy strojní části také nová elektroinstalace včetně pohonů a plná automatizace s nasazením řídicího systému Siemens, ovládání linky a recepturové řízení výroby systémem COMES.
Informační systém COMES Výrobní informační systém COMES pomáhá optimalizaci řízení výroby v řadě podniků. Jeho funkčnosti představují pro uživatele ucelenou množinu nejčastěji požadovaných funkcí, především: operativní plánování (týdenní/... více »

Banner

FourthShiftEdition PPS – ERP systém pro malé a střední výrobní firmy

ERP systém na platformě SAP Business One

Malé a střední podniky, za které se obvykle označují firmy s nejvýše 250 zaměstnanci, tvoří páteř vyspělých ekonomik. Jejich výhodou oproti velkým společnostem je možnost rychleji reagovat na požadavky trhu, nevýhodou je naopak větší zranitelnost. S rostoucí konkurencí malé a střední podniky, které neudrží konkurenční výhodu, obvykle zanikají. Aby firmy uspěly v konkurenčním prostředí, potřebují cenově dostupný a přitom výkonný informační systém poskytující přesné a kontrolní mechanismy, na základě kterých je každé firmě umožněno jednoduše přijímat potřebná rozhodnutí v reálném čase. Namísto oddělených finančních, skladových a prodejních apli... více »

CAD software musí přinášet obchodní hodnotu

Výrobní podniky se v současnosti ocitají pod stále větším tlakem. Zákazníci obecně požadují vysokou kvalitu za nižší cenu a silná konkurence na trhu nutí výrobce se tomuto diktátu podřídit. Dalším klíčovým faktorem úspěchu bývá rychlost, tj. schopnost dodat produkt v dané ceně a kvalitě co nejrychleji. S tím, jak se krátí cyklus uvedení produktu na trh, zvyšuje se klíčový význam nástrojů pro návrh výrobku. Procesy související s návrhem výrobků mají stále větší vliv na obchodní úspěch či neúspěch každé výrobní společnosti.
S určitou nadsázkou se dá říci, že dnem, kdy CAD software získal tak trochu nechtěně, ale zato definitivně image obch... více »

Banner

Současné možnosti IT systémů pro řízení výroby v oblasti plánování

V poslední době roste zájem o systémy pro řízení výroby s podporou plánování. Požadavky na funkce, které by měly systémy pro řízení výroby poskytovat, jsou velmi různorodé především v závislosti na charakteru výroby a požadovaném stupni přesnosti jejího plánování či sledování a v neposlední řadě i na schopnosti vyrovnat se s různými zvláštnostmidanými povahou popisovaných materiálů, výrobků a technologií.
Základem pro automatizaci plánování a sledování výroby je technická příprava výroby (TPV), která je založena na hierarchických kusovnících, ve kterých se pomocí vazeb jednoznačně popíše, z jakých materiálů nebo polotovarů a v jakém množ... více »
akce

Jak plánovat procesní výrobu

Jak plánovat procesní výrobu
Když se řekne procesní výroba, leckomu vytane na mysli otázka, o jaké jde procesy, že se vymykají běžným konceptům plánování a řízení v ERP systémech? Nevím, jak se slovo „procesní“ dostalo do názvu označujícího námi myšlený typ výroby odlišný od výroby strojírenské. Patrně měl autor takového označení na mysli podmínky, při nichž se výrobní proces nejeví jako člověkem či strojem prováděná přeměna vstupů na složené celky, ale k přeměně dochází jaksi samovolně vlivem procesů řízených přírodními zákony. Tak vše, co probíhá v přírodě, má nádech chaosu a podléhá náhodným vlivům, s nimiž člověk moc nenadělá. Je v podobných podmínkách vůbec možné ml... více »

Jak plánovat procesní výrobu

Jak plánovat procesní výrobu
Když se řekne procesní výroba, leckomu vytane na mysli otázka, o jaké jde procesy, že se vymykají běžným konceptům plánování a řízení v ERP systémech? Nevím, jak se slovo „procesní“ dostalo do názvu označujícího námi myšlený typ výroby odlišný od výroby strojírenské. Patrně měl autor takového označení na mysli podmínky, při nichž se výrobní proces nejeví jako člověkem či strojem prováděná přeměna vstupů na složené celky, ale k přeměně dochází jaksi samovolně vlivem procesů řízených přírodními zákony. Tak vše, co probíhá v přírodě, má nádech chaosu a podléhá náhodným vlivům, s nimiž člověk moc nenadělá. Je v podobných podmínkách vůbec možné ml... více »

Efektivní předpověď poptávky a řízení zásob

Podnik, který chce být efektivní, tj. uspokojit zákaznické požadavky při minimalizaci nákladů, musí být schopen dobře odhadnout budoucí poptávku a racionálně řídit materiálové toky. Oblast předpovědi poptávky a řízení zásob jsou tedy kritickými pro výkonný logistický systém. U českých a slovenských podniků se ukazuje významný potenciál pro zlepšení způsobený jasnou orientací na růst a kvalitu výrobků na úkor optimalizace zásob a nákladů.
Tento článek si klade dva základní cíle: Vysvětlit obecnou metodiku řízení materiálových toků efektivním způsobem, tj. maximálně snížit vázaný kapitál v zásobách při dosažení vysoké úrovně zákaznický... více »

Teorie omezení a zvyšování ekonomické efektivity

Teorie omezení a zvyšování ekonomické efektivity
Teorie omezení je obecně známá manažerská metoda, která vychází z faktu, že každý systém (podnik) má své omezení neboli úzké místo. Ve výrobě se TOC aplikuje pomocí metody drum-buffer-rope, kde spolu s vytvářením systému zásobníků zamezuje výpadkům v úzkém místě. Méně známý je fakt, že TOC lze s úspěchem využít již v předvýrobních fázích zpracování poptávky a nabídky.
Obchodní model založený na poptávce a nabídce Řada výrobních organizací se zakázkovou orientací zpracovává ve svém obchodním oddělení nekonečnou řadu poptávek od zákazníků, kteří požadují výrobky stejného typu, ale rozdílných parametrů. Typickou je například oblast kusovéh... více »

Logistika pro štíhlý podnik

Logistika pro štíhlý podnik
Činnosti spojené s přepravou, manipulací a skladováním zaměstnávají v běžném podniku až čtvrtinu pracovníků. Doba, kterou materiál nebo výrobek stráví v podniku, je téměř z osmdesáti procent spotřebována mimo vlastní výrobu. Logistické transakce tvoří často i více než polovinu celkových nákladů na produkt a významně ovlivňují i jeho kvalitu.
Světové trhy stále více požadují výrobky a služby, které mají vyhovovat individuálním potřebám zákazníků, avšak za cenu výrobků nebo služeb produkovaných hromadně (tzv. mass customization). Pro podniky, které chtějí prosperovat a dlouhodobě na těchto trzích existovat, to představuje výrazný nárůst va... více »

Výrobu přívěsů ve společnosti Panav podporují IFS Aplikace

Efektivně naimplementovat nový moderní informační systém je nezbytný krok ke zvýšení produktivity a konkurenceschopnosti společnosti na trhu v jednotné Evropě. Jeden z nejvýznamnějších tuzemských výrobců silničních přepravních prostředků – akciová společnost PANAV – se pro tento krok rozhodla a jako klíčový prvek svého nového informačního systému zvolila produkt IFS Aplikace.
Výrobní program společnosti PANAV zahrnuje široké spektrum silničních přívěsů a návěsů o celkové hmotnosti nad devět tun, které nacházejí své zákazníky především ve střední Evropě (prodejní zastoupení má společnost na Slovensku, v Polsku, Itálii, Maďarsku, Bulharsku... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
Soutěž - IP kamera, zasuvky Trust
Novinky ze světa CAD/CAM
Technikaatrh.cz
Kalendář akcí
SIEMENS Plant Simulation (17. t)
Časopis IT Systems
IT Systems 4/
IT Systems 3/
IT Systems 1-2/
IT Systems 12/
Edice IT Systems Special
příloha #1 4/
příloha #1 3/
příloha #1 1-2/
příloha #1 11/
Ceník inzerce portálu SystemOnLine