google plus
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Podnikové portály

Portály patří k oblíbeným technologiím, na kterých staví společnosti svá řešení. Ta jsou vstupní branou...

1. až 5. díl >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Plánování a řízení výroby

APS, MES, Product management, PLM

clanky Plánování a řízení výroby: články

Výrobní podnik roku 2020

Reportáž z konference IDC

Výrobní podnik roku 2020
Budoucí směřování tuzemských výrobních podniků v souvislosti s informačními technologiemi bylo tématem odborné konference Výrobní podnik roku 2020 s podtitulem Jak dosáhnout skutečné efektivity. Tato akce se uskutečnila 20. září v pražském hotelu Angelo, přičemž hostitelem a garantem byla mezinárodní analytická a poradenská společnost IDC.
Výroba a informační technologie je spojení, které vždy přináší zajímavé podněty a nejinak tomu bylo i v tomto případě. Po úvodním slově, které přednesl moderátor celé konference a ředitel divize IDC Manufacturing Insights International Christopher Holmes, následoval všeobecný pohled na současné české v... více »

Banner

ERP řešení v podnicích nejen s procesní výrobou

ERP řešení v podnicích nejen s procesní výrobou
V oblasti řešení podnikových informačních systémů pro výrobní firmy se ustálil zvyk dělat silnou oddělovací čáru mezi podniky s diskrétní výrobou a podniky s výrobou procesního charakteru. Toto dělení se projevuje jak v nabídkách dodavatelů, tak v různých přehledech řešení a samozřejmě se promítá i do požadavků uživatelů těchto řešení. Co si však máme pod tímto dělením dle charakteru výroby představit?
Principiální rozdíly diskrétní a procesní výroby Diskrétní výrobu si umíme představit snadno, obvykle ji dobře reprezentuje výroba strojírenská. Charakteristické pro ni je, že se výrobek vyrábí postupně v několika výrobních stupních. Časo... více »

Elektronické řízení šaržových výrob

Elektronické řízení šaržových výrob
COMPAS automatizace, přední český dodavatel výrobního IT a průmyslové automatizace, jehož aplikace využívají v Kraft Foods, Nestlé, Opavia LU, MSC, Madeta, Philip Morris, Zentiva, LONZA, HBM Pharma, Oncomed nebo McBride, vysvětluje svůj koncept Elektronického řízení výroby. Umožňuje vysoce efektivní a pružné řízení šaržových výrob a bylo úspěšně nasazeno v potravinářství, biotechnologiích, výrobě léčiv či kosmetiky. Jeho princip je založen na myšlence vertikální systémové integraci a flexibilním MES systému COMES.
Současná IT řešení často končí nad úrovní vlastní výrobní technologie „předáváním papírových pokynů“ pro operátory technologi... více »

Banner

Jak uřídit výrobu v dnešní turbulentní době?

Jak uřídit výrobu v dnešní turbulentní době?
Celosvětová finanční krize přiměla všechny podniky měřit a vyhodnocovat efektivitu výroby. S nadsázkou lze říci, že vyrobit umí každý. Avšak vedle toho, že výrobek musí být kvalitní, je enormní tlak na jeho cenu. Proto každého výrobáka zajímá, jaké má kde rezervy. Jaké jsou prostoje a z jakého důvodu, jak dlouho trvalo seřízení stroje, jeho údržba a jaké jsou další ztráty ve výrobě. Nebo naopak přemýšlí, jak se v dané situaci rozhodnout. Co se stane, když zachová ekonomickou dávku, splní termíny zakázek? Nebo o kolik ji musí minimálně snížit, aby termíny splnil? Jaká varianta plánu je z ekonomického hlediska nejvýhodnější?
Na trhu IT sys... více »
akce

Netradiční metody plánování a řízení výroby

Netradiční metody plánování a řízení výroby
V minulém čísle jsme vám představili metody plánování a řízení výrobního procesu, které se nejčastěji používají v rámci podnikových informačních systémů. V následujícím volném pokračování vás seznámíme se dvěma netradičními koncepty, jež nejsou doposud ve výrobních podnicích masivně zaváděny, nicméně své uplatnění u některých zákazníků již našly.
Trvalá simulace a optimalizace výrobního procesu Jednou z nejpokročilejších, ale také nejméně se vyskytujících řídicích metod v informačních systémech je koncept trvalé simulace a optimalizace výrobního procesu (MSO – modelování, simulace, optimalizace). Hlavní přínos MSO spočívá v tom, že z in... více »

Automatizovaný sběr dat přímo z výroby

Automatizovaný sběr dat přímo z výroby
Informační systém je dnes v podnicích již samozřejmostí a mnoho výrobních společností stále častěji uvažuje o nasazení automatizovaného sběru dat přímo z výroby. Ideální je totiž zapisovat veškerá data do informačního systému pouze jednou, a to na místě jejich vzniku. Na jednotlivých technologických pracovištích tak vznikají sběrnice dat přímo pro tento účel.
Cílem každého výrobce je využít svých výrobních prostředků na maximum a co nejefektivněji. Efektivita je pojem, který se ve spojitosti s informačními systémy, skloňuje na obchodních jednáních snad ve všech pádech. Přehlednost a organizace výroby ale mnohdy trpí právě v bodě, kde doc... více »

Pokročilé plánování a řízení výroby

Velký přehled plánovacích a řídicích metod v informačních systémech

Pokročilé plánování a řízení výroby
Plánování a řízení výrobního procesu je pro podnikové informační systémy bezesporu královskou disciplínou. Následující článek přináší přehled metod, konceptů, softwarových produktů a možností jejich nasazení v jednotlivých průmyslových odvětvích. Závěrem představí klasifikaci informačních systémů určených pro pokročilé plánování a rozvrhování výroby.
Jak se dělí výroby podle spojitosti procesu Pro využití informačních systémů a aplikaci řídicích metod je důležitá spojitost výrobního procesu. Z hlediska kontinuálnosti jeho průběhu používáme dělení na dvě hlavní oblasti – diskrétní a kontinuální výrobu. Diskrétní (nespojitá) výroba zahrnu... více »

Hledáte štíhlý MES?

Hledáte štíhlý MES?
Úspěšné výrobní podniky, jež se neustále snaží zlepšovat svoji výrobu, často implementují strategii zeštíhlování výroby neboli lean manufacturing. Článek v této souvislosti připomíná klíčové vlastnosti, které musí mít výrobní IT systémy třídy MES, aby mohly zeštíhlování výroby podporovat. Popisuje systém COMES jako příklad takového systému, který můžeme bez nadsázky označit za „lean MES“.
Štíhlost znamená omezení plýtvání, vysokou flexibilitu a zlepšování procesů. Uvedených cílů podniky dosahují optimalizací výroby podle různých kritérií (flexibilita, produktivita, náklady, jakost). Průběžnou optimalizaci lze stěží realizovat bez věrohod... více »

Řízení výroby v nástrojárně a slévárně

Řízení výroby v nástrojárně a slévárně
Firma MOOD International vznikla v roce 1995 jako rodinná firma s několika málo zaměstnanci a zámečnickou dílnou. V roce 2000 firma přenesla svoji činnost do větších prostor a v roce 2009 vybudovala již svůj vlastní administrativní, výrobní a vývojový provoz v průmyslové zóně Moravany u Brna. Byl rozšířen strojový park a vybudována vývojová slévárna. V současnosti má firma MOOD 44 zaměstnanců a 2 150 m2  výrobních, vývojových, skladových a administrativních ploch.
Výrobní program naší firmy se dělí do dvou odvětví, a to slévárenství a strojírenství. Slévárenství je nosným výrobním programem. Firma se opírá o komplexní dodávky odlitk... více »

Controlling otevírá brány kvality

Controlling otevírá brány kvality
Kontrola výroby je neoddělitelnou a velmi důležitou součástí procesu výroby zboží. Závisí na ní především kvalita dodávaných výrobků, ale bohužel jsou s ní spojeny vysoké náklady. Tyto náklady bere výrobce jako nutnou součást podnikání. Není ale snad v současné době právě tlak na snižování nákladů nejčastěji skloňovanou frází? Je tedy kontrola výroby tím pravým místem, kde by se měly snižovat náklady? Uvidíme.
Jak zní každodenní sen snad všech výrobců, kterým nejenže záleží na kvalitě výroby, ale chtějí také ušetřit? „Jsme efektivně fungující firma, daří se nám minimalizovat náklady na výrobu i na provoz výrobní linky, v minulém roce jsm... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
Novinky ze světa CAD/CAM
Technikaatrh.cz
Kalendář akcí
Časopis IT Systems
IT Systems 4/
IT Systems 3/
IT Systems 1-2/
IT Systems 12/
Edice IT Systems Special
příloha #1 4/
příloha #1 3/
příloha #1 1-2/
příloha #1 11/
Ceník inzerce portálu SystemOnLine