google plus
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Podnikové portály

Portály patří k oblíbeným technologiím, na kterých staví společnosti svá řešení. Ta jsou vstupní branou...

1. až 5. díl >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Plánování a řízení výroby

APS, MES, Product management, PLM

clanky Plánování a řízení výroby: články

Efektivní předpověď poptávky a řízení zásob

Podnik, který chce být efektivní, tj. uspokojit zákaznické požadavky při minimalizaci nákladů, musí být schopen dobře odhadnout budoucí poptávku a racionálně řídit materiálové toky. Oblast předpovědi poptávky a řízení zásob jsou tedy kritickými pro výkonný logistický systém. U českých a slovenských podniků se ukazuje významný potenciál pro zlepšení způsobený jasnou orientací na růst a kvalitu výrobků na úkor optimalizace zásob a nákladů.
Tento článek si klade dva základní cíle: Vysvětlit obecnou metodiku řízení materiálových toků efektivním způsobem, tj. maximálně snížit vázaný kapitál v zásobách při dosažení vysoké úrovně zákaznický... více »

Banner

Teorie omezení a zvyšování ekonomické efektivity

Teorie omezení a zvyšování ekonomické efektivity
Teorie omezení je obecně známá manažerská metoda, která vychází z faktu, že každý systém (podnik) má své omezení neboli úzké místo. Ve výrobě se TOC aplikuje pomocí metody drum-buffer-rope, kde spolu s vytvářením systému zásobníků zamezuje výpadkům v úzkém místě. Méně známý je fakt, že TOC lze s úspěchem využít již v předvýrobních fázích zpracování poptávky a nabídky.
Obchodní model založený na poptávce a nabídce Řada výrobních organizací se zakázkovou orientací zpracovává ve svém obchodním oddělení nekonečnou řadu poptávek od zákazníků, kteří požadují výrobky stejného typu, ale rozdílných parametrů. Typickou je například oblast kusovéh... více »
  

- Inzerce -

OR-SYSTEM automatizuje obchodní i výrobní procesy v GRENA, a. s.

OR-SystemGRENA, a. s., je progresivní a stabilní českou firmou v oboru vývoje a výroby nehořlavých materiálů a výrobků s vysokou kvalitou a velmi pestrým využitím. Mezi produkty společnosti tak patří materiály krbů, kamen, krbových vložek a stavební prvky chránící budovy při vzniku požáru, ale také obkladové akustické panely do koncertních sálů, divadel, kin, studií a sportovních hal.

Logistika pro štíhlý podnik

Logistika pro štíhlý podnik
Činnosti spojené s přepravou, manipulací a skladováním zaměstnávají v běžném podniku až čtvrtinu pracovníků. Doba, kterou materiál nebo výrobek stráví v podniku, je téměř z osmdesáti procent spotřebována mimo vlastní výrobu. Logistické transakce tvoří často i více než polovinu celkových nákladů na produkt a významně ovlivňují i jeho kvalitu.
Světové trhy stále více požadují výrobky a služby, které mají vyhovovat individuálním potřebám zákazníků, avšak za cenu výrobků nebo služeb produkovaných hromadně (tzv. mass customization). Pro podniky, které chtějí prosperovat a dlouhodobě na těchto trzích existovat, to představuje výrazný nárůst va... více »

Banner

Výrobu přívěsů ve společnosti Panav podporují IFS Aplikace

Efektivně naimplementovat nový moderní informační systém je nezbytný krok ke zvýšení produktivity a konkurenceschopnosti společnosti na trhu v jednotné Evropě. Jeden z nejvýznamnějších tuzemských výrobců silničních přepravních prostředků – akciová společnost PANAV – se pro tento krok rozhodla a jako klíčový prvek svého nového informačního systému zvolila produkt IFS Aplikace.
Výrobní program společnosti PANAV zahrnuje široké spektrum silničních přívěsů a návěsů o celkové hmotnosti nad devět tun, které nacházejí své zákazníky především ve střední Evropě (prodejní zastoupení má společnost na Slovensku, v Polsku, Itálii, Maďarsku, Bulharsku... více »
  

- Inzerce -

MES/MOM řízení výroby ve vizi Industry 4.0

CompasIndustry 4.0 (dále I4.0) nebo Průmysl 4.0 je označován jako 4. průmyslová revoluce/evoluce. Pro to, že jde o revoluci, jistě hovoří pokroková technika, postupně vyvíjené inteligentní systémy, komunikace a IoT, chytrá čidla a akční členy nebo bezpečné roboty spolupracující ve výrobě s lidmi – Coboty (Collaborative robots).

Informační systémy v plánování a řízení výroby

Informační systémy v plánování a řízení výroby
Plánování a řízení výroby je velmi široký a obsáhlý pojem. Následující text si klade za cíl stručně popsat jeho jednotlivé úrovně včetně následné vazby na podpůrné informační systémy.
Obecné rozdělení Pokud mluvíme o plánování a řízení výroby jako o podnikovém procesu, musíme si uvědomit, že tento proces má několik úrovní: strategická úroveň plánování a řízení, střednědobá (taktická) úroveň plánování a řízení, operativní úroveň plánování a řízení. Strategická úroveň Strategie je definována jako činnost, při které jsou přijímána taková rozhodnutí, po jejichž realizaci má organizace silnější pozici v rámci konkurenčního pr... více »

PLM systémy při výrobě potravin a nápojů

PLM systémy při výrobě potravin a nápojů
PLM systémy se zrodily z potřeb výrobních, zejména strojírenských podniků již v devadesátých letech. Z počátku se jednalo o zajištění správy dat z CAx systémů a o podporu týmové práce ve vývojových odděleních. Postupně přicházely nové, složitější požadavky – zajistit kompletní správu všech informací o výrobku po celý jeho životní cyklus. Co má společného správa dat o „nějakém stroji“ s potřebami potravinářské firmy?
Společným problémem pro všechny výrobce jsou tedy data a jejich nedostatečnost, přesnost, integrita, konzistentnost, bezpečnost, platnost v čase a jejich sdílení správnými osobami. Podívejme se proto podrobněji na jednotlivé ... více »
akce

IS QI pomáhá růst firmě EMP-Centauri

Firma EMP-Centauri je jednou z bezmála tří set firem v ČR, které se za necelých pět let rozhodly pro QI coby moderní informační systém, který umožní majitelům firmu řídit efektivně a zaměřit se lépe na vlastní předmět podnikání a jeho další rozvoj. Za svého průvodce na cestě k uskutečnění tohoto záměru si vybrala certifikovaného implementačního partnera – společnost JANET.
EMP-Centauri je úspěšná společnost vyvíjející a vyrábějící zařízení vysokofrekvenční techniky pro příjem a distribuci signálu satelitní televize z antény k více uživatelům. Prototyp prvního multipřepínače vyvinul Ing. Váňa, jeden z majitelů společnosti, před patnácti l... více »

Vizualizace, simulace a optimalizace v plánování a řízení výroby

Vizualizace, simulace a optimalizace v plánování a řízení výroby
Plánování a řízení výroby patří mezi disciplíny, které rozvoj informačních technologií ovlivnil zásadním způsobem. Před vstupem počítačů do komerční sféry sloužili pro plánařské účely pouze papírové podklady uchovávané v mapách a šanonech, případně kartotéky s možností takzvaně přehledného řazení. Od toho se odvíjel i charakter výroby – byl převážně opakovaný a každá změna ve výrobním plánu musela být avizována dlouho dopředu, aby jí bylo možné papírově zvládnout a upravit výrobní dokumentaci. Sálové počítače přinesly značný pokrok v možnostech hromadného zpracování a uchovávání dat. Objevily se i nové metodiky, jako například MRP, ale podkla... více »

Nové podnikové řešení pro Dřevozpracující družstvo Lukavec

Nové podnikové řešení pro Dřevozpracující družstvo Lukavec
Implementace IFS Aplikací umožnila Dřevozpracujícímu družstvu zajistit přesnější přehled a kontrolu nad průběhem zakázek a tím zkvalitnit služby poskytované zákazníkům. Používáním IFS Aplikací ve výrobních a distribučních procesech bylo dosaženo mimo jiného zjednodušení a zkvalitnění přehledu dostupnosti prodejních položek, zpřesnění informací o výrobních procesech, možnosti pružnějšího plánování jednotlivých výrobků, okamžitého přehledu o stavu zakázek a získávání přesnějších informací pro výstupní kontrolu a expedici.
Dřevozpracující družstvo v Lukavci (DDL) vzniklo v roce 1953. Výroba spolu se sortimentem výrobků byly postupně rozšiřo... více »

Implementace IS ve společnosti Profil Nábytek

Do roku 2000 využívala humpolecká akciová společnost PROFIL NÁBYTEK informační systém místního výrobce spolu s dalšími softwary pro řízení ekonomické činnosti, skladového hospodářství a výroby. Všechny tyto programy mělo nahradit jediné ucelené řešení. To se ale za celé čtyři roky nepodařilo přizpůsobit specifickým požadavkům firmy zejména v oblasti výroby. Proto společnost na konci roku 2004 přistoupila k výběrovému řízení, ve kterém oslovila tři výrobce komplexních IS.
Mezi hlavní požadavky na nový systém patřilo: řešení výroby založené na výrobkové řadě složené z univerzálních dílců, lokace implementační firmy, náklady na dopr... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
Časopis IT Systems
IT Systems 5/
IT Systems 4/
IT Systems 3/
IT Systems 1-2/
Edice IT Systems Special
příloha #1 5/
příloha #1 4/
příloha #1 3/
příloha #1 1-2/
Ceník inzerce portálu SystemOnLine