google plus
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
CeBIT 2017 - vstupenky
 
Tematické seriály

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Podnikové portály

Portály patří k oblíbeným technologiím, na kterých staví společnosti svá řešení. Ta jsou vstupní branou...

1. až 5. díl >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

EAM - Správa majetku a údržby

Facility management, CAFM, Správa majetku, EAM, Řízení údržby, CMMI, Workforce management

clanky EAM - Správa majetku a údržby: články

Řízení a podpora servisních pracovníků v terénu

Řízení a podpora servisních pracovníků v terénu
Rozvoj systémů údržby je úzce spjatý se stále širšími možnostmi přístupu k datům a jejich získávání. Moderní systémy pracují s velkým množstvím informací, jejichž aktualizace a distribuce servisním pracovníkům, hlavně v terénu, může byť neefektivní a na úkor samotného údržbářského zásahu. Řešením tohoto problému je využívání mobilních klientů při práci v terénu – jejich hlavním účelem je zefektivnění práce s údaji, snížení pracnosti při jejich získávání a vyhodnocování, snížení anebo odstranění vlivu lidského faktoru při vstupu dat a podpora při jejich obstarávání.
Tlak na vyšší dost... více »

Banner

Prediktivní údržba a inteligentní servis? Dnes možnost, zítra nutnost

Prediktivní údržba a inteligentní servis? Dnes možnost, zítra nutnost
V dnešní, stále se zrychlující době, kdy nás obklopují stále novější technologie, ať v oblasti výrobních, servisních či jiných společností, je kladen stále větší důraz na efektivitu. Efektivitu nejen práce, ale i plánování.
V podstatě je možné říci, že přístup k údržbě může být reaktivní, nebo proaktivní, stejně jako u vedoucích pracovníků může být reaktivní, či proaktivní styl řízení. Je s podivem, že i v dnešní době, kdy stále více skloňujeme výrazy jako IoT (internet věcí) nebo Průmysl 4.0, mnoho společností stále nevyužívá možnosti prediktivní údržby a stále jedná spíše reaktivně... více »

Software pro zabezpečení prostor a havarijním plánování

Software pro zabezpečení prostor a havarijním plánování
Na současném trhu v ČR není mnoho softwarů, které poskytují systémovou podporu v oblasti bezpečnosti objektů. Dobře navržené softwarové řešení bezpečnosti objektů se soustřeďuje na podporu krizového řízení a zajištění kontrol opakovaných revizí bezpečnostních prvků v dané budově či areálu. Řeší prevenci vzniku krizových situací, jejich zvládání a rychlý návrat do normálního stavu s maximální eliminací ztrát a výpadků.
V lepším případě je softwarové řešení bezpečnosti objektů lehce propojitelné nebo modulově rozšiřitelné o systém pro podporu facility managementu, předev... více »

Banner

Smart Connected Solutions pro prediktivní údržbu

Smart Connected Solutions pro prediktivní údržbu
Svět průmyslu se dnes čím dál víc prolíná se světem IT. V té souvislosti zaznívá především termín Průmysl 4.0 a v rámci něj pojmy jako prediktivní údržba a inteligentní servis. Jejich automatizovaná podpora je úkolem pro zcela nový produkt z dílny společnosti Asseco Solutions. Na podrobnosti týkající se této horké novinky jsme se zeptali Jiřího Huba, jejího výkonného ředitele pro Česko.
Váš nový produkt Smart Connected Solutions (SCS) není přímo z oblasti ERP systémů, na které jste se dosud specializovali? Proč jste se rozhodli k tomuto zdánlivému kroku stranou? Asseco Solutions se ... více »
akce EAM - Správa majetku a údržby: Konference, semináře, školení, ...
(27.2.2017 - 1.3.2017)
akce

Klíč pro správu majetku a řízení údržby

Klíč pro správu majetku a řízení údržby
Při řízení správy majetku a procesu údržby jsou potřebné informace. Informace v různé struktuře a skladbě, v různých etapách procesu údržby. V současnosti využívané informační systémy na řízení údržby v podnicích umožňují evidenci a archivaci těchto informací v rozsahu potřebném pro správné řízení a výkon údržby. Ve velkém množství případů je však evidence a vyhodnocování dat z procesu údržby zanedbávaná, a to především z důvodu nevhodně nastaveného IS, který není schopný poskytnout jednoduchý a spolehlivý nástroj pro sběr údajů z procesu údržby a&#... více »

Systémy pro správu majetku a řízení údržby

Systémy pro správu majetku a řízení údržby
Problematikou správy firemního majetku (Enterprise Asset Management – EAM) se zabývá nejedna aplikace. Většina z nich se na problematiku dívá zejména z pohledu řízení a plánování údržby, správy objektů údržby, plánování kapacit, tvorby pracovních příkazů a vazby na ekonomiku. Všechny tyto prvky má bezesporu dobrý systém obsahovat, součástí by měl ovšem být i geografický pohled. Právě o tom, proč je vhodné zakomponovat do správy majetku i geografické informace a v čem si může EAM systém s geografickým informačním systémem (GIS) pomoci, je tento článek.
Proč GIS? – Majetek zp... více »

Integrated Work Space Management

aneb Softwarová podpora Facility Managementu

Integrated Work Space Management
Odborníci pohybující se v oblasti FM nelibě nesou, když je jejich obor zaměňován za Správu majetku či Správu budov. Systémy pro podporu FM se v ČR obvykle nazývají CAFM (Computer Aided FM), dnes však v cizině začalo převládat označování IWSM (Integrated Work Space Management). Oba termíny lze s úspěchem zaměňovat.
Facility Management je komplexní multioborová disciplína, která se zaměřuje na uspořádání, výkon a řízení podpůrných služeb, jejíž přidanou hodnotu je možné spatřovat ve zvýšení efektivity hlavních činností. Jako každý obor zabývající se managementem, tak i FM zahrnuje říze... více »

Jak vybírat systém AIM?

Jak vybírat systém AIM?
Zkratka AIM znamená Asset Information Management a do češtiny se tento výraz nejčastěji překládá jako správa informací o majetku. Jde o centralizovaný systém, který udržuje veškeré informace o aktivech dané organizace a je propojen s jejich celým životním cyklem – včetně například procesů souvisejících s návrhem, výrobou, uváděním do provozu, údržbou, transportem nebo prodejem. odniky, které spravují rozsáhlý majetek, se bez systému typu a funkčnosti AIM prakticky neobejdou.
Před vlastními požadavky na funkcionalitu bude vhodné seznámit se s několika souvisejícími klíčovými pojmy a&#... více »

Digitální model budovy

Digitální model budovy
V poslední době je hojně rozebíraným pojmem tzv. BIM. V této zkratce jsou „pevně“ ukotvená první dvě písmena označující termín building information, česky informace o budově. Nejčastěji skloňovaným pojmem skrývajícím se pod třetím písmenem zkratky BIM je model(ing). Celý pojem pak do češtiny překládáme poněkud kostrbatě jako informační nebo digitální model budovy.
Management Nacházíme se v období, které lze mimo jiné charakterizovat inflací pojmů spojených s managementem, jejichž záběr se různě překrývá, vlastní pojem podléhá vývoji, jeho funkce nejsou usazené a intuitivní, není známá náplň obsahu a čtenář se velice často mýlí, chce-li ... více »

Jak využívat bezdrátový systém měření?

Reálné požadavky pro reálné nasazení

Jak využívat bezdrátový systém měření?
Neustálá snaha o nasazování automatizovaných procesů jak ve výrobních provozech, tak i při správě a údržbě komerčních budov, přináší výraznou úsporu energie a zvyšuje jejich produktivitu. Na druhou stranu přináší zvýšené požadavky na práci techniků, kteří zajišťují údržbu těchto řídicích systémů.
Dle průzkumu společnosti Fluke mezi těmito techniky vyplynulo, že na jedné straně musí měřit a zkoušet stále širší oblast veličin, na druhé straně k tomu mají mnoho přístrojů a musí dělat příliš mnoho věcí současně. Například při kontrole elektronického převodníku čidla tlaku je potřeba zároveň ovládat řídící panel, což vyžaduje minimálně dalšíh... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Novinky ze světa CAD/CAM
Technikaatrh.cz
Kalendář akcí
Časopis IT Systems
IT Systems 1-2/
IT Systems 12/
IT Systems 11/
IT Systems 10/
Edice IT Systems Special
příloha #1 1-2/
příloha #1 11/
příloha #1 10/
příloha #1 9/
Ceník inzerce portálu SystemOnLine