google plus
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Stavebnictví

clanky Stavebnictví: články

Business intelligence jako rozšíření ERP systémů stavebních firem

Business intelligence jako rozšíření ERP systémů stavebních firem
Cílem tohoto článku je poskytnout základní informace o možnostech analytických a manažerských nástrojů v rámci informačních systémů a technologií. Pro běžného uživatele může být tato oblast dosti složitá a chybná rozhodnutí mohou vést buď k neúměrnému finančnímu zatížení, nebo ke značné pracnosti při přípravě a zpracování manažerských informací.
Informační systémy a informační pyramida Pojem informační systém (IS) je velice široký a někde není úplně jednoduché se v této problematice orientovat. Jako příklad mohu uvést jednoduchou příhodu s pojmem informační systém. Oslovil mě zákazn... více »

Banner

KPI ve facility managementu

Pohledy klienta a poskytovatele

KPI ve facility managementu
Key performance indicators (KPI) neboli klíčové ukazatele výkonnosti jsou v oblasti facility managementu stále aktuálním tématem. Na rozdíl od předchozích let již není zapotřebí větší osvěta a vysvětlování, co vlastně KPI znamená. Posunuli jsme se dále, a to k otázce, jak si KPI vykládají klienti a jak poskytovatelé, potažmo co od nasazení KPI očekávají.
Z pohledu facility managementu měří KPI výkon a kvalitu FM služby (ať je outsourcovaná, nebo insourcovaná) na jejím výstupu. Jednoduše řečeno vymezuje, co od dané FM služby určitě nechceme. Například při splnění služby úklid nesmí být pavučina v rohu mí... více »

ERP systémy ve stavebnictví

ERP systémy ve stavebnictví
Pohled stavebních firem na používání informačních systémů se za posledních deset let zásadně změnil. Rozšířil se od zajištění základní funkce související více méně s ekonomickou agendou také k informační stránce – mluvíme přece o informačních systémech. Dodavatelé ERP systémů na českém trhu tedy rozšířili nabídku o moduly související právě se shromažďováním „neúčetních“ dat a jejich prezentací směrem k pracovníkům v provozu.
Zakázky a obchodní příležitosti Přechod od zakázky k obchodnímu případu je klasickým příkladem přerodu ekonomického systému v informační ERP systém. Zakázka je poměrně univerzální ... více »

Banner

Informační systémy ve stavebnictví

Krize mění přístup stavebních firem k IT

Informační systémy ve stavebnictví
Stavebnictví je velice lukrativním, ale i velice rizikovým oborem. Dokud do stavebnictví proudily obrovské finanční prostředky, přinášelo i bez plného využití informačních systémů zajímavé zisky. Tato doba hojnosti stavbařům paradoxně ublížila, protože se většina firem soustředila především na zvyšování obratu a nevěnovala patřičnou pozornost zvyšování efektivity práce a snižování nákladů. Omezení investic vyvolané současnou krizí tlačí ceny stavebních prací dolů a velice tvrdě prověřuje efektivitu práce stavbařů. Nejrychlejší cesta ke zvýšení efektivity práce je plné využití informací.
Stavebnictví je z pohledu informačních systémů velm... více »
akce Stavebnictví: Konference, semináře, školení, ...
(26.6.2017 - 28.6.2017)
akce

Mít, či nemít informační systém ve stavební společnosti?

Mít, či nemít informační systém ve stavební společnosti?
Otázkou mít, či nemít, nebo lépe řečeno potřebujeme, či nepotřebujeme informační systém se v určitém okamžiku zabývá snad každá stavební společnost. Odpověď není zdaleka tak jednoduchá, jak by se mohlo na první pohled zdát. Pokud bychom si stejnou otázku položili například ve vztahu k automobilu, tak bude odpověď pravděpodobně velmi jednoduchá. Je to dáno tím, že jsou si všichni dobře vědomi a jasně chápou, k čemu automobil slouží.
U pojmu informační systém tomu tak zdaleka není. Jednotlivé stavební společnosti jej chápou rozdílně. Není se čemu divit. Oblast informačních systémů prochází velmi bouřlivým a rychlým vývojem a trh informační... více »

Od rozpočtového k informačnímu systému ve stavebnictví

Od rozpočtového k informačnímu systému ve stavebnictví
Přiznejme si, že nástup elektronického zpracování informací z oblasti oceňování stavebních prací probíhal pozvolna a mnohem pomaleji než v jiných technických oborech. Dlouholetá praxe rozpočtářů v sestavování kalkulací staveb spočívala v ručním zpracování dat. To posléze nahradil Excel v mnoha podobách. Jistě si umíme všichni představit, jaký čas je třeba vynaložit např. při porovnávání desítek cenových nabídek z několika takto zpracovaných zdrojů o tisíci položkách různé struktury apod.
První rozpočtové systémy přinesly v posledních desetiletích minulého století podstatné urychlení oceňování stavebních prací. Od té doby postupně dochází... více »

Jeden svět nestačí

aneb Informační systém ve stavebnictví

Jeden svět nestačí
V dnešní době už skutečně neexistuje firma, která by se při své činnosti mohla obejít bez informačního, či alespoň ekonomického systému. A to bez ohledu na oblast podnikání, nebo jak se říká branži. Existují však také firmy, kterým nestačí jeden ERP systém. Kromě něj potřebují ještě speciální software, který by řešil specifické požadavky jejich branže, případně navíc specifika konkrétní firmy. Typickým oborem, který takové požadavky má, je stavebnictví.
Vedle sebe tady vlastně existují dva světy. Svět ekonomický, který je ve stavebních firmách velmi podobný kterékoli jiné společnosti shodné velikosti. Druhý je světem stavařů s množstvím ... více »

Přínosy harmonogramu zakázky

při plánování lidských zdrojů a cash flow

Přínosy harmonogramu zakázky
V inženýrských a zakázkově orientovaných společnostech hraje při zpracování obchodních případů v informačním systému důležitou roli harmonogram zakázek. Jeho vytvoření může být u některých zakázek přímo vyžadováno zákazníkem. Pokud tomu tak není, většinou se harmonogram pro jiné zakázky nezpracovává. Přitom existence celkového plánu za všechny zakázky může být důležitým zdrojem informací pro realizační týmy, plánovače zdrojů, a především pro management společnosti.
V prvotní fázi potenciální zakázky, kdy se společnost rozhoduje, zda je schopna novou zakázku zrealizovat, představuje dostatečný přehled o obsazenosti kapacit a dostupnosti z... více »

RED Online

Řešení na platformě Microsoft Dynamics NAV pro developery

RED Online
Development ve stavebnictví zaznamenal během hospodářské recese významný pokles, ať už hovoříme o stavbách pro komerční využití, nebo pro rezidenční bydlení. Přesto, nebo právě proto mohou nyní developeři využít tento „oddechový čas“ k automatizaci a zefektivnění stávajících procesů a posílit tak svou konkurenceschopnost pro období oživení poptávky po stavebních projektech. Bohužel se k takovému kroku na trhu nenabízí mnoho softwarových řešení a k tomu ještě na různých úrovních zpracování, kvality i funkčního zaměření. Představme si proto zajímavé oborové řešení s velkými ambicemi na platformě Microsoft Dynamics.
... pokračování na ERPforu »

ERP systémy pro projektově orientované podnikání

ERP systémy pro projektově orientované podnikání
Spektrum firem realizujících projekty či poskytujících služby je velmi široké a řadí se sem zejména stavební firmy, architektonické kanceláře, právní a konzultační společnosti, mediální či reklamní agentury, úklidové, personální či bezpečnostní agentury nebo jakékoliv firmy, jejichž podstatná část činnosti je poskytována jejich lidmi přímo u zákazníků. Vhodný informační systém by těmto firmám měl umožňovat sledovat správně ziskovost jejich zakázek, podchytit komplikované smluvní vztahy, správně kalkulovat očekávané výnosy ze zakázek a přesně sledovat finanční, lidské i materiálové náklady a výnosy.
... pokračování na ERPforu »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3
Ceník inzerce portálu SystemOnLine