google plus
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Podnikové portály

Portály patří k oblíbeným technologiím, na kterých staví společnosti svá řešení. Ta jsou vstupní branou...

1. až 5. díl >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Plánování a řízení výroby

APS, MES, Product management, PLM

clanky Plánování a řízení výroby: články

Komplexní řešení předvýrobních etap

PLM – product lifecycle management

V oblasti IT technologií se setkáváme se spoustou termínů a více či méně srozumitelných zkratek a běžný uživatel se v této „změti“ pojmů může velice snadno ztratit. Pojďme si proto jednu z nich více přiblížit a vysvětlit. Jednou z již poměrně známých a zavedených zkratek je PLM znamenající product lifecycle management – volně přeloženo řízení životního cyklu výrobku. Většina podniků zejména v oblasti strojírenského průmyslu se již s touto problematikou setkala, nicméně úroveň informovanosti, co se pod tímto pojmem skrývá a co bychom od implementace takovéhoto řešení mohli všechno očekávat, se velice různí. Taktéž jsou poměrn... více »

Banner

Specifika plastikářské výroby v ERP systémech

Specifika plastikářské výroby v ERP systémech
Plastikářský průmysl v České republice prožívá v posledních letech nebývalý rozvoj a jeho postavení v rámci domácího zpracovatelského průmyslu neustále posiluje. Význam odvětví ještě vzrostl díky těsné vazbě na dynamicky se rozvíjející automobilový a elektrotechnický průmysl. Tempo růstu odvětví výroby plastů u nás roste ročně o více než deset procent. Jeho perspektiva je dále posilována dobrou surovinovou základnou, širokými dodavatelskými vazbami s navazujícími průmyslovými segmenty, dosavadní nízkou spotřebou plastů na obyvatele v porovnání se zeměmi západní Evropy i rostoucí konkurenceschopností domácích výrobců díky přílivu špičkových te... více »

Informační systémy pro štíhlou výrobu

Informační systémy pro štíhlou výrobu
Současný automobilový průmysl je charakterizován trendem k individualizaci, flexibilitě a zkracování dodacích termínů. Zároveň významně roste podíl dodavatelů na tvorbě celkové hodnoty vozu. U dodavatelů v automobilovém průmyslu (a nejen tam) můžeme v posledních letech sledovat intenzivní snahu o zvýšení efektivity a flexibility výroby. Prakticky všechny výrobní firmy mají dnes na trhu srovnatelné podmínky z hlediska vstupujícího materiálu a dostupnosti technologií. Základní podnikové procesy jsou zvládnuty a standardizovány, konkurenceschopné ceny a vysoká kvalita výrobků jsou samozřejmostí. Skutečnou konkurenční výhodou automotive dodavate... více »

Banner

Pokročilé plánování výroby

z pohledu uživatelů

Pokročilé plánování výroby
V dnešní době má většina výrobních firem již nasazený systém ERP nebo MES. Přesto (nebo právě proto) se fenomén APS znovu dostává do popředí zájmu, a to mimo jiné i jako jeden z nástrojů prosazování moderního trendu ve výrobních společnostech – tzv. štíhlé výroby (lean manufacturing).
Přestože se může zdát, že termín APS se u nás začíná ozývat teprve poslední dobou, ve skutečnosti se o tomto fenoménu píše v naší odborné literatuře již nejméně od roku 1996. I tak má Česká Republika údajně zpoždění oproti rozvinutým státům minimálně pět let [1]. A co že je to APS? APS je zkratka z anglického výrazu advanced planning and scheduling.... více »
akce

Výrobní informační systémy v průmyslu

Co přináší informační systémy typu MES

Výrobní informační systémy v průmyslu
Myšlenka využít počítačové systémy k podpoře výrobních činností je již více než třicet let stará. Objevila se už na počátku 80. let minulého století. Nejprve se pro tyto systémy používal název computer integrated manufacturing (CIM), od kterého se, s rostoucí šíří záběru těchto systémů a zahájením prodeje komerčních produktů, přešlo k označení MES (manufacturing execution systems). Tyto výrobní informační systémy, dnes již obecně označované zkratkou MES, představují speciální kategorii informačních systémů určených zejména pro výrobní podniky.
Moderní výrobní technologie dnes pracují na vysokém stupni automatizace a poskytují velmi žádan... více »

IFS Aplikace pomáhají rozvoji společnosti Farmak

IFS Aplikace pomáhají rozvoji společnosti Farmak
Akciová společnost FARMAK používala dlouhou dobu vlastní informační systém, který vypracovali její zaměstnanci a který byl neustále zdokonalován tak, aby odpovídal potřebám společnosti. Byl tvořen samostatnými moduly, které byly připraveny a nastaveny přesně na jednotlivé procesy a poskytovaly výstupy dle daných oblastí nasazení. Velkou nevýhodou však bylo to, že jednotlivé moduly (agendy) pracovaly izolovaně a vzájemně nekomunikovaly. To působilo uživatelům čím dál větší problémy a nasazení nového informačního systému se postupně stalo nezbytným.
Požadavky na nový informační systém Dalším důležitým důvodem pro nový informační systém by... více »

Progresivní přístupy v plánování výroby

Progresivní přístupy v plánování výroby
Včasné dodání je v současnosti klíčovým parametrem, a to i za cenu zvýšených nákladů. Tuto skutečnost ale nebude možné v budoucnosti tolerovat za každou cenu. V případě, že existuje možnost zařazování výrobků do výroby i s použitím alternativních postupů a technologií, se otevírá prostor pro alternativní plánování výroby.
Absence rozhodovacích nástrojů Zvyšování produktivity výroby častokrát vyžaduje hledání a uplatnění nových řešení, která by zabezpečila počáteční, nebo kontinuální pokles výrobních nákladů spojených s procesem výroby a jeho vlastní organizace. Každý výrobce má k dispozici vlastní návrhy na řešení problémů, ale jejich r... více »

Snižujte zásoby!

Materiálový sklad a spolupráce s dodavateli

Snižujte zásoby!
Snižujte zásoby! Tak zní diktát doby. Tlak na neustálé snižování zásob se dostává stále více do popředí zájmu managementu firem, kde skladování a nutnost držení alespoň určitého množství zásob ovlivňuje jejich konkurenceschopnost. Vysoká hladina zásob totiž pro podniky často představuje vysokou finanční zátěž v podobě kapitálu, který se za skladováním tohoto aktuálně „nevyužitého“ materiálu skrývá. V mezních případech se pak logistické náklady mohou vyšplhat až na sedmdesát procent z celkových nákladů na produkt a ve finále tak značně ovlivňují rentabilitu. Proto v mnoha firmách usilovně pracují na reorganizaci logistických a skla... více »

Efektivní řízení zásob náhradních dílů v údržbě

Efektivní řízení zásob náhradních dílů v údržbě
V dnešní době jsou firmy ve všech oborech nuceny lépe a efektivněji využívat svůj majetek a výrobní zařízení a věnovat pozornost optimalizaci svých provozů. Údržba výrobního zařízení (případně aktiv obecně – asset management) tak nabývá stále většího významu. Vrcholoví manažeři úspěšných firem si postupně začínají uvědomovat, že údržba nepředstavuje pro firemní rozpočet pouze nákladové břemeno, ale ve skutečnosti vytváří nezanedbatelnou hodnotu.
Údržba je zcela zásadním procesem především v oborech těžkého průmyslu (energetika, chemický a petrochemický průmysl, hutní průmysl, papírenství apod.), hraje významnou roli ... více »

Kapacitní plánování ve výrobě

Hit posledních let

Kapacitní plánování ve výrobě
Chceme-li si odpovědět na otázku, co je to kapacitní plánování ve výrobě, musíme se blíže podívat na proces výroby jako celek. Ještě před krátkým časem byl termín „teorie omezení“, který se v kapacitním plánování používá, v podstatě neznámý. Do obecného povědomí jej uvedl až Eliyahu M. Goldratt.
Tato metoda se používá pro správné určení času nutného pro výrobu určité součástky, a tedy optimálního průtoku materiálu a polotovarů dílnou a výrobou až k dohotovení finálního výrobku. Kapacitní pohled na celý proces výroby znamená, že se zvažuje kapacita konkrétního pracoviště, které může tvořit jak určitý jednoúčelový stroj, tak například i ob... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
Soutěž - IP kamera, zasuvky Trust
Novinky ze světa CAD/CAM
Technikaatrh.cz
Kalendář akcí
Časopis IT Systems
IT Systems 4/
IT Systems 3/
IT Systems 1-2/
IT Systems 12/
Edice IT Systems Special
příloha #1 4/
příloha #1 3/
příloha #1 1-2/
příloha #1 11/
Ceník inzerce portálu SystemOnLine