google plus
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
CeBIT 2017 - vstupenky
 
Tematické seriály

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Podnikové portály

Portály patří k oblíbeným technologiím, na kterých staví společnosti svá řešení. Ta jsou vstupní branou...

1. až 5. díl >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Plánování a řízení výroby

APS, MES, Product management, PLM

clanky Plánování a řízení výroby: články

Výrobní informační systémy v průmyslu

Co přináší informační systémy typu MES

Výrobní informační systémy v průmyslu
Myšlenka využít počítačové systémy k podpoře výrobních činností je již více než třicet let stará. Objevila se už na počátku 80. let minulého století. Nejprve se pro tyto systémy používal název computer integrated manufacturing (CIM), od kterého se, s rostoucí šíří záběru těchto systémů a zahájením prodeje komerčních produktů, přešlo k označení MES (manufacturing execution systems). Tyto výrobní informační systémy, dnes již obecně označované zkratkou MES, představují speciální kategorii informačních systémů určených zejména pro výrobní podniky.
Moderní výrobní technologie dnes pracují na vysokém stupni automatizace a poskytují velmi žádan... více »

IFS Aplikace pomáhají rozvoji společnosti Farmak

IFS Aplikace pomáhají rozvoji společnosti Farmak
Akciová společnost FARMAK používala dlouhou dobu vlastní informační systém, který vypracovali její zaměstnanci a který byl neustále zdokonalován tak, aby odpovídal potřebám společnosti. Byl tvořen samostatnými moduly, které byly připraveny a nastaveny přesně na jednotlivé procesy a poskytovaly výstupy dle daných oblastí nasazení. Velkou nevýhodou však bylo to, že jednotlivé moduly (agendy) pracovaly izolovaně a vzájemně nekomunikovaly. To působilo uživatelům čím dál větší problémy a nasazení nového informačního systému se postupně stalo nezbytným.
Požadavky na nový informační systém Dalším důležitým důvodem pro nový informační systém by... více »

Progresivní přístupy v plánování výroby

Progresivní přístupy v plánování výroby
Včasné dodání je v současnosti klíčovým parametrem, a to i za cenu zvýšených nákladů. Tuto skutečnost ale nebude možné v budoucnosti tolerovat za každou cenu. V případě, že existuje možnost zařazování výrobků do výroby i s použitím alternativních postupů a technologií, se otevírá prostor pro alternativní plánování výroby.
Absence rozhodovacích nástrojů Zvyšování produktivity výroby častokrát vyžaduje hledání a uplatnění nových řešení, která by zabezpečila počáteční, nebo kontinuální pokles výrobních nákladů spojených s procesem výroby a jeho vlastní organizace. Každý výrobce má k dispozici vlastní návrhy na řešení problémů, ale jejich r... více »

Snižujte zásoby!

Materiálový sklad a spolupráce s dodavateli

Snižujte zásoby!
Snižujte zásoby! Tak zní diktát doby. Tlak na neustálé snižování zásob se dostává stále více do popředí zájmu managementu firem, kde skladování a nutnost držení alespoň určitého množství zásob ovlivňuje jejich konkurenceschopnost. Vysoká hladina zásob totiž pro podniky často představuje vysokou finanční zátěž v podobě kapitálu, který se za skladováním tohoto aktuálně „nevyužitého“ materiálu skrývá. V mezních případech se pak logistické náklady mohou vyšplhat až na sedmdesát procent z celkových nákladů na produkt a ve finále tak značně ovlivňují rentabilitu. Proto v mnoha firmách usilovně pracují na reorganizaci logistických a skla... více »
akce

Efektivní řízení zásob náhradních dílů v údržbě

Efektivní řízení zásob náhradních dílů v údržbě
V dnešní době jsou firmy ve všech oborech nuceny lépe a efektivněji využívat svůj majetek a výrobní zařízení a věnovat pozornost optimalizaci svých provozů. Údržba výrobního zařízení (případně aktiv obecně – asset management) tak nabývá stále většího významu. Vrcholoví manažeři úspěšných firem si postupně začínají uvědomovat, že údržba nepředstavuje pro firemní rozpočet pouze nákladové břemeno, ale ve skutečnosti vytváří nezanedbatelnou hodnotu.
Údržba je zcela zásadním procesem především v oborech těžkého průmyslu (energetika, chemický a petrochemický průmysl, hutní průmysl, papírenství apod.), hraje významnou roli ... více »

Kapacitní plánování ve výrobě

Hit posledních let

Kapacitní plánování ve výrobě
Chceme-li si odpovědět na otázku, co je to kapacitní plánování ve výrobě, musíme se blíže podívat na proces výroby jako celek. Ještě před krátkým časem byl termín „teorie omezení“, který se v kapacitním plánování používá, v podstatě neznámý. Do obecného povědomí jej uvedl až Eliyahu M. Goldratt.
Tato metoda se používá pro správné určení času nutného pro výrobu určité součástky, a tedy optimálního průtoku materiálu a polotovarů dílnou a výrobou až k dohotovení finálního výrobku. Kapacitní pohled na celý proces výroby znamená, že se zvažuje kapacita konkrétního pracoviště, které může tvořit jak určitý jednoúčelový stroj, tak například i ob... více »

Systém operativního řízení výroby

COMES v potravinářství

Systém operativního řízení výroby
Tento článek se zabývá úspěšnou aplikací systému COMES pro řízení výrobní linky na výrobu čokoládových tyčinek Nuts. Aplikace byla realizována v rámci projektu komplexní modernizace výrobní linky, jehož součástí byla kromě opravy strojní části také nová elektroinstalace včetně pohonů a plná automatizace s nasazením řídicího systému Siemens, ovládání linky a recepturové řízení výroby systémem COMES.
Informační systém COMES Výrobní informační systém COMES pomáhá optimalizaci řízení výroby v řadě podniků. Jeho funkčnosti představují pro uživatele ucelenou množinu nejčastěji požadovaných funkcí, především: operativní plánování (týdenní/... více »

FourthShiftEdition PPS – ERP systém pro malé a střední výrobní firmy

ERP systém na platformě SAP Business One

Malé a střední podniky, za které se obvykle označují firmy s nejvýše 250 zaměstnanci, tvoří páteř vyspělých ekonomik. Jejich výhodou oproti velkým společnostem je možnost rychleji reagovat na požadavky trhu, nevýhodou je naopak větší zranitelnost. S rostoucí konkurencí malé a střední podniky, které neudrží konkurenční výhodu, obvykle zanikají. Aby firmy uspěly v konkurenčním prostředí, potřebují cenově dostupný a přitom výkonný informační systém poskytující přesné a kontrolní mechanismy, na základě kterých je každé firmě umožněno jednoduše přijímat potřebná rozhodnutí v reálném čase. Namísto oddělených finančních, skladových a prodejních apli... více »

CAD software musí přinášet obchodní hodnotu

Výrobní podniky se v současnosti ocitají pod stále větším tlakem. Zákazníci obecně požadují vysokou kvalitu za nižší cenu a silná konkurence na trhu nutí výrobce se tomuto diktátu podřídit. Dalším klíčovým faktorem úspěchu bývá rychlost, tj. schopnost dodat produkt v dané ceně a kvalitě co nejrychleji. S tím, jak se krátí cyklus uvedení produktu na trh, zvyšuje se klíčový význam nástrojů pro návrh výrobku. Procesy související s návrhem výrobků mají stále větší vliv na obchodní úspěch či neúspěch každé výrobní společnosti.
S určitou nadsázkou se dá říci, že dnem, kdy CAD software získal tak trochu nechtěně, ale zato definitivně image obch... více »

Současné možnosti IT systémů pro řízení výroby v oblasti plánování

V poslední době roste zájem o systémy pro řízení výroby s podporou plánování. Požadavky na funkce, které by měly systémy pro řízení výroby poskytovat, jsou velmi různorodé především v závislosti na charakteru výroby a požadovaném stupni přesnosti jejího plánování či sledování a v neposlední řadě i na schopnosti vyrovnat se s různými zvláštnostmidanými povahou popisovaných materiálů, výrobků a technologií.
Základem pro automatizaci plánování a sledování výroby je technická příprava výroby (TPV), která je založena na hierarchických kusovnících, ve kterých se pomocí vazeb jednoznačně popíše, z jakých materiálů nebo polotovarů a v jakém množ... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22
Novinky ze světa CAD/CAM
Technikaatrh.cz
Kalendář akcí
Časopis IT Systems
IT Systems 1-2/
IT Systems 12/
IT Systems 11/
IT Systems 10/
Edice IT Systems Special
příloha #1 1-2/
příloha #1 11/
příloha #1 10/
příloha #1 9/
Ceník inzerce portálu SystemOnLine