facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
IT SYSTEMS 11/2018 , IT Security , Veřejný sektor a zdravotnictví

Elektronické občanské průkazy

čtyři měsíce po účinnosti zákona

Petr Kuchař


11-eobcankyOd 1. července 2018 jsou všechny občanské průkazy v ČR opatřeny kontaktním elektronickým čipem, který kromě zachování původní funkce úložiště elektronických podpisů umožňuje nově i prokazování totožnosti při elektronických transakcích s veřejnou správou.


Statistiky vydávání elektronických občanských průkazů za červenec–říjen 2018 ukazují, že o nový OP požádalo celkem 519 202 občanů, což odpovídá očekávané výrobě 1,5 miliónu občanských průkazů ročně. Z uvedeného počtu již bylo 491 883 průkazů předáno těm, kteří se pro nový průkaz na úřad dostavili. Při vyzvednutí průkazu je možné na bázi dobrovolnosti zadat příslušné bezpečnostní kódy IOK a DOK, čímž si občan aktivuje zmíněnou funkci vzdálené elektronické identifikace. To z uvedeného počtu udělalo za dané období 75 532 občanů, což představuje přibližně 15 %. Ministerstvo vnitra je s uvedenými hodnotami spokojeno, neboť představuje několikanásobně větší podíl identifikace elektronickým dokladem, než je tomu v okolních státech, kde využití elektronické identifikace zůstává pouze v jednotkách procent. Z uvedeného je možné dovozovat, že čeští občané pravděpodobně očekávají v blízké budoucnosti výraznou elektronizaci procesů ve veřejné správě a chtějí být na to připraveni.

Výhoda oproti průkazům používaným do poloviny roku 2018 spočívá v tom, že mít OP s čipem již neznamená zaplatit poplatek 500 Kč, a zejména pak v tom, že průkaz je tzv. kvalifikovaným prostředkem el. identifikace. To v praxi znamená, že všechny systémy státu, které již dovolují vzdálené přihlášení, mu musí důvěřovat, protože tyto průkazy představují tzv. nejvyšší úroveň záruky ověření podle příslušného nařízení EU eIDAS. Uvedené nařízení upravuje jednotně pravidla elektronické identifikace na území celé Evropské unie.

 

eobcanky-02

 

Jak elektronická identifikace vlastně funguje?

Informační systémy veřejné správy a jejich portálová řešení v podobě webových stránek typicky potřebují znát totožnost svých uživatelů, a to garantovaně, aby nemohlo dojít k záměně osoby, která činí podání vůči státní instituci. Přihlášení přes internet je tedy konstruováno tak, aby mělo stejnou váhu jako prokázání totožnosti při fyzickém předložení OP na úřadě. Žadateli však přináší výhodu učinit podání v jakémkoli čase a také z jakéhokoliv místa, kde má internetové spojení, tedy například z pohodlí domova. Občan si tedy vybere příslušnou instituci a její službu a na jejím webu stiskne tlačítko přihlásit. Dále je vyzván ke vložení svého průkazu do kontaktní čtečky, kterou si musí opatřit. Čtečka kontaktního průkazu naštěstí nepředstavuje při ceně několika stovek korun výraznou zátěž vzhledem k tomu, kolik ušetří například cestovních nákladů při jedné jediné cestě na úřad do okresního města. Dále je třeba zadat již zmíněný IOK, což je obdoba PIN kódu známého z používání mobilního telefonu, a pokud je vše v pořádku, po několika sekundách je již žadatel přihlášen svým jménem a může začít konzumovat příslušnou službu.

Jaké služby jsou aktuálně k dispozici a jak je občan najde?

Držitelé nových průkazů se mohou přihlásit ke svému účtu na Portálu občana, který byl vybudován se záměrem doručit jednotné rozhraní občana s veřejnou správou. Kromě několika funkcí, které zobrazují data uživatele z různých agend, například stav bodového konta řidiče, je možné formou dlaždic využít přesměrování na další portály státu, například aplikace eRecept, díky které si vyzvednete své léky v lékárně. Nebo je dostupný portál České správy sociálního zabezpečení s informacemi o nemocenských dávkách daného občana, případně je možné si nechat zkušebně spočítat důchod. K dispozici jsou rovněž výpisy typu výpis z rejstříku trestů atd. K využití výpisů je výhodou mít zřízenu Datovou schránky fyzické osoby, protože bez ní je třeba požadovaný výpis doručit v listinné podobě, tzn. vyzvednout si jej na poště, což není nijak operativní a výhodná cesta. Do dvou let budou muset všechny úřady, poskytující nějaké online služby, dovolit ve svých řešeních přihlášení občanským průkazem s aktivovanou identifikační funkcí.

 

eobcanky-03

 

Aktivace elektronických funkcí

Jak již bylo zmíněno, občanský průkaz je z výroby v neaktivovaném stavu a nikdo nesmí být nucen k používání služeb eGovernmentu. Využití těchto nástrojů ale představuje významnou výhodu oproti klasickému způsobu úřadování, a proto se nepochybně prosadí. Rychlost a podíl těch, kteří se k tomu rozhodnou, významně ovlivní počet a komfort již zelektronizovaných služeb, a proto se na tuto oblast Ministerstvo vnitra ČR, jako koordinátor služeb eGovernmentu, chce do budoucna zaměřit. Pravděpodobné je také připojování dalších subjektů, jako například nemocnic, které poskytnou spolehlivě rozeznanému uživateli jeho zdravotní dokumentaci, nebo portálů municipalit, kde bude možné vyřídit platbu za odpadky, přihlášení pejska či např. vyřízení dočasného záboru veřejného prostranství. A protože příklady táhnou, je možné si elektronickou identifikaci aktivovat na úřadě i později, až občané uvidí množství zřízených elektronických služeb a uvidí zkušenosti svých kolegů, dětí či vnoučat. Pro aktivaci si připravte dva kódy (IOK a DOK), které zadáte do příslušného terminálu na úřadě, oba v délce 4 až 10 číslic.

Pokud se týká čteček kontaktního elektronického OP, je možné je pořídit téměř v každém obchodě s výpočetní technikou za cenu od 200 Kč. Žádejte tedy čtečku zaručující soulad s normou ISO 7816, CCID (Chip Card Interface Device) a podporující komunikační standard PC/SC. Kromě nejlevnějších čteček s připojením přes USB port existují i dražší verze, které disponují například vlastní klávesnicí a je možné je bez obav použít i na počítači, který nemáte zcela pod kontrolou. A existují také čtečky, které propojí na bázi technologie Bluetooth váš občanský průkaz s vaším mobilním telefonem, ze kterého se pak stane jakýsi symbolický klíč k elektronickým službám veřejné správy.

Co chystá veřejná správa do budoucna?

K již uvedeným službám velmi brzy přibude na portálu občana zobrazení „moje vozidla“, dále „moje nemovitosti“ a také „moje živnosti“, kde bude možné zkontrolovat informace v příslušných agendách. Kromě toho se k Portálu občana připojí také agenda řidičských průkazů, která zobrazí nejen počet bodů v bodovém kontu řidiče, ale také jeho historii, tedy vaše přestupky a také, po stanoveném čase, odmazání příslušných trestných bodů.

Aby komunikace vašeho počítače s občanským průkazem a čtečkou byla bezproblémová, je třeba mít nainstalovaný ještě obslužný software, tzv. Middleware, který je k dispozici zdarma, existuje pro všechny hromadně používané operační systémy a stahuje se ze stránek info.eidentita.cz/download/. Stejně tak veškeré informace k elektronickým funkcím občanského průkazu jsou k dispozici na webu info.eidentita.cz/eOP.

Petr Kuchař
Autor článku je od roku 2014 ředitelem odboru Hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra ČR, do jehož působnosti patří zejména koordinace poskytovaných služeb veřejné správy jednotlivých resortů a také propagace tzv. sdílených služeb státu.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Konference VMware představí technologie z oblasti zabezpečení

Security Experience DayNa online semináři VMware Security Experience Day v úterý 15. 6. představí experti novinky z IT bezpečnosti.