facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT pro veřejný sektor a zdravotnictví , IT právo , Veřejný sektor a zdravotnictví

Co přináší „DEPO“ jako zákonný balíček podporující elektronizaci veřejné správy?

JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., LLM


V červenci tohoto roku byl Parlamentem ČR schválen a Prezidentem podepsán nový zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, a který je známý pod zkratkou „DEPO“. DEPO obsahuje rozsáhlý balíček změn, kterým se mění přes 160 právních předpisů a jeho úkolem je prohloubit elektronizaci veřejné správy v České republice. Pojďme se podívat na některé změny, které by DEPO mělo do českého právního řádu zavést.


Komunikace datovými schránkami s veřejnou správou

Jako jednu z hlavních změn DEPO přinese automatické zřízení datových schránek u všech právnických osob a podnikatelských subjektů, kteří ještě datovou schránkou nedisponují. K této změně dojde od roku 2023. Od této doby bude docházet také k automatickému zřizování datových schránek fyzickým osobám, a to poté, co daná osoba poprvé použije určitý prostředek pro elektronickou identifikaci, např. přihlásí se do Portálu občana. Podle důvodové zprávy k DEPO by měl tento krok razantně posílit elektronizaci veřejné zprávy a elektronickou komunikaci občanů se státem.

Postup by v tomto směru měl být vcelku prostý – jakmile stát zjistí, že určitá fyzická osoba, která nebude mít zřízenou datovou schránku ze zákona (kdy okruh těchto osob DEPO ještě dále rozšiřuje), disponuje některým z prostředků elektronické identifikace a je tak schopna se státem komunikovat elektronicky, automaticky od státu dostane přidělenou datovou schránku a bude povinna od tohoto momentu se státem komunikovat jejím prostřednictvím. Jedná se jednoznačně o potřebný a pozitivní posun kupředu, jelikož elektronizace veřejné správy byla v České republice ve srovnání s jinými zeměmi Evropské unie značně pozadu. Je určitě na místě začít občany tlačit do elektronického vyřizování veřejnoprávních záležitostí a do využívání prostředků elektronické komunikace se státní správou. Od relativně nedáveného zavedení tzv. bankovní identity by tento krok měl dále posílit možnosti digitální komunikace se státní správou a ušetřit tím nejen mnoho drahocenného času občanům, ale i ulevit veřejným financím.

Další důležité legislativní změny v rámci balíčku DEPO

Další novinkou, kterou by měl balíček DEPO v příštích několika letech přinést, je zrušení povinnosti řidičům motorových vozidel mít u sebe vždy řidičský průkaz nebo osvědčení o registraci vozidla. Na základě změn zaváděných v rámci DEPO by si totiž policisté měli být do budoucna schopni potřebné informace dálkově zjistit v centrálním registru řidičů nebo v registru silničních vozidel. Tato novinka by měla začít platit od roku 2025. Pokud vznikne například v průběhu silniční kontroly nebo v důsledku spáchaného přestupku důvod pro zadržení řidičského průkazu, který u sebe řidič mít nebude, bude v takovém případě muset řidič svůj řidičský průkaz v zákonné lhůtě odevzdat na obecní úřad s rozšířenou působností.

Legislativní balíček DEPO by do budoucna měl rovněž přispět k intenzivnějšímu využívání tzv. cloud computingu, tedy internetových úložišť dat umístěných na vzdálených serverech, ze strany orgánů veřejní správy. Toto by mělo zajistit větší úspory s ohledem na provoz informačních systémů veřejné správy, kdy data by do budoucna nemusela být ukládána na privátních serverech spravovaných veřejnou správou, jejichž kapacita je omezená a údržba i případné navyšování kapacity značně nákladné. Podmínkou pro využívání cloud computingu samozřejmě bude splňování potřebných bezpečnostních kritérií a pravidel pro orgány veřejné správy. Bezpečnost je totiž v případě cloud computingu jedna z jeho slabších stránek, zejména pokud jde o citlivá data vedená o občanech státu příslušnými orgány veřejné správy. Potenciálním řešením tohoto problému by však mohlo být zavedení tzv. hybridního cloudu, kdy nejcitlivější data by byla orgány veřejné správy ukládána na vlastních soukromých serverech a ostatní data by byla ukládána v cloudu. Další novinkou DEPO by mělo být zakomponování Agrární komory ČR do soustavy CezchPOINTů, čímž by mělo dojít k rozšíření stávající sítě těchto kontaktních míst veřejné správy. Podání, ověřené výstupy (jako např. ověřené výpisy z obchodního rejstříku, katastru nemovitostí atp.), ověřování podpisů a další úkony, které CezchPOINTy v dnešní době nabízí a vykonávají, by v budoucnu mělo být možné vyřídit i v okresních sídlech Agrární komory ČR.

Údaje potřebné k výkonu působnosti orgánů veřejné moci jsou kromě systémů spisové služby a listinných databází vedeny celkem ve čtyřech základních registrech (základní registr obyvatel, registr osob, základní registr územní identifikace a tzv. základní registr práv a povinností) a přibližně ve 4 300 agendových informačních systémech. DEPO by nově mělo nastavit pravidla a umožnit sdílení informací a dat zejména mezi základními registry navzájem, základními registry a agendovými informačními systémy, jakož i agendovými informačními systémy navzájem, což by mělo výrazně zefektivnit interní předávání důležitých informací a údajů z těchto databází mezi orgány veřejné správy.

Závěr

Legislativní balíček DEPO představuje jednoznačně krok správným směrem. Vstříc digitalizaci veřejné správy v České republice, která je nutně potřebná a může přinést státu i občanům řadu výhod i úspor, a to nejen finančních, ale i časových – zejména při vyřizování veřejnoprávní agendy běžnými občany. Komunikovat se státem by tak nově občané mohli kdykoliv jim to bude vyhovovat (nejen tedy v úředních hodinách příslušného úřadu), a to zejména prostřednictvím datových schránek, Portálu občana, CzechPOINTů či bankovní identity, přičemž legislativní balíček DEPO má za cíl připravit vhodné právní prostředí právě pro efektivní využívání těchto elektronických nástrojů do budoucna.

JUDr. Jiří Matzer, Ph.D., LLM. JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., LLM.
Autor článku je zakladatelem advokátní kanceláře MATZNER et al.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Quo vadis, e-commerce?

IT Systems 4/2023V aktuálním vydání IT Systems se věnujeme především oblasti e-commerce, která v minulém roce zažila doposud nepoznanou situaci. Česká e-commerce totiž po 20 letech růstu náhle klesla, což v mnohých vyvolalo paniku a dupnutí na brzdu technologického rozvoje. Jenže náročnost a vybíravost zákazníků nezmizela s tím, že se do hry vrátil kamenný retail a vzal si zpět část podílu na trhu.