facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
K2 atmitec
Analýzy - 5. 1. 2021 - Ing. Lukáš Grásgruber

Kvalitní digitální nástroje budou pro obchodníky klíčové i v roce 2021

Kvalitní digitální nástroje budou pro obchodníky klíčové i v roce 2021

Jaké výzvy čekají obchodníky v roce 2021? Zatímco dříve obcházeli klienty a byli s nimi v intenzivním kontaktu, nyní se jejich práce změnila od základu. Série lockdownů měly a budou mít dopad na způsob práce, podobu kanceláří, využívání moderních technologií...  více

 
  

- Inzerce -

eDoCat a desítky tisíc dokumentů společnosti Globus denně

GlobusMa­lo­ob­chod­ní ře­tě­zec Glo­bus se spe­ci­a­li­zu­je na pro­voz hy­per­mar­ke­tů, kde jed­ním z klí­čo­vých před­po­kla­dů k ús­pě­chu je ma­xi­mál­ní spo­ko­je­nost zá­kaz­ní­ků. Na­pl­nit ten­to cíl mi­mo ji­né­ho umož­ňu­je efek­tiv­ní zpra­co­vá­ní do­ku­men­tů. Ta­ké z to­ho dů­vo­du při­s­tou­pi­lo čes­ké za­s­tou­pe­ní spo­leč­nos­ti k im­ple­men­ta­ci no­vé­ho DMS ře­še­ní – sys­té­mu eDoCat.

Využití internetu věcí ve veřejných budovách pro úspory i ochranu zdraví

Využití internetu věcí ve veřejných budovách pro úspory i ochranu zdraví

Technologie na principu Internetu věcí (IoT) mohou pomoci i ve veřejných budovách, jako jsou úřady, školy a školky, muzea a další. Mezi časté scénáře použití v tomto případě patří úspory energií a zajištění zdravějšího prostředí. Udržení správného klimatu...  více

 
Komunikace a sítě - 5. 1. 2021 - Ing. Lukáš Grásgruber

Nová příležitost pro kyberzločince – koronavirové vakcíny

Nová příležitost pro kyberzločince – koronavirové vakcíny

Společnost Check Point zveřejnila zprávu, ve které varuje před novou vlnou kybernetických útoků a podvodů spojenou s koronavirovými vakcínami. Check Point například objevil prodejce, který na dark netu nabízí schválenou vakcínu Pfizer za pouhých 250 dolarů....  více

 
  

- Inzerce -

Nejlepší doporučení

eWay CRMKdyž IT fir­ma po­u­ží­vá pro­dukt ji­né IT fir­my, mu­sí z to­ho být win win si­tu­a­ce. Ji­nak do­da­va­te­li hro­zí pro­fe­si­o­nál­ní zos­tu­ze­ní. Ad­vent s. r. o. při­pra­vu­je a vy­ví­jí do­cház­ko­vé a stra­vo­va­cí sys­té­my již 25 let. Je­jich klí­čo­vý pro­dukt se stal jed­ním z nej­roz­ší­ře­něj­ších ře­še­ní na čes­kém tr­hu. U zro­du fir­my stá­li 3 li­dé, dnes tým čí­tá 20 vý­vo­já­řů a ob­chod­ní­ků. CRM sys­tém byl pro ně ne­vy­hnu­tel­nos­tí a od ro­ku 2013 až 16 za­měst­nan­ců den­ně pra­cu­je s ry­ze čes­kým pro­duk­tem eWay-CRM, kte­rý je in­teg­ro­ván s Out­lookem.

Bankovní pobočky jako poradenská centra

Koronavirus urychlil ústup hotovosti i digitalizaci

Bankovní pobočky jako poradenská centra

Letošní koronavirová pandemie doprovázená řadou vládních omezení proměnila mnoho oborů podnikání a výjimkou přirozeně není ani bankovnictví, které prošlo transformací primárně ve třech rovinách. Těmi jsou tempo digitalizace služeb, přístup k bankovním...  více

 

I na českých e-shopech se zákazníky stále častěji komunikuje umělá inteligence

I na českých e-shopech se zákazníky stále častěji komunikuje umělá inteligence

Letošní pandemie koronaviru ovlivnila a urychlila změny v mnoha sférách. Jednou z nich je i nákupní chování, kde nebývalý zájem zaznamenali především majitelé e-shopů. S rostoucími prodeji ovšem výrazně vzrostla také míra interakce zákazníků s...  více

 
  

- Inzerce -

Průvodce software defined storage

AlefV dnešní době hledá stále více organizací způsob, jak získat volnost v nákupu hardwaru pro podnikové úložiště. Slibují si, že se při použití Software Defined Storage zbaví takzvaného vendor lock in a současně získají finančních úsporu, protože SDS vytváří z běžných komoditních serverů připojených k Ethernet síti úložiště s plnohodnotným data managementem. Snížení nákladů také bývá jeden z častých důvodů, proč sáhnout po SDS řešení.

DMS/ECM - Správa dokumentů, Podnikové aplikace a služby - 29. 12. 2020 - Ing. Petr Polanský

Jak úspěšně zvládnout zavedení digitalizace a workflow

Jak úspěšně zvládnout zavedení digitalizace a workflow

V našem technickém světě si pod pojmem digitalizace a workflow představíme ztvárnění určitého byznysového procesu. V rámci DMS/ECM systémů workflow přináší přehled a kontrolu nad procesy, organizovanou práci a řízený oběh dokumentů. Je to klíčová vlastnost...  více

 

Analýza dat a umělá inteligence v průmyslu

Analýza dat a umělá inteligence v průmyslu

V současné době se může zdát, že pokročilé využití dat a umělé inteligence jsou pouhé teoretické diskuze a často jde pouze o marketingové aplikace. V mnoha případech ale větší bariéru představuje zejména dostupnost vhodných dat a jejich příprava pro...  více

 
  

- Inzerce -

Jak zastavit ransomware? Správnou ochranou koncových bodů

SophosPolovina IT manažerů uvádí, že byli v loňském roce napadeni ransomwarem. Ve třech případech ze čtyř se přitom útočníkům podařilo zašifrovat data. Průměrné globální náklady na nápravu těchto škod přesáhly 16 milionů korun, vyplývá z průzkumu společnosti Sophos mezi 5000 IT manažery ve 26 zemích. Jak nejlépe chránit koncové body před ransomwarem?

Bankovní identita pro důvěryhodný digitální svět

Bankovní identita pro důvěryhodný digitální svět

1. 1. 2021 vstupují v účinnost legislativní změny, které bankám, státu i soukromoprávním subjektům otevírají možnost využívání bankovní identity jako bezpečného autentizačního nástroje pro ověření klienta v online prostředí. Přibližujeme se tak severským...  více

 

Středočeši testují policejní stanice bez policistů

Středočeši testují policejní stanice bez policistů

Středočeská policie zkouší novou bezkontaktní alternativu komunikace občana s policií. Primárním přínosem je posílení policejní služby v ulicích měst a obcí a zvýšení dostupnosti policejní služby pro občany. Cílem je ale také efektivní digitalizace služeb...  více

 

Decentralizace výroby pomůže nejen v krizových situacích

Decentralizace výroby pomůže nejen v krizových situacích

Uplynulé měsíce nám jasně ukázaly nevýhody centralizace výroby a slabiny v soběstačnosti celých regionů, jako je třeba Evropská unie.

 více
 

Kdy budeme moci nakupovat úsměvem?

Využití biometrických technologií ve finančních službách

Kdy budeme moci nakupovat úsměvem?

Podle analýzy společnosti Accenture používá na 40 % českých finančních institucí nejrůznější biometrická data. Nejvíce, a to 33 % umožňuje používat biometrické digitální podpisy. Pouze 7 % pak nabízí funkce rozpoznávání obličeje a 13 %...  více

 

Digitální komunikace s úřady se musí stát standardem

Digitální komunikace s úřady se musí stát standardem

Koronavirová krize a s ní spojená opatření odhalila bezpočet praktických problémů, s nimiž se potýká digitalizace služeb státu. Názorová platforma Rozumné právo proto vyzývá vládu, aby urychlila digitalizaci služeb veřejné správy a zavedla co nejširší...  více

 
Analýzy - 21. 12. 2020 - Ing. Lukáš Grásgruber

Podle Gartneru budeme stále více nakupovat prostřednictvím aut

Podle Gartneru budeme stále více nakupovat prostřednictvím aut

Moderní automobily jsou zařízení připojená do Internetu, a proto je přirozeným trendem, že stále více zboží a služeb budeme nakupovat jejich prostřednictvím. Agentura Gartner se uvedený trend pokusila vyčíslit a dospěla k předpovědi, že objednávky a transakce...  více

 
Hardware - 21. 12. 2020 - Ing. Lukáš Grásgruber

Díky novému ovladači lze používat dotykové monitory ViewSonic TD na macOS

Díky novému ovladači lze používat dotykové monitory ViewSonic TD na macOS

Společnost ViewSonic vydala nový ovladač vTouch pro dotykový monitor řady ViewSonic TD, který umožňuje uživatelům systému macOS plně využívat ovládání dotyky a gesty. Ovladač podporuje vícedotykové ovládání v systému macOS a většina funkcí je stejná jako...  více

 
Další strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Ceník inzerce portálu SystemOnLine