facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT pro veřejný sektor a zdravotnictví , Veřejný sektor a zdravotnictví

Digitalizace zdravotnictví je nutnost, vyžaduje však rozvahu a trpělivost

Lukáš Krčil


Digitalizace je již několik let v mno­ha odvětvích jedním z nejsklo­ňo­va­něj­ších slov, převážně mluví-li se o rozvoji a inovacích. Nejčastěji se s ní setkáváme v logistických či jiných průmyslových firmách, po­stup­ně se však začíná využívat také ve státní sféře a co je důležité – stále silnější roli zastává i ve zdravotnictví. Nejde přitom pouze o e-recepty nebo snahu ulevit lékařům přetíženým množstvím administrativy, dnes už totiž můžeme mluvit i o existující a fungující digitalizaci samotné lékařské péče. Samozřejmě jde o postupný a velmi opatrný proces, již nyní však vidíme, že například v oblasti duševního zdraví jde o jeden ze způsobů, jak úspěšně zajistit kvalitní péči co nejvíce lidem.


Digitalizace přináší do zdravotnictví mimo jiné jednu zásadní věc, které je v ní dlouhodobě nedostatek - čas. Technologie, ať už mluvíme o specificky koncipovaných aplikacích nebo třeba online rezervačních systémech, totiž napomáhají ke včasnému podchycení problémů a následně i k jejich snazšímu řešení. Při dnešním stavu zdravotnictví, které bojuje s akutním nedostatkem kapacit, je jakýkoliv nástroj umožňující lidem sjednat si termín vyšetření přímo v mobilu nebo získat elektronický recept bez nutnosti několikahodinového čekání v ordinaci lékaře, cenným pomocníkem.

Digitalizace jako nástroj pro včasnou a efektivnější péči

Úspora času, kterou digitalizace přináší, umožňuje poskytovat celkově kvalitnější a zároveň dlouhodobější péči, ve které je navíc dostatek prostoru i pro prevenci – lidé tak často nevyhledávají pomoc až ve chvíli, kdy se nachází v kritickém stavu, ale naopak si svůj zdravotní stav hlídají na pravidelné bázi. Efekt digitalizace je přitom nedocenitelný napříč velkými i malými městy, umožňuje totiž snadný kontakt s odborníkem, o kterém by lidé běžně s ohledem na vzdálenost ani nepřemýšleli.

V očích samotných lékařů je pak úkolem digitalizace primárně zautomatizovat řadu repetitivních úkolů a umožnit jim věnovat se ve větší míře činnostem, ve kterých mohou maximálně uplatnit své odborné znalosti a zkušenosti. Systém, ve kterém lékař stráví administrativou stejně času jako vyšetřením, je dlouhodobě extrémní zátěží jak pro odborníky, tak pro pacienta, na jehož péči jednoduše nezbývá dostatek času.

Online psychoterapie potvrzuje, že technologie ve zdravotnictví mají své místo

Digitalizace však nutně znamená i určitou změnu v dlouhodobém přístupu, což s sebou přirozeně nese i řadu obav. Ze studií posledních let vyplývá, že těmi nejčastějšími je cena použitých technologií, výběr těch správných nástrojů či množství byrokracie, se kterým se celé zdravotnictví potýká. Poměrně často zmiňovanou překážkou v digitalizaci pak bývá i nutnost věnovat dostatek času zaučení zaměstnanců tak, aby dokázali s technologiemi správně a maximálně efektivně pracovat.

Naštěstí se ukazuje, že některé oblasti zdravotnictví mohou již nyní z využití technologií naplno těžit, a přitom vykazovat srovnatelnou účinnost se svou nedigitalizovanou podobou. Vypovídá o tom například rozvoj online psychoterapie i psychiatrie, které umožňují poskytovat kvalitní a zároveň včasnou péči i lidem, kteří se na klasickou offline terapii z jakéhokoliv důvodu nedostanou. Ať už je příčinou nedostatečná kapacita odborníků, odlehlé bydliště klienta nebo jednoduše ostych či nedostatek času na dojíždění do vzdálenější ordinace.

Data umožňují poskytovat lékařům zpětnou vazbu a zefektivnit tak péči o pacienta

Nejde přitom pouze o snazší přístup k dané službě, ale také o její kvalitu. Digitalizace totiž umožňuje kontinuálně sbírat data o tom, jak terapeut s klientem pracuje a poskytovat tak odborníkům zpětnou vazbu, která přispěje nejen k jejich vlastnímu profesnímu růstu, ale také ke kvalitnější a personalizovanější péči o klienta. Donedávna byl pohled lékaře na stav pacienta do jisté míry limitován subjektivním vnímáním, dnes jej však data umožňují maximálně objektivizovat a tím pádem i zefektivnit následnou péči.

Úspěch online psychoterapeutických služeb velmi dobře ilustruje, že jsou lidé na digitalizaci mnohdy připravenější, než se společnost domnívá, a že jde často pouze o nedůvěru z neznámého, která jim v jejich využití brání. Samozřejmě nic není černobílé, i online psycho­te­ra­peu­tic­ká péče má tak kromě benefitů také svá úskalí. Jde přede­vším o absenci osobního kontaktu, který je pro řešení některých du­šev­ních problémů zásadní a nelze jej obejít. Je proto nutné využívat digitalizaci vždy pouze tam, kde máme jistotu, že nemůže negativně ovlivnit stav klienta či pacienta a kde je její přínos nezpochybnitelný.

Inovace si žádají opatrný, avšak proaktivní přístup

Ve zdravotnictví obzvlášť platí, že je důležité přistupovat ke každé změně opatrně a se zvážením veškerých pozitiv i negativ. Současně je však potřeba, aby nás potenciální rizika neodradila od jejího zavedení, neboť ač se zdravotnictví k inovacím staví obecně velmi pozvolna, je zároveň jednou z oblastí, které je nejvíce potřebuje. Do budoucna bude totiž tato potřeba s ohledem na nedostatek lékařů i rostoucí množství pacientů nadále stoupat, je tedy nutné, aby na to byl náš zdravotnický systém dostatečně připraven.

Lukáš Krčil Lukáš Krčil
Autor článku je CEO a spoluzakladatel psychoterapeutické platformy Hedepy.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

AI pomáhá získat lepší přehled nad vývojem ve firmě

IT Systems 5/2024V aktuálním vydání IT Systems se opět intenzivně věnujeme využití AI ve firmách. Nejvíce prostoru jsme přitom dali oblasti e-commerce a retailu, tedy světu nakupování, ve kterém hrají pokročilé technologie stále větší roli. Včetně AI, která se zde uplatňuje v zákaznickém servisu, ale také dokáže například předvídat prodeje a udržet optimální množství skladových zásob.