facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Je AI dostatečně lidská na to, aby zvládla i personalistiku?

Je AI dostatečně lidská na to, aby zvládla i personalistiku?
V žádné firmě nejspíš neexistuje pozice a oddělení, které by mělo stavět na lidskosti více než personalistika. To má „lidskost“ už v samotném názvu. Paradoxně se zdá, že právě HR je jednou z oblastí, kde může být AI již dnes velmi užitečná, navzdory své umělé lidskosti. Ještě větším paradoxem je, že se AI využívá v personalistice spíše pro oblasti, které si lidskost přímo žá­dají, a naopak HR oblasti, kde je třeba pracovat s tvrdými daty...  více
 
  

- PR -

5 tipů, jak vybrat WMS pro vaši firmu

Řešíte dnes a denně pohyb zboží ve skladu? Warehouse Manage ment System je softwarové řešení navržené, sestavené a vyladěné pro správu a optimali­za­ci skladových operací a obecně veškerých procesů ve skladu. Pomáhá mimo jiné v řízení pohybu zboží, sledování skladových zásob, plánování příchodu a odchodu zboží, a díky těmto superschopnostem zefektivňuje správu skladu.

Více automatizace do oblasti spisové služby

Více automatizace do oblasti spisové služby
Úloha spisové služby se s rozvojem elektronizace veřejné správy postupně mění. Elektronizace navíc otevírá pro veřejnou správu možnosti automatizace, které se tak dostávají i do oblasti spisové služby. Tento příspěvek některé z uvedených možností diskutuje.  více
 
Podnikové aplikace a služby - Dnes - Ing. Lukáš Grásgruber

Nová verze PS IMAGO PRO nabízí maticový dashboard

Nová verze PS IMAGO PRO nabízí maticový dashboard
V těchto dnech vychází nová verze SW PS IMAGO PRO 10, což je statistické a grafické rozšíření programu IBM SPSS Statistics, které obsahuje nástroje pro zjednodušení vybraných základních procedur, další typy grafů a výstupních procedur. Verze 10 přináší nové procedury pro datové operace, ale také zcela nový typ vizualizace – maticový dashboard.  více
 
  

- PR -

Automatizace ve výrobě potravin není výsadou jen velkých firem. Jak na to krok za krokem s ERP systémem?

Stejně jako většina podniků, čelí i potravinářská výroba v dnešní době řadě výzev: nedostatku kvalitních zaměstnanců, vyso­kým cenám energií i zdražování surovin. K tomu se přidává velmi přísná legislativa a nutnost hlídat řadu ukazatelů u surovin i hotových výrobků.

Podnikové aplikace a služby - Včera - Ing. Lukáš Grásgruber

Nová služba Evidenu monitoruje únik citlivých informací do prostředí dark webu

Nová služba Evidenu monitoruje únik citlivých informací do prostředí dark webu
Společnost Eviden nově nabízí službu prediktivní bezpečnosti založenou na řešení LUMINAR monitorující únik citlivých infor­mací do prostředí dark webu. Jde o službu, která firmám na zákla­dě kontinuálního monitoringu umožňuje vyhledávat a sledovat data a informace, které by útočníci mohli zneužít pro kyberne­tický útok a proaktivně tak přijímat preventivní opatření.  více
 
Podnikové aplikace a služby - Včera - Ing. Lukáš Grásgruber

ZEBRA SYSTEMS uvádí na český trh MDR řešení od N-able

ZEBRA SYSTEMS uvádí na český trh MDR řešení od N-able
Společnost ZEBRA SYSTEMS uvádí na náš trh řešení N-able Managed Detection and Response (MDR), které je nyní dostupné i lokálním MSP poskytovatelům. MDR platforma od N-able zahrnuje špičkovou analytiku, automatizační nástroje, reporting prokazující plnění požadovaných předpisů, řízení přístupu k citlivým datům...  více
 
  

- PR -

7 vlastností ERP systému, které dělají uživatelům radost

Kdy je ovládání ERP systému poho­dl­né? Když mohou jeho uživatelé snadno a efektivně pracovat s potřebnými funkcemi a informacemi bez zbytečných obtíží. Tím se zvýší produktivita jejich práce, omezí se chybovost a firma poroste.

IT Projekty - Včera - Ing. Lukáš Grásgruber

3D tisk pomáhá zajistit náhradní díly pro vlakové i autobusové dopravce

3D tisk pomáhá zajistit náhradní díly pro vlakové i autobusové dopravce
3D tisk už není jen technologie pro výrobu modelů a prototypů, ale představuje výrobní techno­logii, která nachází stále širší uplatnění. Jde například o efek­tivní způsob, jak rychle zajistit špatně dostupný náhradní díl. Praktické zkušenosti s tím má společnost 3Dees Industries, která již pomohla nasadit 3D tisk několika vlakovým i autobusovým dopravcům. Například spolupráce s Leo Express...  více
 
Hardware - Včera - Ing. Lukáš Grásgruber

Nový Acer Chromebook Plus 514

Nový Acer Chromebook Plus 514
Společnost Acer oznámila rozšíření své řady notebooků Chromebook Plus o nový model Acer Chromebook Plus 514 (CB514-4H/T). Jde o výkonný, kompaktní a odolný 14“ laptop, který ve srovnání s běžnými chromebooky nabízí lepší konstrukční vlastnosti, displej i kameru.  více
 
DMS/ECM - Správa dokumentů, IT právo, Analýzy - 19. 4. 2024 - JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., LLM

Elektronické doručování písemností zaměstnancům po novele zákoníku práce

Elektronické doručování písemností zaměstnancům po novele zákoníku práce
Novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění (dále jen „zákoník práce“) přinesla zásadní změny v oblasti doručování písemností a pracovněprávních dokumentů zaměstnancům. Zaměstnavatelé díky tomu již od 1. října 2023 mohou využít k doručovaní a podepisování písemností elektronickými prostředky, což je bezesporu pozitivním posunem vpřed. Zákoník práce tím konečně reaguje na imanentní potřebu digitalizace v pracovněprávních...  více
 
Analýzy - 18. 4. 2024

IT v roce 2024: Na co se připravit?

Průzkum Capgemini předpovídá rozmach cloudu a další rozšíření umělé inteligence

IT v roce 2024: Na co se připravit?
Společnost Capgemini nám poskytla výsledky průzkumu realizovaného v německy mluvících zemích, které jsou velmi provázané s naší ekonomikou, a proto z něj lze čerpat doporučení i pro české podniky. Průzkum ukázal rostoucí význam využití umělé inteligence a kybernetické bezpečnosti, masivní vzestup využití cloudových služeb a inteligentních technologií, které změní oblast...  více
 
Analýzy - 18. 4. 2024 - Ing. Lukáš Grásgruber

Bezpečnost firmy začněte řešit u zaměst­nan­ců, třetina sdílí hesla a otevírá neznámé přílohy

Bezpečnost firmy začněte řešit u zaměst­nan­ců, třetina sdílí hesla a otevírá neznámé přílohy
Třetina českých za­měst­nan­ců po­ru­šu­je zásady bez­peč­né­ho chování na inter­ne­tu a své za­měst­na­va­te­le tak vystavuje zvýšenému riziku online podvodu nebo hac­ker­ské­ho útoku. Lidé například navzájem sdí­le­jí přihlašovací údaje do firemních sys­té­mů, zasílají pracovní dokumenty soukromým e-mailem či přes sociální sítě nebo k práci využívají neschválené soukromé počítače či telefony. Vyplývá to z výzkumu technologické společnosti ANECT mezi 1050 zaměstnanci...  více
 
Analýzy - 18. 4. 2024 - Ing. Lukáš Grásgruber

Firmy by neměly vyčkávat, co jim přikáže zákon o kybernetické bezpečnosti

Firmy by neměly vyčkávat, co jim přikáže zákon o kybernetické bezpečnosti
Tisíců tuzemských firem se v příštím roce dotkne zákon, který určí, jak se budou muset chránit před kyber­ne­tic­ký­mi útoky. Pro firmy, které se svému za­bez­pe­če­ní doposud příliš nevěnovaly, může být zavedení nut­ných opatření velmi nákladné. Podle předpokladů přitom bude zákon představovat spíše minimální míru zabezpečení a firmy by měly být v kybernetické ochraně ve vlastním zájmu důslednější. A měly by se kybernetické ochraně věnovat dlouhodobě, jednorázová...  více
 
IT Business - 18. 4. 2024 - Ing. Lukáš Grásgruber

Novým generálním ředitelem SLUNO je Tomáš Szkandera z K2

Novým generálním ředitelem SLUNO je Tomáš Szkandera z K2
Spo­leč­nost SLUNO, která je před­ním do­da­va­te­lem řeše­ní a pro ob­last re­tai­lu, lo­gi­s­ti­ky a skla­do­vé robo­ti­za­ce, mění své nej­vyš­ší ve­de­ní. No­vým gene­rál­ním ředi­te­lem spo­leč­nos­ti se stává Tomáš Szkan­de­ra, který dosud za­stá­val po­zi­ci čle­na před­sta­ven­stva. Zá­ro­veň ale bude i na­dá­le plnit také roli šéfa vý­vo­je a CEO ve spo­leč­nos­ti K2 Software.  více
 

Co je třeba vědět o řízení dodavatelů a systémech SRM

Co je třeba vědět o řízení dodavatelů a systémech SRM
Společnosti potřebují mít přehled o svých dodavatelích z mnoha důvodů. Globální sítě poptávky a dodavatelských řetězců přirozeně obnášejí problematiku vzdálenosti, rozdílných kultur, časových pásem, tarifů, geopolitických podmínek a dalších výzev komplikujících práci s dodavateli. V důsledku toho je obtížné najít kvalifikované dodavatele, efektivně s nimi...  více
 

Méně práce, více muziky

V automatizaci vsaďte na AI

Méně práce, více muziky
Vydělat více peněz za méně práce je cíl každé firmy. Zjednodušovat a zefektivňovat pracovní procesy je trend starý jako lidstvo samo, ale v posledních letech stále více zrychluje. Cloud, robotizace, IoT, umělá inteligence a další technologie otevřely firmám dveře ke zcela novým možnostem. Jaké trendy si dnes v automatizaci berou hlavní slovo? A jakou roli v nich tyto inovace hrají?  více
 
Další strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Ceník inzerce portálu SystemOnLine