facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Analýzy - 17. 5. 2024 - redakce

Většina firem počítá s umělou inteligencí i kybernetickými riziky jako nedílnou součástí své budoucnosti

Většina českých firem počítá v budoucnosti s velkým vlivem AI a vyrovnávají se s realitou bezpečnostních hrozeb. Zjistil to průzkum Innovation Catalyst Research společnosti Dell Technologies, jehož respondenty byli zástupci firem s rozhodovací pravomocí v IT. Přes 90 % firem zaznamenalo v posledních 12 měsících kybernetický útok, a proto uplatňují strategii Zero Trust a připravují plány reakce na incidenty. Většina oslovených firem (64 %) také uvádí, že již používají technologie AI nebo je začaly implementovat a 71 % zástupců firem předpokládá, že AI bude mít na jejich budoucnost velký vliv.GenAI se přesouvá od nápadů k implementaci

Respondenti z českých firem uvádějí, že GenAI má významný potenciál z hlediska posilování kybernetické bezpečnosti (42 %), zvýšení produktivity (36 %) a zlepšení konkurenceschopnosti (35 %). Jsou si také vědomi výzev, které je potřeba překonat: 64 % dotázaných se obává, že GenAI přinese nové problémy s bezpečností a ochranou soukromí, a 74 % souhlasilo s tím, že jejich data a duševní vlastnictví jsou příliš cenné na to, aby byly vloženy do nástroje GenAI, kde k nim může mít přístup třetí strana.

Obecněji řečeno, odpovědi naznačují, že podniky při postupu od nápadu k reálnému využití GenAI řeší praktické problémy, přičemž 64 % z nich uvedlo, že ji již začaly implementovat.

Výzkum také odhaluje důležitost moderní datové infrastruktury v souvislosti s rozmachem technologií jako GenAI a růstem objemů dat. Investice do moderní škálovatelné infrastruktury byly uváděny jako nejdůležitější oblast, kde podniky potřebují zlepšení pro urychlení inovací. Většina osob s rozhodovací pravomocí v oblasti IT (74 %) uvádí, že s ohledem na předpokládané problémy při implementaci GenAI preferuje lokální nebo hybridní model.

Klíčovým aspektem inovací je také schopnost sdílet data v rámci celého podniku, přičemž pouze třetina respondentů uvádí, že dnes dokáže získávat z dat poznatky v reálném čase a podporovat tak inovační úsilí. Odpovědi však naznačují, že podniky tyto otázky řeší - 83 % dotázaných uvedlo, že data jsou tím, co je odlišuje od konkurence, a že strategie GenAI musí zahrnovat jejich využití a ochranu. Více než třetina respondentů (39 %) také očekává, že většina jejich dat bude v příštích pěti letech pocházet z edge prostředí.

Petr Zajíček, Dell Technologies„Umělá inteligence je vhodná pro automatizaci rutinních činností, jejím cílem není nahradit lidskou činnost, ale ulehčit práci na stereotypních úkolech. Pomůže nám věnovat se tomu, co nás skutečně naplňuje a udělat více práce za kratší čas. I české firmy to pomalu začínají chápat a využívat AI i GenAI na svých datech a s pomocí vlastních modelů. Klíčové jsou pro ně ale i technologie a zařízení s dostatečným výkonem,“ říká Petr Zajíček ze společnosti Dell Technologies.

Podniky se vyrovnávají s dnešní realitou bezpečnostních hrozeb

V širším měřítku zůstává pro firmy problémem kybernetická bezpečnost. Obavy jsou opodstatněné - 91 % českých respondentů uvedlo, že jejich firma v posledních 12 měsících zaznamenala kybernetický útok. Většina (93 %) uplatňuje strategii Zero Trust a 79 % uvádí, že má připravený plán reakce na incidenty pro zotavení z kybernetického útoku nebo úniku dat.

Dell Innovation Catalyst

Mezi tři nejčastěji uváděné problémy patřily podvodné e-maily (phishing), malware a úniky dat. Problémy s phishingem svědčí o širším problému, a tím je role, kterou v bezpečnosti hrají zaměstnanci. 68 % respondentů se domnívá, že někteří zaměstnanci obcházejí pokyny a oficiální postupy v oblasti bezpečnosti IT, protože snižují jejich efektivitu a produktivitu, a 70 % označuje vnitřní hrozby za velký problém. To naznačuje, že je zapotřebí se zaměřit na školení, protože zaměstnanci představují první obrannou linii.
 


 
  

- PR -

Jak využít AI ke zvýšení prodejů?

Promo Forecast AI je jedno z nejzajímavějších vlastních řešení firmy Sluno. Na základě dat z promočních prodejů dokáže pomocí umělé inteligence přesně určit, jaký produkt bude mít v nadcházejících akcích největší úspěch. Obchod­ní­kům i dodavatelům tak poskytuje plnou kontrolu nad celým procesem přípravy promocí od výběru zboží, stanovení ceny až po precizní analytiku na konci akce.

  

- PR -

Modernizace platebních systémů v Evropě a České republice

Společná cesta CGI a Moneta Money Bank


V digitálním věku, kdy se po­ža­dav­ky na rychlost, bezpečnost a efektivitu platebních operací neustále zvyšují, stojí evropské finanční instituce před výzvou, jak tato očekávání naplnit. Vý­znam­nou roli v této transformaci hrají platební metody, které umožňují rychlé a bezpečné transakce jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni.