facebook LinkedIN LinkedIN - follow

prazdny kosik Váš košík je prázdný.
  

Obsah IT Systems 11/2013

Objednat předplatné

Plné znění vybraných článků je k dispozici s časovým odstupem několika týdnů od tištěného vydání.
IT Systems 11/2013
arrow Tištěná podoba (včetně přílohy): 95 Kč 
 
 
arrow Elektronická podoba (včetně přílohy): 0 Kč 
 
Digiport 

Předplatné IT Systems
 
Internet věcí, nebo další internetová bublina? ...01
Aktuality
IT projekty ...04
Podnikové aplikace a služby ...06
Banky a finance
U nás se přece nekrade ...08
Data mining a retence zákazníků ve finančních institucích ...10
Real-time digital intelligence ...12
Complex event processing v bankovnictví ...14
Dodržování předpisů a požadavky na reporting ...16
Performance management v praxi ...18
Manažerský informační systém TOP-RIS pro Penzijní společnost České pojišťovny ...19
IT strategie
Rozhovor: Jiří Švarc, Sabris ...20
Řízení (nejen) IT projektů (2. díl) ...22
Matematické metody v projektovém managementu ...24
Hledá se podnikový architekt ...26
Sjednávání smluv v IT podle nového občanského zákoníku ...30
IT řešení pro výrobní podniky
ERP systémy pro řízení výroby ...34
Simulace logistických toků a zásobování materiálem ...36
Rozhovor: Dan Matthews, IFS ...40
Technologie automatického sběru dat ve výrobním podniku ...42
Přehled informačních systémů pro plánování a řízení výroby ...44
Plánování výroby s využitím dynamické simulace ...49
Karned Tools řídí výrobu nástrojů pomocí řešení od Gemma Systems ...50
Firma Tokoz zvolila podnikový informační systém QI ...51
IT professional
Videokonferenční řešení Avaya ...52
Rozhovor: Miroslav Filip, Avaya ...53
Budování bezdrátových sítí v podniku ...54
RSA i dalším šifrám můžeme stále věřit ...56
Internet věcí může být pod kontrolou ...58
LinuxExpres
Aktuality ...60
Reportáž: OpenSource řešení v sítích ...62
S Debianem do školy ...64
Hardware
Ze světa hardwaru ...66
Rozhovor: Pavel Kelča, Konica Minolta ...70
Optimalizace dokumentových procesů ...71
Recenze: Kompaktní a všestranný NAS ...72
Test: pevné SATA disky WD Red ...74
Informační společnost
Informační společnost ...76
 

U nás se přece nekrade

ProfinitS finanční krizí, která začala v roce 2008 a stále není jasné, jestli už vlastně skončila, se začaly objevovat v médiích články o obrovském nárůstu interních fraudů. Statistiky ale hovoří jinak – míra páchaných nepravostí se nemění, zůstává prakticky konstantní. Mění se jen způsoby, jakými k nim dochází, a také to, jak moc se o nich píše. Fraudy se nevyhýbají nikomu, finanční instituce nevyjímaje.

... celý článek >

Strana: 8

Data mining a retence zákazníků ve finančních institucích

StatsoftZnámá poučka říká, že důležitější než získávat nové klienty je udržet si ty současné. Nejen proto, že spokojený zákazník je pro každou firmu tou nejlepší reklamou. Také z hlediska nákladů je částka spojená se získáváním nových zákazníků zpravidla podstatně vyšší než náklady na udržení klientů stávajících. To obzvláště platí u finančních institucí, kde je velká konkurence a nabídka produktů a služeb je napříč společnostmi většinou srovnatelná.

... celý článek >

Strana: 10

Real-time digital intelligence

Unicorn SystemsUmění obchodu je odhadnout potřeby zákazníka, dostat jej na svou stranu a uzavřít transakci. Při nákupu na prodejně je zvládnutí této disciplíny na bedrech obchodníka. S tím, jak se nákup čím dál víc přesouvá na internet, tato potřeba nezaniká. Naopak, je potřeba v tomto technicistním prostředí využít každé příležitosti, všech dostupných dat a účinně je aplikovat během nákupního procesu.

... celý článek >

Strana: 12

Matematické metody v projektovém managementu

WBI SystemsSchopnost predikce doby trvání projektů a hodnoty práce, potažmo odpovídajících nákladů, je klíčovým úkolem současného projektového řízení. Především u projektů dodávaných do komerční sféry představuje řízení těchto rovin alfu a omegu úspěchu. Zejména časová zpoždění spojená s odloženým uvedením výstupu projektu na trh mají fatální dopady na celkový výnos, který vám z uplatnění výstupu na trhu plyne. Jinými slovy, pokud přijdete na trh pozdě, může se stát, že vás předběhne konkurence. Ono krátké období, kdy si můžete diktovat cenu, je tak pryč. Jak tedy lépe řídit časovou dimenzi projektů a ochránit se před těmito dopady?

... celý článek >

Strana: 24

Hledá se podnikový architekt

AutoContV minulých číslech jste měli možnost seznámit se s podnikovou architekturou, její existencí v každé organizaci a s modelovacím jazykem ArchiMate, prostřednictvím kterého ji lze vyjádřit. V posledním článku ze série o podnikové architektuře si řekneme něco o lidech, kteří podnikovou architekturu provádí. Kdo je podnikový architekt a jaké kvality by měl mít? Kde je jeho místo v organizaci? Čím se liší od jiných architektů?

Strana: 26

Sjednávání smluv v IT podle nového občanského zákoníku

Jansa, Mokrý, Otevřel & partneřiUž 1. ledna 2014 nabude účinnosti nový občanský zákoník (NOZ), který představuje nejdramatičtější a nejrozsáhlejší legislativní změnu za posledních více než dvacet let. NOZ mimo jiné ruší také stávající občanský, ale také obchodní zákoník. Přijetí NOZ proto vyvolává řadu diskusí a otázek. Tento článek by měl být shrnutím alespoň těch základních změn, které se týkají samotného uzavírání smluv a užívání formulářových smluv či obchodních podmínek, protože i v této oblasti dochází ke značným změnám a NOZ klade mnohem větší nároky na bdělost smluvních stran.

... celý článek >

Strana: 30

ERP systémy pro řízení výroby

FugasoftS postupným růstem mezd jsou výrobní firmy nuceny neustále zefektivňovat svoji výrobu, a udržovat si tak konkurenceschopnost i v hospodářsky méně příznivé době. Jednou z cest k zefektivnění výroby je využití možností informačních technologií v oblasti řízení výroby. Tím vzniká zvýšená poptávka po systémech pro řízení výroby, které v důsledku toho procházejí v současné době zrychleným vývojem.

Strana: 34

Simulace logistických toků a zásobování materiálem

Západočeská univerzita v PlzniV dnešní době je pro podniky životně důležité optimalizovat své procesy. Řada podniků se při optimalizaci spoléhá především na klasické inženýrské metody využívající metodiky známé z oboru průmyslového inženýrství. Ty mohou být velice úspěšné. Zlepšení však nastane za předpokladu, že použijí vhodné metody z průmyslového inženýrství na správné procesy. Jinak to může vést k přesně opačným efektům, než jaké se očekávaly. Odhadnout, zda navržené změny v procesech povedou k očekávaným efektům, je mnohdy obtížné. Jednou z možností, jak snížit riziko nesprávného rozhodnutí, je využití moderních simulačních nástrojů založených na principech diskrétní simulace.

... celý článek >

Strana: 36

Budování bezdrátových sítí v podniku

ZyxelBezdrátové sítě se dnes nejen díky trendu BYOD (bring your own device) stávají důležitou součástí firemní infrastruktury. Chytré mobilní telefony spolu s tablety kladou na bezdrátové sítě stále větší nároky a vybudovat kvalitní moderní síť dnes není vůbec jednoduché. Proto jsme pro vás sepsali hlavní úskalí, na která můžete při budování bezdrátových podnikových sítí narazit.

... celý článek >

Strana: 54

S Debianem do školy

DebianDebian Edu / Skolelinux je určen pro nasazení ve školách a na strojích, které jejich majitelé využívají převážně pro učení. Výhodou tohoto systému je, že ho z jednoho média instalujete přímo na centrální server, ze kterého pak běží všechny potřebné služby pro školní a kancelářské potřeby, a zároveň ho můžete instalovat na jednotlivé počítače, jež mohou pracovat i jako samostatné stanice.

Strana: 64


arrow Cena za kus: 95 Kč (4.13 EUR)