facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEMS 11/2013 , Plánování a řízení výroby

Plánování výroby s využitím dynamické simulaceDynamic FuturePlánování výroby je velmi složitý proces, pro který výrobní společnosti využívají různých softwarových nástrojů tak, aby si zajistily pokud možno co nejefektivnější plán výroby s ohledem na šíři vstupujících parametrů. A jak to ve skutečnosti vypadá? K mnoha softwarovým nástrojům je nutné doplnit další, dalo by se říci nejrozšířenější plánovací nástroj na světě, a to Excel. Pomocí něj je možné do plánu doplnit další parametry, které nejsou nikde sledovány, ale proces výroby, a tím i proces plánování významně ovlivňují. Spousta excelovských souborů, pomocí kterých plánovači výroby vytvářejí své plány, vyžaduje velké množství dat a informací, které je nutné do tohoto plánovacího souboru importovat z informačních systémů, je třeba zahrnout informace od obchodníků, zohlednit skutečný stav ve výrobě apod.


Můžeme tedy říci, že by nám plánování výroby pomocí dynamického simulačního modelu daného výrobního procesu tyto vícepráce odstranilo či zefektivnilo? Odpověď je jednoduchá. Ano. A je proces tvorby takového plánovacího nástroje jednoduchý? I zde je odpověď jednoduchá? Ne.

Dosažitelné přínosy

Zaměřme se nejprve na první otázku, kterou částečně modifikujeme a zároveň si tím odpovíme i na druhou otázku. Jaký přínos pro nás tedy plánování s využitím dynamické simulace má? Pokud správně popíšeme celý výrobní proces, vytvoříme algoritmy, pomocí kterých se rozhodujeme při plánování, a hlavně vytvoříme datovou základnu pro všechna data, která v současné době plánovači nosí v hlavě nebo v excelovských soborech, tak je možné vytvořit velmi efektivní nástroj. Pomocí takto vytvořeného plánovacího nástroje je výrobní společnost schopna snížit zásoby rozpracovaných komponent či vstupních dílů a zároveň zajistit výrazné zvýšení efektivity plánování výroby na základě reálných zákaznických požadavků. Pokud bychom chtěli výše uvedené přínosy kvantifikovat, tak využitím plánovacího nástroje je možné snížit zásoby v celém výrobním procesu o dvacet až šedesát procent, zkrátit průběžnou dobu výroby až o čtyřicet procent, plnit zákaznické požadavky na úrovni téměř sta procent a zajistit zvýšení produktivity práce až o třicet procent.

Snadno a rychle to nepůjde

Co lze říci o úskalích implementace takového řešení do způsobu plánování výrobního podniku? Tvorba a ladění takového řešení přináší úskalí nejen v délce realizace celého řešení, které může být delší než jeden rok, ale také v celkové změně způsobu plánování a tvorbě úplně nové datové základny. Dokážete si představit, že v informačním systému máte informace nejen o době trvání přestavby výrobního zařízení, ale i o změně trvání této přestavby při přechodu z výrobku A na výrobek B, o maximálním možném počtu seřízení za směnu, o párovosti výroby výrobku A a B na vstřikolise při dané formě, o možnosti zaslepení části dané formy a mnoho dalších informací? Při realizaci systému plánování s využitím dynamického simulačního modelu, který plánovačům pomůže navrhnout nejvhodnější řešení, je nezbytné vzít v potaz, že toto rozhodnutí přinese v počátcích implementace a tvorby celého nástroje mnoho otázek, mnoho úprav informačního systému a mnoho odstranění chybných dat v informačním systému výrobní společnosti.

Příklad z praxe

Na přiloženém grafu je zobrazena ukázka nesplněných a nevyrobených požadavků zákazníků z důvodu chyb v datech výrobní společnosti z oblasti automotive při implementaci řešení plánovacího nástroje s využitím dynamické simulace. Z grafu můžeme vyčíst, že úpravy v datových zdrojích v informačním systému (na které je poté dynamický simulační model navázán) trvaly téměř půl roku a zahrnovaly nejen úpravy současných dat v systému, ale i tvorbu nových v současné době neexistujících datových zdrojů, které jsou ovšem pro plánování výroby nezbytné.

Jaká je tedy odpověď na otázku zda vynaložená pracnost a náklady převáží přínosy, jež dynamický plánovací nástroj přinese? Na toto si musí odpovědět každý sám. Pracnost, kterou v sobě tato – nejen softwarová, ale i procesní – změna přináší je velká. Ovšem přínosy a poté dlouhodobé využívání tohoto řešení v sobě přináší takové efekty, že jeho využití i přes obtíže při tvorbě a implementaci lze jen doporučit.

Jan Šlajer
Autor je jednatelem a ředitelem společnosti Dynamic Future.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.