facebook LinkedIN LinkedIN - follow

IT rozhovory

IT rozhovory - 13. 5. 2024

Hybridní datová úložiště jsou modelem budoucnosti

Hybridní datová úložiště jsou modelem budoucnosti
Rajiev Rajavasireddy je viceprezidentem produktového managementu ve společnosti Pure Storage, která je lídrem v oblasti řešení pro ukládání dat. Letos v únoru byl pověřen vedením jejího pražského vývojového centra a při této příležitosti jsme mu položili několik otázek. Současně jsme k rozhovoru přizvali i Ajay Singha, který je CPO společnosti Pure Storage, abychom prodiskutovali aktuální trendy v oblasti datových úložišť v éře umělé inteligence, rostoucího tlaku...  více
 

Nesmíme v Česku zůstat pozadu v aplikaci umělé inteligence

říká Robert Fárek, ředitel a předseda představenstva společnosti ITeuro

Nesmíme v Česku zůstat pozadu v aplikaci umělé inteligence
Robert Fárek stojí v čele ostravské softwarové a konzultační firmy ITeuro, která se specializuje na IT řešení pro výrobní firmy a je předním českým partnerem mezinárodní softwarové společnosti Infor. Sešli jsme se, abychom probrali aktuální trendy v oblasti digitalizace výrobních podniků a výzvy, kterým dnes český průmysl čelí.  více
 

Chceme, ale lidé dělali práci, která je užitečná

říká Jakub Michálek, poslanec a předseda poslaneckého klubu Pirátů

Chceme, ale lidé dělali práci, která je užitečná
O tom, že novela zákona o archivnictví a spisové službě přinese mimo jiné zrychlení vyřízení záležitostí občanů, jsem hovořila s poslancem Jakubem Michálkem. Díky zavedení strojově čitelné vrstvy dokumentů budou dokumenty po úřadu i mezi dalšími institucemi obíhat zcela plynule. Zákon přináší také úpravu lhůt pro povinné atestace elektronických spisových služeb. Novela bude ve Sněmovně projednána ve druhém a třetím čtení ještě v březnu.  více
 
IT Security, IT rozhovory - 11. 3. 2024

Člověka nelze zcela nahradit,

říká o automatizovaných penetrační testech Adam Paclt, generální ředitel APPSEC

Člověka nelze zcela nahradit,
S nástupem nové směrnice NIS2 je očekáváno výrazné navýšení poptávky po službách penetračního testování, které je nezbytnou sou­částí hodnocení odolnosti organiza­ce vůči kybernetickým hrozbám. Pro penetrační testování ovšem budou chybět odborníci, a tak se naděje mnoha firem upínají k automatizovaným penetračním testům. Jenže jejich využití má své limity, říká Adam Paclt, generální ředitel APPSEC. Zeptali jsme se, kdy je tedy lepší ruční a kdy automatizovaný penetrační...  více
 
IT rozhovory - 4. 3. 2024

Chceme, aby systém K2 řešil všechny důležité procesy

říká Tomáš Szkandera, CEO společnosti K2 Software

Chceme, aby systém K2 řešil všechny důležité procesy
Tomáš Szkandera je ředitelem společnosti K2 Software. Má bohaté zkušenosti s řízením procesů ve výrobních i obchodních podnicích a zejména v oblasti e-commerce. Pod jeho vedením vzniká každý rok nová verze informačního systému K2. Sešli jsme se ale nejen kvůli tomu, co nová verze K2 přináší.  více
 
IT rozhovory - 29. 1. 2024

Vyzýváme zákazníky k inovacím

říká Wojciech Furmankiewicz, regionální ředitel divize Technology & Solutions společnosti Red Hat

Vyzýváme zákazníky k inovacím
Na nedávné konferenci Red Hat Summit Connect 2023 v Praze jsme měli možnost hovořit s Wojciechem Furmankiewiczem, šéfem divize Technology & Solutions pro region CEE v Red Hatu, o některých problémech, které se pravidelně objevují v komentářích na téma Linux. Red Hat letos čelil kritice zejména kvůli změnám v dostupnosti repozitářů. To vyvolalo asociace s vynucenou standardizací a snahou odstřihnout konkurenci. Obecně také roste nedůvěra v cloudová řešení. Jak kvůli jejich složitosti, tak s ohledem na stále odvážnější...  více
 

Digitalizace není jednorázový projekt...,

říká Roman Žák, předseda dozorčí rady společnosti Aimtec

Digitalizace není jednorázový projekt...,
Roman Žák je jedním ze zakladatelů spo­leč­nos­ti Aimtec, která se již více než 25 let věnuje digitální transfor­maci výrobních podniků. Ze své role předsedy dozorčí rady spo­leč­nos­ti dohlíží na naplňování její dlou­ho­do­bé vize a strategie. Věří, že základním kamenem digitalizace není software, ale lidé a to, co dokážou. Sešli jsme se, abychom probrali aktuální trendy, které dnes hýbou světem nejen v oblasti digitalizace výroby a logistiky.  více
 
IT rozhovory - 11. 12. 2023

„Velké výzvy nás baví...,“

říká Jiří Bohuslav, Delivery Manager a Data Warehouse Managing Consultant společnosti Sophia Solutions

„Velké výzvy nás baví...,“
Sophia Solutions je IT konzultační společnost, která se již více než 21 let specializuje na oblast manažerských informačních systémů a systémů pro podporu rozhodování. Je technologicky nezávislá, což jí umožňuje porovnávat jednotlivé nástroje mezi sebou a pomoci zákazníkům s volbou řešení, která jsou pro ně nejvhodnější. Pomáhá tak firmám a organizacím z různých odvětví najít optimální způsob, jak efektivně využít data pro řízení a přijímat rozhodnutí založená na datech....  více
 
IT rozhovory - 4. 12. 2023 - Ing. Lukáš Grásgruber

Od doby disket až do éry cloudu

aneb 33 let na trhu IT

Od doby disket až do éry cloudu
Společnost MERIT GROUP, a. s., byla zalo­že­na v roce 1991, a v pří­š­tím roce tak osla­ví již 33 let na trhu IT. Nedáv­no se roz­hod­la pro roz­ší­ře­ní své praž­ské poboč­ky a pozvala nás na návštěvu. Se zástupci firmy jsme si povídali nejen o tom, jak MERIT roste, ale o vývoji v oblasti IT obecně. Za tím, co uplynulých 33 let pro MERIT znamenalo a co mají v plánu dosáhnout v letech příštích, se s námi ohlédli Martina Kocourková a Miroslav Němeček, usměvaví obchodníci...  více
 
ERP systémy, IT rozhovory - 6. 11. 2023

Do budoucnosti se jednoznačně dívám s optimismem

říká Petr Schaffartzik, předseda představenstva skupiny K2

Do budoucnosti se jednoznačně dívám s optimismem
Petr Schaffartzik stojí v čele skupiny K2, ve které už od jejího založení v roce 1991 vzniká podnikový infor­mační systém K2, který dnes pomá­há podnikům a organizacím různých velikostí v mnoha odvětvích. Může tak stavět na bohatých zkušenostech ze stovek ERP projektů. Se svými zákazníky udržuje velmi úzký kontakt a získává zpětnou vazbu a podněty pro další vývoj ERP systému K2, ale také přehled o tom, co dnes podniky opravdu trápí a kde jim mohou pomoci moderní technologie....  více
 
Další stránky rubriky:

1 2 3 4 5 6