facebook LinkedIN LinkedIN - follow

IT rozhovory

IT rozhovory - 4. 12. 2023 - Ing. Lukáš Grásgruber

Od doby disket až do éry cloudu

aneb 33 let na trhu IT

Od doby disket až do éry cloudu
Společnost MERIT GROUP, a. s., byla zalo­že­na v roce 1991, a v pří­š­tím roce tak osla­ví již 33 let na trhu IT. Nedáv­no se roz­hod­la pro roz­ší­ře­ní své praž­ské poboč­ky a pozvala nás na návštěvu. Se zástupci firmy jsme si povídali nejen o tom, jak...  více
 
ERP systémy, IT rozhovory - 6. 11. 2023

Do budoucnosti se jednoznačně dívám s optimismem

říká Petr Schaffartzik, předseda představenstva skupiny K2

Do budoucnosti se jednoznačně dívám s optimismem
Petr Schaffartzik stojí v čele skupiny K2, ve které už od jejího založení v roce 1991 vzniká podnikový infor­mační systém K2, který dnes pomá­há podnikům a organizacím různých velikostí v mnoha odvětvích. Může tak stavět na bohatých zkušenostech ze stovek...  více
 

Jenom data vás nespasí, říká Jiří Bavor, odborník na IT v průmyslu z české pobočky Eviden

Jenom data vás nespasí, říká Jiří Bavor, odborník na IT v průmyslu z české pobočky Eviden
Data, data, data. Téměř všechny firmy je schraňují a plní jimi on-premise úložiště i cloudy. Zároveň ale někdy mají pocit, že jich nemají dostatek k tomu, aby z nich dokázaly vytěžit hodnotu. Je tomu tak i u výrobních firem, kde data dnes sbírá téměř každý...  více
 

Využití cloudových služeb pomůže státu s bezpečností, udržitelností a rozvojem

říká Zdeněk Panec, vedoucí týmu SAP pro veřejné zakázky

Využití cloudových služeb pomůže státu s bezpečností, udržitelností a rozvojem
Informační systém SAP S/4HANA Cloud, private edition, se stal první službou zapsanou v katalogu cloud computingu podle novely zákona o informačních systémech veřejné správy platného od 1. 9. 2021. Velmi podrobný proces certifikace potvrdil, že uvedené řešení...  více
 
ERP systémy, IT rozhovory - 15. 5. 2023

Peníze investované do IT musejí mít reálný přínos

říká Robert Fárek, ředitel a předseda představenstva společnosti ITeuro

Peníze investované do IT musejí mít reálný přínos
Robert Fárek stojí v čele ostravské softwarové a konzultační firmy ITeuro od června 2022, kdy převzal pozici ředitele společnosti a předsedy představenstva po Petru Boháčovi. ITeuro je předním českým partnerem mezinárodní softwarové společnosti Infor. Vizí...  více
 
IT rozhovory - 24. 4. 2023

Energetická účinnost je součástí naší DNA, říká Ajay Singh, CPO společnosti Pure Storage

Energetická účinnost je součástí naší DNA, říká Ajay Singh, CPO společnosti Pure Storage
Americká spo­leč­nost Pure Storage je prů­kop­ní­kem v oblasti posky­to­vá­ní tech­no­lo­gií a služeb pro uklá­dá­ní dat. V Praze má tato firma vý­zkum­né a vývo­jo­vé cen­t­rum, které bylo ote­vře­no na jaře roku 2020 a přes krátkou dobu své exi­s­ten­ce již přilákalo řadu špičkových...  více
 
IT rozhovory - 13. 4. 2023

Efektivní cestou k získání účinného zabezpečení jsou služby MDR

říká Patrick Müller, regionální channel manažer společnosti Sophos pro východní Evropu

Efektivní cestou k získání účinného zabezpečení jsou služby MDR
Pane Müllere, pojďme na úvod našeho rozhovoru zrekapitulo­vat, jaký je aktuální vývoj v oblasti kybernetických hrozeb. Ze statistik kybernetických útoků vyplývá, že vám rozhodně práce neubývá. Můžete uvést nejdůležitější zjištění o vývoji hrozeb?  více
 
IT rozhovory - 23. 1. 2023

Předejít útoku bude vždy méně nákladné než se z něj zotavit

Předejít útoku bude vždy méně nákladné než se z něj zotavit
Investice českých firem a organizací do zajištění kybernetické bezpečnosti jsou dlouhodobě nedostatečné a často vycházejí jen z nutnosti zajistit splnění požadavků předpisů, říká John Shier, hlavní bezpečnostní analytik společnosti Sophos. Už více než dvě...  více
 

V automatizaci logistiky vidíme velkou příležitost

říká Miroslav Hampel, generální ředitel společnosti KVADOS

V automatizaci logistiky vidíme velkou příležitost
Společnost KVADOS v letošním roce oslavila 30. výročí svého založení, a to v pozici lídra na trhu informačních systémů v České republice a na Slovensku. V čele týmu téměř dvou stovek odborníků stojí dodnes zakladatel firmy Miroslav Hampel. Požádali jsem...  více
 
IT rozhovory - 27. 12. 2022

Dotace na IT a digitalizaci podniků se naplno rozběhly

Dotace na IT a digitalizaci podniků se naplno rozběhly
Dotace jsou pro celou řadu firem stále neznámou a mají za to, že určitě nejsou právě pro ně, a proto se o dotace ani nezajímají nebo nad nimi mávnou rukou, že se jedná o zbytečnou admini­stra­tiv­ní zátěž. Ačkoli za dotacemi stojí značné množství dokumentů a nařízení, není to tak složité, jak se může na...  více
 
Další stránky rubriky:

1 2 3 4 5