facebook
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
K2 atmitec

prazdny kosik Váš košík je prázdný.
  

Obsah IT Systems 5/2010

Objednat předplatné

Plné znění vybraných článků je k dispozici s časovým odstupem několika týdnů od tištěného vydání.
IT Systems 5/2010
arrow Tištěná podoba (včetně přílohy): 95 Kč 
 
 
arrow Elektronická podoba (včetně přílohy): 77 Kč 
 
Alza Media arrow 

Předplatné IT Systems
 

Ukázka aktuálního vydání (výběr 30 stran):

 

Vývoj softwaru pro malé a střední firmy

Změna je život, stagnace je smrt. Toto populární rčení lze použít v mnoha oblastech lidské činnosti, ovšem pro oblast IT, zejména pro softwarové produkty, platí dvojnásob. Pokud by se software nevyvíjel, jeho zákazníci by to velmi rychle poznali a pravděpodobně by se začali rozhlížet po aktivnější konkurenci. Nicméně ne každá změna je hned patrná, některých si lidé povšimnou, až když se změn objeví celá řada. Proto také teprve v poslední době začalo být zjevné, že menší firmy již v mnoha případech nevyužívají jen základní účetní či ekonomický program, ale že už mají k dispozici i mnohé funkcionality, které bylo donedávna zvykem spojovat pouze s vyspělými ERP systémy.

... celý článek >

Strana: 12

Pět strategických doporučení pro výrobní podniky

Vzhledem k obtížným podmínkám, které v uplynulém roce ve výrobním průmyslu převažovaly, si mnoho firem může myslet, že jedinou možnou činností je zůstat sedět a čekat, než se vše samo přežene a v dobré obrátí. Ale už nyní existuje mnoho náznaků, že postupné zotavení ekonomiky probíhá po celé Evropě a spolu s ním by i výrobní společnosti měly proaktivně přistoupit ke krokům, které jim pomohou k opětovnému růstu a jeho udržení. A třeba i s pomocí upgradu svého podnikového softwaru.

... celý článek >

Strana: 22

Digitální prototypování a mechatronika

je hlavním tahounem inovací

Výrobci pod tlakem konkurence čelí v pomalu se oživující světové ekonomice mnoha novým výzvám. Strategické produkty, které je odlišují od konkurence, jsou stále komplikovanější. Zákazníci zároveň vyžadují větší míru flexibility a rychlejší uvádění produktu na trh… a samozřejmě při nižších nákladech. Jedna oblast, ve které výrobci nacházejí cestu, jak se s těmito výzvami vypořádat, je dnes často přehlížená oblast produktového navrhování. Jak mnozí výrobci postupně zjišťují, inovace v technologii navrhování komplikovaných produktů může přinést významné přínosy z hlediska nákladů, rychlosti, produktové kvality i spokojenosti zákazníků.

... celý článek >

Strana: 26

Právní aspekty smluv na implementaci IS

Kvalitní smlouva je jednou z klíčových podmínek úspěšné realizace jakéhokoliv IT projektu. A i když strany někdy přistupují k jednáním o smlouvě s pocitem, že bez ohledu na její obsah přece vždy budou muset konkrétní věc vyřešit tzv. lidsky, dlouhodobá praxe ukazuje, že v životě IT projektu jsou momenty, kdy se poctivá příprava smlouvy skutečně vyplatí.

... celý článek >

Strana: 44

Jak podpořit podnikové cíle ze strany IT

Existuje mnoho přístupů, jak v podniku budovat informační systém. Jenom některé z nich však sjednotí pohled byznysu a IT na dobu delší, než kolik trvá počáteční fáze projektu. Praxe přitom ukazuje, že nejlepších výsledků není nutné dosáhnout žádnou složitou atomovou vědou. Stačí vhodně zkombinovat zdravý rozum a standardní nástroje tvorby informačního systému.

... celý článek >

Strana: 52

Optimalizace licencí podnikového softwaru

Softwarové licence dokážou potrápit nejednoho IT ředitele. Obvykle tvoří významnou položku jak v plánu investic, tak v rozpočtu na údržbu (náklady na technickou podporu, upgrade apod.). Řada organizací proto začala licence důsledně inventarizovat s cílem zjistit a následně řídit jejich počty. O softwaru provozovaném v rámci podniku se toho ale dá zjistit mnohem více – čím více informací máme k dispozici, tím lépe můžeme své licenční portfolio řídit, a v důsledku pak samozřejmě najít prostor k úsporám.

... celý článek >

Strana: 54

Ochrana před ztrátou dat – systémy DLP

check_point_softwareOchrana před ztrátou dat (data loss prevention, DLP) je termín z oblasti informační bezpečnosti, který představuje systémy schopné identifikovat, monitorovat a chránit data. A to při jejich použití (data in use), jako je například práce s daty na koncových stanicích, při přenosu (data in motion), kam spadá přenos dat síťovými prostředky, i dat v klidové podobě (data at rest), což znamená ochranu například na úložištích dat. Ochrana je realizována pomocí hloubkové kontroly obsahu a analýzy transakcí v kontextu zahrnujícím atributy, jako jsou odesílatel, datový objekt, médium, čas, příjemce apod. DLP systémy obsahují některou z forem centralizované správy.

... celý článek >

Strana: 60

Černobílé tiskárny pro pracovní skupiny

Na rozdíl od barevných slouží černobílé tiskárny ve firmách téměř výhradně k tisku negrafických materiálů, většinou textových či tabulkových dokumentů. Právě tyto výstupy (a samozřejmě jejich datová podoba) mohou často obsahovat citlivé podnikové či osobní informace, k nimž nesmí mít přístup neoprávněné osoby. Přirozeně se tedy v současné době, kdy je ochraně dat přikládán stále větší význam, od těchto tiskáren určených pro nasazení ve firemních pracovních skupinách, očekává odpovídající úroveň zabezpečení.


Strana: 72


arrow Cena za kus: 95 Kč (4.13 EUR)