facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Dialog 3000Skylla
IT SYSTEMS 5/2010 , Plánování a řízení výroby

Pět strategických doporučení pro výrobní podniky

Petr Felkner


Vzhledem k obtížným podmínkám, které v uplynulém roce ve výrobním průmyslu převažovaly, si mnoho firem může myslet, že jedinou možnou činností je zůstat sedět a čekat, než se vše samo přežene a v dobré obrátí. Ale už nyní existuje mnoho náznaků, že postupné zotavení ekonomiky probíhá po celé Evropě a spolu s ním by i výrobní společnosti měly proaktivně přistoupit ke krokům, které jim pomohou k opětovnému růstu a jeho udržení. A třeba i s pomocí upgradu svého podnikového softwaru.


Raději bolestná změna než pasivita

Bolest je spolehlivý iniciátor změny. Lidé i firmy zjišťují, že spíše lze akceptovat důležitou, i když bolestnou změnu než pasivitu. Posledních dvanáct měsíců bylo pro výrobce neskutečně obtížných, ale vytvořily ideální příležitost pro realizaci těžkých rozhodnutí, inovací a revizí obchodních procesů způsobem, který by jindy nebyl vůbec akceptovatelný.
Největší část zákaznické báze společnosti Infor reprezentuje právě výrobní sektor. Proto Infor připravil pět doporučení, která zohledňují současné klima i budoucí očekávání. Cílem těchto doporučení je především to, aby výrobní společnosti mohly co nejvíce profitovat z opětovného ekonomického růstu.

Pět strategických doporučení

Krok č. 1: Udržení dostatečné hotovosti

Jeden ze způsobů, jak mohou výrobci udržet svou hotovost, spočívá v redukci skladových zásob a vysoké efektivitě výrobních procesů. Infor v posledním roce pozoroval zvýšený zájem o technologická řešení týkající se poptávkové a skladové optimalizace, tzv. sales and operations planning (S&OP). Firmy používající řešení typu S&OP hlásí v průměru o patnáct procent nižší skladové zásoby a až o třicet procent kratší dobu hotovostního cyklu.

Krok č. 2: Zaměření na produktivitu

Opatření, které platí pro všechny výrobce bez výjimky, je silná orientace na zvýšení produktivity. Příkladem je výrobní plánování, které prostřednictvím inteligentního řízení výroby ve výrobních zařízeních dokáže eliminovat časové prostoje až o třicet procent a zároveň díky minimalizaci přesčasů redukovat náklady. Další oblastí, kde úspora nákladů je možná i bez poklesu produktivity, je efektivní řízení skladových zásob, které minimalizuje potřebu investovat do nových nákladných skladovacích prostor.

Krok č. 3: Využití „zelených“ přístupů

Dlouhodobě udržitelná strategie výroby nepřináší jen nižší dopad na životní prostředí a splnění různých nařízení, ale má i značný provozní význam. Pokles spotřeby energie, redukce odpadu a recyklační materiály – to vše šetří peníze. Protože až osmdesát procent celkových nákladů na výrobek připadá na energii, kterou během svého životního cyklu spotřebuje, je sledování a snižování spotřeby zcela na místě. Udržování špičkové efektivity výrobních prostředků může snížit účty za energii o osm až dvacet procent.

Krok č. 4: Pronájem místo nákupu

Alternativou běžného nákupu technologií může být předplatné podnikového softwaru namísto jeho přímého nákupu. Tím podniky chrání svou hotovost. Software jako služba (software as a service) nebo aplikace formou řízených služeb (application managed services) jsou dvě alternativy, jejichž cílem je pomoci zákazníkům šetřit jejich hotovost i další zdroje.

Krok č. 5: Upgrade podnikového softwaru

Po krizi už odvětví výroby nebude stejné jako před ní. Uspějí ty společnosti, které se nebudou bát inovací a flexibilního přístupu k zákazníkům. Invoace ve výrobě ovšem znamená také inovaci v podpoře podnikového softwaru, včetně nových funkcionalit, podpory nových procesů a schopnosti rychlé reakce na budoucí obchodní požadavky.

Inovace softwarové podpory

Zastavme se u posledního kroku trochu déle. Téměř všichni výrobci vlastní nějakou formu ERP systému pro plánování podnikových zdrojů a v běžné smlouvě bývá zakomponována i jeho každoroční technická údržba a podpora garantující zákazníkům nejnovější verzi softwaru. A přesto mnoho průzkumů ukazuje, že většina firem nejnovější verzi softwaru nemá, přičemž řada z nich naopak používá mnoho let starou verzi, neboť se domnívají, že přechod na nejnovější verzi by pro ně znamenal značné úsilí a vysoké náklady. Ve skutečnosti to ale znamená, že nedostávají plnou hodnotu své investice do softwaru a postrádají novější funkce, které by jim mohly pomoci zefektivnit a inovovat své procesy.
Podniky ale dnes od svého softwarového dodavatele očekávají mnohem více než jen řešení, která nedokáží reagovat na obchodní růst a musí být nahrazována prostřednictvím dlouhých, nákladných a riskantních implementací. Dnešní „postkrizové“ požadavky zákazníků na softwarové upgrady míří na vyšší transparentnost, dodržení dohodnutého termínu a rozpočtu a minimální následky na provoz společnosti.
V oblasti vlastní funkcionality řešení kladou současné obchodní požadavky na upgrade podnikového softwaru stále různorodější nároky. Vedle doplňkových modulů a komplementárních aplikací potřebují zákazníci zavádět nové komponenty, které poskytují inovativní funkcionality pro nejrůznější řešení. Například komponenty umožňující agregovat data podle specifických obchodních aspektů a zlepšující procesy v oblastech business intelligence, financí a strategického plánování.

SOA pro rychlejší inovace

I navzdory obtížným podmínkám zůstáváme v otázce budoucnosti výrobního sektoru optimisty. Nyní, kdy mnoho evropských zemí právě vychází z recese, je patrné, že se mění i samotná výroba – výrobní ekonomika dnes zahrnuje větší počet menších výrobců, zatímco v minulosti tomu bylo spíše opačně. Menší výrobci mají výhodu ve své flexibilitě a schopnosti rychlé inovace. Mají ale také odlišné technologické potřeby na podporu svého byznysu a řízení dodavatelského řetězce.
„Komponentový“ přístup reprezentovaný servisně orientovanou architekturou softwarových řešení (services oriented architecture – SOA), umožňuje implementaci softwaru na míru specifickým průmyslovým potřebám i podnikové strategii. Právě nyní je vhodný čas být rozhodný a činit nákladově úsporné a přitom prorůstové kroky, které pomohu uvést podnik do opětovného dlouhodobého růstu.

Autor působí jako country manager ve společnosti Infor Česká republika.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Creo Parametric – představení klíčových funkcí

Porovnejte je s vaším CAD řešením

Creo Parametric je jedním z nejpropracovanějších CAD řešení, která využívají nejúspěšnější firmy po celém světě. Autorem tohoto řešení je firma PTC, která již desítky let udává trendy ve vývoji a směřování CAD technologií. V následujících řádcích se vám pokusím představit některé klíčové funkce, které jsou součástí balíku Creo Design Essentials.

Helios
- inzerce -