facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEMS 5/2010 , ERP systémy

Rozhovor: Jana Bínová, Epicor Software Czech

-pr-


-

„Epicor 9 je náš nejkomplexnější systém,“

říká Jana Bínová, regional consulting manager, Epicor Software Czech

Vaše společnost nedávno uvedla na český trh novou verzi ERP systému. Nabízí Epicor 9 oproti předchozím verzím nějaké zásadní inovace?

Jednou z největších výhod našeho nového řešení je bezesporu maximální využití nejmodernějších technologií. Epicor 9 je postaven na konfigurovatelné SOA a konceptu Web 2.0, díky čemuž poskytuje společnostem všech velikostí a typů rozsáhlou flexibilitu. Koncept Epicor Everywhere zase umožňuje podporu jakéhokoliv operačního systému od Windows až po Unix a Linux a zajišťuje přístup do ERP prostřednictvím desktopových aplikací typu Microsoft Office a webových prohlížečů z téměř jakéhokoliv zařízení podporujícího internetový prohlížeč, třeba z PC, PDA, iPhone, mobilního telefonu.


Může si řešení Epicor 9 dovolit i menší firma?

Rozhodně ano. Při volbě informačního systému by nemělo primárně záležet na počtu uživatelů, ale spíš na požadované funkcionalitě a jejím poměru k ceně nabízeného řešení. Epicor 9 v tomto ohledu nabízí firmám komplexní, ucelené a technologicky vyspělé řešení, které zároveň umožňuje variabilní nastavení dle potřeb klienta. Zákazníkovi toto zaručí, že z takového systému jen tak „nevyroste“ – investice se mu tedy určitě vyplatí.

Velké ERP systémy dnes často nabízí funkce z oblasti business intelligence, správy dokumentů, workflow, řízení projektů apod. Není výhodnější využít specializované systémy a jejich vzájemnou integraci?

V praxi často vidíme, že ne všechny společnosti potřebují pro každou oblast své firemní agendy úzce specializované informační systémy. Výhodnější a praktičtější jsou pro ně komplexní ERP řešení, jež nabízejí maximální možný komfort formou rozsáhlé a plně integrované funkcionality. Systém je od počátku koncipován jako celek, postup implementace je předem dobře odhadnutelný, spolupráce s jedním dodavatelem snižuje možná rizika a i následná údržba systému je podstatně jednodušší. Databáze je jednotná a následné zpracování dat se tím usnadňuje.

V případě integrace oddělených a úzce specializovaných systémů (často od různých dodavatelů) může dojít k řadě úskalí, zejména v podobě možných vícenákladů na dodatečnou úpravu řešení či zpracování dat z oddělených datových zdrojů a podobně. Doporučujeme ji tedy jen tam, kde standardní řešení z hlediska potřeb společnosti doopravdy nestačí, a není možné – či ekonomicky výhodné – ho do požadované podoby upravit.

Využíváte pouze přímý obchodní model, nebo je řešení Epicor 9 dostupné i přes implementační partnery?

Naší primární strategií je přímý obchodní model, tedy prodej přes naše pobočky nebo regionální centra. Za vše hovoří čísla – z celkového prodeje licencí v minulém roce přímý prodej představoval až osmdesát procent. Všichni naši zaměstnanci, kteří poskytují klientům odbornou podporu, prochází interní certifikací, čímž je našim zákazníkům zajištěna kvalita služeb na vysoké úrovni, navíc srovnatelná ve všech zemích.

S partnery samozřejmě spolupracujeme, velmi pečlivě si je však vybíráme. V České republice máme jednoho partnera obchodního a jednoho implementačního a oba jsou certifikovaní na plné portfolio našich produktů. Na rozdíl od běžných partnerských modelů v ERP oblasti si mezi sebou navzájem nekonkurujeme – naopak se svými partnery aktivně spolupracujeme.

Nabízíte pro některá odvětví specializovaná řešení, nebo sázíte na univerzální systém s možností individuální úpravy na procesy zákazníka?

Z hlediska funkcionality je Epicor 9 náš nejkomplexnější systém. Je univerzální a přitom naprosto připravený přizpůsobit se požadavkům daného klienta – ať už v oblasti funkcionality a procesů (často specifických pro různá odvětví), parametrů či uživatelského rozhraní. Každý ale ví, že určité obory požadují specializovaná řešení, a to jak v oblasti firemních procesů, tak i v nastavení či datových výstupech. Proto jsme připravili tzv. best practice řešení, které umožňuje v rámci procesu implementace vycházet ze známých odvětvových standardů, jež jsou případně dále upravovány dle individuálních požadavků konkrétního klienta. Z tohoto přístupu vychází i naše implementační metodologie Signature Best Practice, která přináší rychlejší a efektivnější proces implementace, nižší celkové náklady, a tedy vyšší návratnost investice do informačního systému.

Jedním z v současnosti nejčastěji diskutovaných trendů v IT je změna obchodního modelu i způsobu užívání IT. Namísto vlastnictví IT prostředků je v kurzu užívání softwaru formou služby. Jde jen o postupný vývoj konceptu outsourcingu ICT, nebo nabízí model SaaS (software jako služba) něco nového? Jaké výhody model SaaS zákazníkům přináší, a kde jsou naopak jeho rizika a nevýhody?

Pokud se podíváme na historii outsourcingu a SaaS modelu, zjistíme, že se do velké míry vyvíjely samostatně, ale díky globalizaci a konkurenčním tlakům na trhu se tyto dva koncepty začaly prolínat. Byli to pak zejména poskytovatelé služeb outsourcingu, kteří začali rozšiřovat své portfolio o SaaS služby. Je to právě flexibilita a globální dostupnost SaaS, kerá umožňuje poskytovatelům těchto služeb nabízet outsourcing procesů nejen na horizontální úrovni (BPO), ale také vertikální řešení určené pro jednotlivé segmenty.

SaaS model umožňuje společnostem využívat ERP systémy bez některých nástrah, které přináší komplexnost tohoto řešení, jeho implementace a následná údržba. Výhodou jsou značně nižší náklady na zavedení a celkové vlastnictví SaaS řešení a možnost soustředit interní zdroje na jejich klíčové povinnosti. Na druhou stranu se často diskutují obavy o zabezpečení dat, spolehlivost a stabilita systému, schopnost integrace s řešeními třetích stran nebo možnost přizpůsobit řešení specifickým potřebám firmy. Důležité je také si uvědomit, že SaaS ERP není závislé jen na spolehlivosti poskytovatele služeb, ale také na připojení k internetu, jeho rychlosti a stabilitě. SaaS ERP tedy pravděpodobně nenahradí klasické ERP řešení úplně, nicméně existuje významný segment společností, pro které jsou výše zmíněné výhody zajímavé.

Změnila ekonomická krize trh ERP systémů? Například z hlediska typu poptávaných řešení nebo chování zákazníků?

Ekonomická krize samozřejmě zasáhla i do trhu ERP systémů. Zákazníci se ještě více orientují na cenu a někteří své investice v současné době částečně omezují, nebo se spokojí s méně kvalitním, ale levnějším řešením i za cenu toho, že ho bude nutné v dohledné době vyměnit za lepší. Případně se orientují na modulární systémy, které lze postupně rozšiřovat dle potřeby. Jiní si naopak ještě více uvědomují, že se nevyplácí pořizovat si „levné věci“ a volí komplexní řešení, za své peníze však vyžadují vysokou kvalitu dodávek i poskytovaných služeb. Od dodavatele informačního systému neočekávají jen prostou implementaci systému, ale také aktivní přístup k samotnému řešení, například návrhy vylepšení podnikových procesů a podobně. Upřednostňují možnost aktivní spoluúčasti na procesu implementace a aktivně sledují návratnost svých investic (ROI).

K oživení trhu by jistě mohla přispět nedávno vyhlášená třetí výzva dotačního programu ICT v podnicích. Máte již s tímto dotačním programem zkušenosti?

Možnost využít výhod dotačního programu ICT v podnicích je pro společnosti bezesporu velice zajímavá. Získat takovou dotaci však není jednoduché, protože žadatel musí splnit řadu kritérií a podmínek. Některé z těchto podmínek může žadatel ovlivnit a tím si reálně zvýšit šanci, že dotaci získá. My se spolu s naším partnerem Data Solutions snažíme zájemcům z řad našich současných či potenciálních klientů s vyřízením žádosti o dotaci pomoci formou bezplatných poradenských služeb, a to jak po stránce strategické, administrativní a procesní, tak na úrovni formálního zpracování.

Ještě před uvedením nové verze Epicor 9 na český trh jste také ohlásili iniciativu Shared Benefits zaměřenou na snižování rizik a dodržování nákladů při zavádění ERP systémů. Můžete stručně popsat její principy? Už jste ji měli možnost využít v praxi?

Program Shared Benefits je ve své podstatě velice jednoduchý. Vychází ze skutečnosti, že každá úspěšná implementace vyžaduje součinnost dvou partnerů – dodavatele (implementátora řešení) a jeho zákazníka. Oba partneři se na řešení aktivně podílejí, a to od samého počátku až po předání systému do živého provozu a ukončení projektu. Nejprve je důkladně zmapován a popsán rozsah budoucího projektu a odsouhlaseny konkrétní cíle implementace. Na základě analýzy požadavků klienta je připraven plán projektu a výpočet očekávaných nákladů na implementaci v rozsahu odsouhlaseném klientem. S využitím implementační metodologie Signature Best Practice obě strany v průběhu implementace řídí jednotlivá plnění a kontrolují stav projektu vůči plánu, čímž se snižují případná rizika, včetně skluzu termínů dodávek a skrytého růstu nákladů na implementaci. Výsledná úspora nákladů či případné navýšení prostředků oproti původnímu plánu se při ukončení implementace dělí mezi obě zúčastněné strany rovným dílem, a oba partneři jsou tedy stejnou měrou motivováni k dosažení co nejlepšího výsledku implementace. A to je i důvod, proč naši zákazníci tuto iniciativu přijali veskrze pozitivně.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

METASHOP si skvěle rozumí také s ERP POS Expert

METASHOPV tomto roce uvedla společnost Complete Interet Services na trh efektivní a výjimečný e-shop pro střední a velké firmy pod názvem METASHOP. Jde o standardizované řešení pro všechny, kteří hledají nástroj pro opravdový on-line obchod.