facebook
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
IT Systems - online trafika
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

EAM - Správa majetku a údržby

Facility management, CAFM, Správa majetku, EAM, Řízení údržby, CMMI, Workforce management

clanky EAM - Správa majetku a údržby: články

Comes Maintenance pro řízení údržby v podniku

Comes Maintenance pro řízení údržby v podniku
Hledáte-li systém pro řízení údržby podniku, pak COMES Maintenance je jedno z vhodných, přátelských a komfortních řešení. Obsahuje podporu pro zajištění plánování a realizaci údržby, umožňuje vést sklad náhradních dílů a poskytuje přehled o činnostech údržby v organizaci včetně přehledů klíčových ukazatelů a souvisejících statistik či protokolů.
COMES Maintenance využívá modulu COMES Modeller výrobního informačního systému COMES. I proto je jednoduše doplnitelná o speciální uživatelské funkce včetně vazby na jiné systémy implementované v podniku (docházka pro synchronizaci pracovníků, celopodnikové IT/ERP pro synchronizaci dat či náhradn... více »

Jak na prediktivní údržbu ve výrobním segmentu?

Jak na prediktivní údržbu ve výrobním segmentu?
Snad všechny výrobní podniky dnes realizují údržbové programy, přičemž jejich hlavním cílem je minimalizovat následky poruch na podnikových zařízeních. Avšak většina z nich se soustřeďuje spíše na reaktivní procesy sledování a oprav strojů a jen málo společností si vytváří analýzy zkoumající, proč a kdy nejčastěji dochází k poruchám. Současný tlak na snižování provozních nákladů, kterému jsou dnes vyst... více »

Informační systém pro řízení údržby

Informační systém pro řízení údržby
Hodnota výrobních a provozních zařízení průmyslových firem mnohdy dosahuje řádu stamilionů korun. To je třeba si uvědomit a na úrovni vrcholového managementu sledovat vedle klíčových finančních údajů, jako je například cash flow, hodnota skladových zásob a rozpracované výroby, také náklady na údržbu, a to jak strojních zařízení či technologií, tak i movitého majetku.
Sledovat údržbu lze z několika hledisek: náklady na preventivní údržbu, nutné neplánované zásahy, hodnota položek na skladě náhradních dílů, prostoje, vytíženost strojů atd. Souhrn těchto aspektů představuje ve finančním vyjádření velké částky, které jsou bez podpory sp... více »

Facility management v průmyslovém podniku

Facility management v průmyslovém podniku
Každý dodavatel informačních systémů, dodavatele systémů pro facility management nevyjímaje, získá díky desítkám implementací poměrně bohaté zkušenosti s procesy u svých odběratelů. V segmentu průmyslových podniků, stejně jako v segmentech jiných, jsou dnes tyto zkušenosti velmi různé. Převažují však zkušenosti svědčící o tom, že z pohledu majetkových dat panuje v organizacích stále poměrně velký chaos. Podívejme se proto na jeden z možných způsobů, a to využití informačních systémů, které mohou velmi snadno zavést pořádek a řád.
Zkušenosti z průmyslových areálů Facility management (FM) se dnes vyvíjí velmi dynamicky a rozšiřuje sféru s... více »
akce

EAM - Systémy pro efektivní a proaktivní údržbu

EAM - Systémy pro efektivní a proaktivní údržbu
Výraz enterprise asset management (EAM) lze přeložit jako správa podnikových zdrojů. Zdroje ve smyslu EAM představují všechny výrobní stroje, zařízení, suroviny, náhradní díly ale i budovy, vozový park apod. Všechny uvedené zdroje mají společné to, že se v rámci vnitropodnikových procesů buď spotřebovávají, například přímo jako suroviny, nebo stárnou a opotřebovávají se jako výrobní zařízení.
Každý podnik je závislý na svých zdrojích, jejichž spotřeba má přímý dopad na výkonnost podniku. Kritické zdroje mohou být v různých podnicích a společnostech i v různých odvětvích odlišné. Péče o tyto zdroje může být rozhodujícím prvkem v boji s ef... více »

Přínosy systémů pro plánování a řízení údržby

Přínosy systémů pro plánování a řízení údržby
Výrobní společnosti používají a nakupují stále složitější výrobní zařízení. V důsledku toho jsou nuceny průběžně vynakládat značné finanční prostředky a lidské zdroje na údržbu a obnovu těchto velmi drahých výrobních technologií, tak aby byla zajištěna jejich maximální produktivita. Ne vždy jsou však tyto nemalé prostředky vynakládány efektivně, čímž dochází ke zbytečnému zvyšování celkových výrobních nákladů. Nepřesné informace o skutečném provozu výrobních zařízení, nesprávné časové rozvržení prohlídek a preventivní údržby, nevhodné použití postupů pro údržbu, špatná evidence a plánování zásob náhradních dílů, nedostatečné využití lidského... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Časopis IT Systems
IT Systems 1-2/
IT Systems 12/
IT Systems 11/
IT Systems 10/
Edice IT Systems Special
příloha #1 1-2/
příloha #1 11/
příloha #1 10/
příloha #1 9/
Ceník inzerce portálu SystemOnLine