facebook
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
IT Systems - online trafika
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

EAM - Správa majetku a údržby

Facility management, CAFM, Správa majetku, EAM, Řízení údržby, CMMI, Workforce management

clanky EAM - Správa majetku a údržby: články

Řízení a podpora servisních pracovníků v terénu

Řízení a podpora servisních pracovníků v terénu
Rozvoj systémů údržby je úzce spjatý se stále širšími možnostmi přístupu k datům a jejich získávání. Moderní systémy pracují s velkým množstvím informací, jejichž aktualizace a distribuce servisním pracovníkům, hlavně v terénu, může byť neefektivní a na úkor samotného údržbářského zásahu. Řešením tohoto problému je využívání mobilních klientů při práci v terénu – jejich hlavním účelem je zefektivnění práce s údaji, snížení pracnosti při jejich získávání a vyhodnocování, snížení anebo odstranění vlivu lidského faktoru při vstupu dat a podpora při jejich obstarávání.
Tlak na vyšší dost... více »

Prediktivní údržba a inteligentní servis? Dnes možnost, zítra nutnost

Prediktivní údržba a inteligentní servis? Dnes možnost, zítra nutnost
V dnešní, stále se zrychlující době, kdy nás obklopují stále novější technologie, ať v oblasti výrobních, servisních či jiných společností, je kladen stále větší důraz na efektivitu. Efektivitu nejen práce, ale i plánování.
V podstatě je možné říci, že přístup k údržbě může být reaktivní, nebo proaktivní, stejně jako u vedoucích pracovníků může být reaktivní, či proaktivní styl řízení. Je s podivem, že i v dnešní době, kdy stále více skloňujeme výrazy jako IoT (internet věcí) nebo Průmysl 4.0, mnoho společností stále nevyužívá možnosti prediktivní údržby a stále jedná spíše reaktivně... více »
  

- Inzerce -

COMES Maintenance

štíhlá údržba v každodenní praxi


COMES MaintenanceEfektivní řízení, plánování a provádění údržby ve výrobním podniku je křižovatkou zájmů, která dělá vrásky nejednomu řídicímu pracovníku. Z výroby přichází požadavky na zajištění „bezporuchového" chodu výroby, doplněné současně požadavkem na minimální přerušování jejího bezproblémového chodu.

Software pro zabezpečení prostor a havarijním plánování

Software pro zabezpečení prostor a havarijním plánování
Na současném trhu v ČR není mnoho softwarů, které poskytují systémovou podporu v oblasti bezpečnosti objektů. Dobře navržené softwarové řešení bezpečnosti objektů se soustřeďuje na podporu krizového řízení a zajištění kontrol opakovaných revizí bezpečnostních prvků v dané budově či areálu. Řeší prevenci vzniku krizových situací, jejich zvládání a rychlý návrat do normálního stavu s maximální eliminací ztrát a výpadků.
V lepším případě je softwarové řešení bezpečnosti objektů lehce propojitelné nebo modulově rozšiřitelné o systém pro podporu facility managementu, předev... více »

Smart Connected Solutions pro prediktivní údržbu

Smart Connected Solutions pro prediktivní údržbu
Svět průmyslu se dnes čím dál víc prolíná se světem IT. V té souvislosti zaznívá především termín Průmysl 4.0 a v rámci něj pojmy jako prediktivní údržba a inteligentní servis. Jejich automatizovaná podpora je úkolem pro zcela nový produkt z dílny společnosti Asseco Solutions. Na podrobnosti týkající se této horké novinky jsme se zeptali Jiřího Huba, jejího výkonného ředitele pro Česko.
Váš nový produkt Smart Connected Solutions (SCS) není přímo z oblasti ERP systémů, na které jste se dosud specializovali? Proč jste se rozhodli k tomuto zdánlivému kroku stranou? Asseco Solutions se ... více »
  

- Inzerce -

Integrace inspekce, mazání a diagnostiky do EAM a diagnostického softwaru

CMMS Moderním trendem je organizovat údržbu počítačovým systémem řízení (CMMS). Vynaložené miliony zdaleka nemusí přinést očekávané užitky. I zde platí, jako ve statistice: smetí dovnitř – smetí ven.

Klíč pro správu majetku a řízení údržby

Klíč pro správu majetku a řízení údržby
Při řízení správy majetku a procesu údržby jsou potřebné informace. Informace v různé struktuře a skladbě, v různých etapách procesu údržby. V současnosti využívané informační systémy na řízení údržby v podnicích umožňují evidenci a archivaci těchto informací v rozsahu potřebném pro správné řízení a výkon údržby. Ve velkém množství případů je však evidence a vyhodnocování dat z procesu údržby zanedbávaná, a to především z důvodu nevhodně nastaveného IS, který není schopný poskytnout jednoduchý a spolehlivý nástroj pro sběr údajů z procesu údržby a&#... více »

Systémy pro správu majetku a řízení údržby

Systémy pro správu majetku a řízení údržby
Problematikou správy firemního majetku (Enterprise Asset Management – EAM) se zabývá nejedna aplikace. Většina z nich se na problematiku dívá zejména z pohledu řízení a plánování údržby, správy objektů údržby, plánování kapacit, tvorby pracovních příkazů a vazby na ekonomiku. Všechny tyto prvky má bezesporu dobrý systém obsahovat, součástí by měl ovšem být i geografický pohled. Právě o tom, proč je vhodné zakomponovat do správy majetku i geografické informace a v čem si může EAM systém s geografickým informačním systémem (GIS) pomoci, je tento článek.
Proč GIS? – Majetek zp... více »
  

- Inzerce -

Maximo EAM

Řešení pro správu podnikových aktiv a řízení údržby


Maximo Asset Management spojuje na společné platformě rozsáhlou funkcionalitu správy majetku (obecně aktiv) podniku s možnostmi řízení služeb poskytovaných pro údržbu a servisních činností. Maximo Asset Management dokáže účinně získávat a analyzovat data o aktivech podniku i pracovních činnostech.

 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Časopis IT Systems
IT Systems 1-2/
IT Systems 12/
IT Systems 11/
IT Systems 10/
Edice IT Systems Special
příloha #1 1-2/
příloha #1 11/
příloha #1 10/
příloha #1 9/
Ceník inzerce portálu SystemOnLine