facebook
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Potravinářský průmysl

clanky Potravinářský průmysl: články

Co musí zvládat informační systém potravinářské firmy?

Co musí zvládat informační systém potravinářské firmy?
Jak je možné, že ceny potravin rostou o tolik pomaleji, když veškeré vstupní náklady jsou mnohonásobně vyšší? Existuje pouze jediná logická odpověď, může za to produktivita. Stačí nám méně zdrojů na vyprodukování většího množství výstupů. Zatímco přírodní zdroje a práce zdražily, umíme dnes výrazně lépe využívat kapitál, informace a znalosti. Velký podíl na tom mají podnikové informační systémy. V čem pomáhají potravinářské či nápojářské firmě? Rozdělme podporu systému do několika oblastí.
Komunikace se zákazníkem Výrobce potravin si dnes nemůže dovolit opominout žádného zákazníka. Proto využívá několik prodejních kanálů (obr. 1). Tradi... více »

Ani kostku cukru bez softwaru

Ani kostku cukru bez softwaru
Potravinářská a nápojářská výroba má dnes obrovské množství odvětví. Každé z nich má svá specifika daná například typem zpracovávaných surovin, způsobem balení či sezonností. Všechny však mají jedno společné. Výroba ani další s ní související činnosti se neobejdou bez podpory informačního systému. Požadavky výrobců potravin bývají velmi jasně specifikované, jak podle odvětví, tak zákazníků či dalších kritérií.
Všimli jste si například, kolik povinných informací obsahují etikety na potravinářských výrobcích? Zdrojem těchto údajů je výrobní informační systém, který je v průběhu výroby sbírá, eviduje a poskytuje historii všech vstupních sur... více »

Technologie pro stahování výrobků z prodeje

pro potravinářské výrobce

Technologie pro stahování výrobků z prodeje
Čas od času jsme konfrontováni s informacemi o nevyhovujících produktech v prodejních řetězcích. Pro výrobce a dodavatele takovýchto produktů je to dvojnásob nepříznivá situace: jednak přijdou o příjmy z prodeje a jednak ztratí u zákazníků část své reputace. Příprava na stažení produktů z prodeje se trochu podobá protipožárním opatřením. Většina firem doufá, že k tomu nikdy nedojde, ale přesto chápou důležitost existence plánů pro případ nepředvídatelných událostí. Potravinářské společnosti nejsou v oblasti stahování produktů z prodeje žádnými nováčky.
Manuální procesy Nejmodernější potravinářské společnosti mívají detailně rozpracované... více »

ERP systémy v potravinářství

ERP systémy v potravinářství
Magická zkratka ERP je čím dál tím více skloňována ve většině moderních podniků a firem, které chtějí mít pod kontrolou své procesy, náklady, výdaje, sklady, a vůbec celé své podnikání. S tím, jak se rozšiřuje počet podniků, které ERP řešení využívají, zvětšuje se i nabídka ERP systémů na trhu a nabídka specializovaných řešení pro různá odvětví.
Je třeba si uvědomit, že každá společnost má odlišné procesy. Jinak se přistupuje k vnitropodnikové organizaci v obchodní společnosti a jinak například ve výrobní společnosti. Rozdílně přistupují k procesům ve společnosti, která se zabývá službami, či vývojem softwaru. I samotné skupiny společnos... více »
akce

Jak na informační systém v potravinářském průmyslu?

Jak na informační systém v potravinářském průmyslu?
Stejně jako v každém průmyslovém odvětví existuje i v potravinářství řada specifických funkcí či postupů a řada charakteristických vlastností. Jaké jsou tedy nejčastější požadavky na informační systém pro potravinářský průmysl?
Především naprosto precizní a důsledné sledování jednotlivých šarží. Nejde jen o evidenci dávky jako takové, ale také o sledování rozličných vlastností konkrétní dodávky, ceny atd. Náš informační systém K2 umožňuje navíc spojité a kontinuální sledování cesty a spotřeby dané šarže až po finální výstup. Lze tak například zjistit, komu byla konkrétní šarže distribuována, jaká je její skutečná výrobní cena (dle oceněn... více »

Manažerské informační systémy v potravinářství

Manažerské informační systémy v potravinářství
Vysoce konkurenční prostředí potravinářského průmyslu připomíná tak trochu fotbalové hřiště. Na jedné straně stojí dodavatelé stejných či obdobných produktů, na druhé jsou připraveni odběratelé. Mezi nimi dominují obchodní řetězce s extrémním tlakem na cenu i obchodní podmínky. Kromě nich se však snaží prosadit i další segmenty, jako nezávislý trh (velkoobchody a sítě maloobchodů), případně i tzv. gastro (restaurace, veřejné stravování, …). Kdo chce v tomto prostředí uspět, musí dnem i nocí myslet na jediné – totiž, že potravinářský bůh je ukryt v detailu.
Přes masový charakter výroby a dodávek musí potravinářský prodej pracovat s velkým... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Ceník inzerce portálu SystemOnLine