facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Dialog 3000Skylla
IT SYSTEMS 1-2/2013 , Potravinářský průmysl

Ani kostku cukru bez softwaruAssecoPotravinářská a nápojářská výroba má dnes obrovské množství odvětví. Každé z nich má svá specifika daná například typem zpracovávaných surovin, způsobem balení či sezonností. Všechny však mají jedno společné. Výroba ani další s ní související činnosti se neobejdou bez podpory informačního systému. Požadavky výrobců potravin bývají velmi jasně specifikované, jak podle odvětví, tak zákazníků či dalších kritérií.


Všimli jste si například, kolik povinných informací obsahují etikety na potravinářských výrobcích? Zdrojem těchto údajů je výrobní informační systém, který je v průběhu výroby sbírá, eviduje a poskytuje historii všech vstupních surovin. Velmi důležitou informací je například znalost přesného složení finálního výrobku včetně znalosti dodavatelů jednotlivých vstupních surovin a polotovarů, nutnost jejich přesné evidence pro případné dohledání původu až na jednotlivé komponenty, které do výrobku vstoupily. To se používá v případech reklamace konečného produktu, kontroly ze strany státních orgánů (potravinářská inspekce, mikrobiální zkoušky v souladu se směrnicí ISO apod.), požadavků obchodních řetězců a dohledání původu tzv. trasování například při jeho kontaminaci apod. K tomu se využívají tzv. šarže, což jsou vlastně skupiny výrobků vyrobené v rámci jedné receptury (technologického postupu) s definovaným vyrobeným množstvím, které se potom plní do jednotlivých maloobchodních balení a označí příslušnými kódy. V případě výskytu problému u finálního výrobku musí informační systém umožňovat tzv. zpětné trasování, při kterém se postupuje směrem k počátku receptury, až se najde závadná surovina včetně jejího dodavatele, či špatná receptura.

Dalším specifikem je obtížnost určení přesného množství vstupních surovin pro požadované množství finálního výrobku. To je způsobeno různými typy ztrát, především manipulačními ztrátami či ztrátami z důvodu receptury (např. odpar). Pracuje se tedy s tolerancemi, které se obvykle zvětšují od finálního výrobku směrem k prvotním surovinám. Systém by tedy měl umožňovat při určování množství vstupních surovin brát tyto tolerance v potaz a objem vstupních surovin korigovat s ohledem na požadované množství finálního produktu.

Asi poslední významnou zvláštností, kterou by měl vhodný informační systém umožňovat, je tzv. změnové či odchylkové řízení, které umožňuje během výroby zasáhnout do receptury a operativně zaměnit některou ze surovin či změnit dílčí recepturu. Potřeba těchto změn je vyvolána buď vyčerpáním některé ze vstupních surovin (je nahrazena jinou) či změnou požadavku odběratele na finální výrobek v průběhu jeho výroby. Toto jsou tedy základní požadavky, které musí splnit informační systém pro nasazení v tak specifickém odvětví, jakým je potravinářství a potravinářská výroba.

Software pro cukr a líh

Další zajímavé specifikum, o němž se nyní zmíníme, se netýká všech potravinářských firem, ale je typické pro ty, jejichž výroba má sezonní charakter, například cukrovarů. Zde je celá zásoba cukru vyrobena v době sezony cukrové řepy, tedy v průběhu čtyř měsíců. Zásoba cukru je uložena v silech nebo v tunových vacích. Po zbytek roku se činnost firmy soustředí především na řešení objednávek s přihlédnutím k požadovanému druhu cukru a velikosti či typu balení. Zhruba třetina zásoby se pak balí do drobných spotřebitelských balení a dvě třetiny jsou distribuovány jako cukr průmyslový po vacích či autocisternách.

„Objednávku zavedeme do systému,“ vysvětluje Jan Vosáhlo, ekonomický ředitel společnosti Tereos, která se zabývá výrobou cukru a také lihu. „Z objednávky systém získá informaci na požadované druhy výrobků a počet balení a předá je výrobě. Ta zajistí příslušné obaly, naplánuje výrobní kapacity na jednotlivých strojích a uzpůsobí harmonogram směn, aby bylo včas expedováno přesně to zboží, které je poptáváno. V konkurenčním boji o zákazníky totiž rozhoduje flexibilita, přizpůsobení se jejich požadavkům,“ upřesňuje Jan Vosáhlo.

V případě další zdejší komodity, kterou je líh, naopak výroba probíhá po celý rok a je pak ve velkém distribuován výrobcům, kteří jej používají jako vstupní surovinu pro své produkty. Nicméně jak v případě cukru, tak lihu je každá objednávka automaticky zaznamenána do systému, který řídí její zpracování.

V případě této společnosti je další zajímavostí, že je rozložena celkem v pěti lokalitách, které jsou vzájemně propojeny do sítě (celkem asi 180 PC), přičemž každý závod má vlastní serverovnu. Ze služebních notebooků se lze kdykoli odkudkoli připojit do podnikové sítě pomocí „tunelování“ VPN a pracovat tak, jako by uživatel seděl ve své kanceláři a vyžíval všechny služby podnikové sítě, včetně informačního systému.

Mobilně pro sklad i prodej

Aby mohl dodavatel systému uspět ve výběrovém řízení, musí být schopen vedle základních požadavků potravinářské či nápojářské firmy reagovat nejen na podobná specifika, ale též zajistit další hardwarové a softwarové požadavky. Komunikace mezi potravinářskými firmami a velkými odběrateli jejich výrobků se odehrává na úrovni prvotních dokladů samozřejmě elektronicky. Nejčastěji používaným standardem elektronické výměny dokumentů je tzv. EDI komunikace. Bez podpory tohoto standardu by dodavatel informačního systému mohl jen těžko uspět.

Další důležitou oblastí výrobců potravin je podpora čárových kódů, která je nezbytností s ohledem na vysoké počty surovin a výrobků, které projdou výrobou a následně skladem. Jako samozřejmost je dnes brána podpora více měrných jednotek. Není výjimkou, že potravinářská firma využívá k jednomu zboží i tři měrné jednotky (např. kus, balení, paleta či makro-unita), protože to odběratel striktně vyžaduje.

Pro potravinářské firmy, které samy zajišťují distribuci výrobků do velkoobchodů i maloobchodů, je jedním z kritérií výběru systému podpora mobilních technologií, kromě výše uvedených například mobilního obchodníka. Hlavním přínosem mobilních obchodníků je okamžitý přehled o zásobách jednotlivých odběratelů a pružné reakce na doplnění zásob, případně rozšíření sortimentu. Dalším důležitým přínosem je sběr marketingových informací, které slouží jako vstup pro marketingové analýzy a důležitá marketingová rozhodnutí.

Další doplňkovou oblastí může být například podpora zpracování odpadů či horších jakostí pro druhotné zpracování. Takovéto suroviny je možno zhodnotit využitím například jako krmiva pro hospodářská zvířata do zemědělských podniků, které se zabývají živočišnou výrobou. Pokud informační systém umí tyto aktivity sledovat a zároveň promítat do procesu výroby tak, že se sníží náklady na výrobu, umožní volbu efektivní prodejní a marketingové strategie.

Reference z oboru

Určitě by se našlo ještě mnoho dalších specifik, které potravinářství vyžaduje v závislosti na konkrétním druhu činnosti či výroby. Vstup do tohoto segmentu vyžaduje na jedné straně připravenost systému pro tento druh činnosti, na straně druhé zkušenosti s procesy a problematikou v těchto firmách. Pokud se tedy potravinářská firma rozhoduje pro pořízení či výměnu informačního systému, měla by kromě splnění požadavků na systém samotný také prověřit zkušenosti případného dodavatele v oboru potravinářství, což lze nejlépe předložením referencí z dané oblasti. Dalším kritériem by měla být připravenost systému pro budoucí rozšiřování využívaných funkcí. Pochopitelně však tím nejdůležitějším, na co je třeba se zaměřit při výběru produktu, který nebude mít firma na rok či dva, ale na řadu let, je stabilita a důvěryhodnost jeho dodavatele.

Miroslava Adamyová
Autorka je manažerkou značky Helios Green ve společnosti Asseco Solutions.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -